od 1 czerwca 2021 roku wieloletnia batalia o większe prawa pieszych w obszarach oznakowanych przejść dla została zrealizowana. Aktualnie w środkach przekazu trwa bardzo intensywna i bardziej wyrazista kampania informacyjna dit tych ważnych zmian prawa drogowego . Kampania hakuej nie bylo nigdy przy tajuch okazjach. Dla niektórych, zawsze niepokornych i zbuntowanych kierujących – ta zmiana jest nie do przyjęcia. To ani właśnie na siłę przekonywali pieszych na oznakowanym przejściu ze to oni ze swoja prędkością i masa pojazdu są ważniejsi na przejściu a pieszy musiał się nisko panu kierowcy gdy chciał wejść na przejście mimo ze takie pierwszeństwo posiadał. Od 1 czerwca 2021 roku ta kategoria kierujących nie będzie mogła używać przed sądami prokuraturą i policją argumentów ze to pieszy na przejściu zachowywał się niepoprawnie. Są jednak wyjatki: Nowy przepis o pierwszeństwie pieszego przed pojazdem nie dotyczy tramwajów i wtedy pieszy nie może oczekiwać od prowadzącego tramwaj ustawienia pieszemu pierwszeństwa.

Po tak intensywnej kampanii informacyjnej już żaden uczesrtnik ruchu nie będzie mógł powiedzieć ani się tłumaczyć że nie wiedział czy nie wudxiał.

Przypominam szczegóły tych ważnych zmian bo oraktyka pokazuje w dalszym ciągu siłowe wymuszanie na pieszych pierwszenstwa przez kierujących na przejściach

Pieszy wchodząc na przejście i przechodząc przez takie przejście ma pierwszeństwo przed pojazdami . Kierujący ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego przez jezdnię. To wcale nie oznacza kniecznosci w każdym przypadku zatrzymania pojazdu ale zawsze należy zwolnic i ocenić sytuację i pozwolić pieszemu na bezpieczne przejście przez jezdnię .
Pobadto wchodzą w zycie inne wazne przepisy:
*Zabronione w czasie przechodzenia na przejściu jest kotzystanue z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie wchodzenia i przechodzenia przez przejście.
*W obszarze zabudowanym obowiązuje tylko jedna prędkości do 50 km/h w ciągu calej doby
*Na autostradzie zabroniona jest jazda na tzw zderzaku . Odległość od poprzedzającego pojazdu to polowa prędkości wyrażona w metrach , np jadąc 100 km/h -odległość od poprzedzającego pojazdu nie może być mniejsza niz 50 m.

Piesi – bądźcie jednak czujni bo to przewaga nad pieszym w postaci nasy pojazdu i prędkość pozostaje niezmienna. Świadomość kierujących w obszarze przejścia tez nieobliczalna.


Pieszy musi pamietac że art 3 ustawy prawa drogowego pozostaje aktualny .
Art 3 Pord
“Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.”

Możliwość komentowania od 1 czerwca 2021 roku wieloletnia batalia o większe prawa pieszych w obszarach oznakowanych przejść dla została zrealizowana. Aktualnie w środkach przekazu trwa bardzo intensywna i bardziej wyrazista kampania informacyjna dit tych ważnych zmian prawa drogowego . Kampania hakuej nie bylo nigdy przy tajuch okazjach. Dla niektórych, zawsze niepokornych i zbuntowanych kierujących – ta zmiana jest nie do przyjęcia. To ani właśnie na siłę przekonywali pieszych na oznakowanym przejściu ze to oni ze swoja prędkością i masa pojazdu są ważniejsi na przejściu a pieszy musiał się nisko panu kierowcy gdy chciał wejść na przejście mimo ze takie pierwszeństwo posiadał. Od 1 czerwca 2021 roku ta kategoria kierujących nie będzie mogła używać przed sądami prokuraturą i policją argumentów ze to pieszy na przejściu zachowywał się niepoprawnie. Są jednak wyjatki: Nowy przepis o pierwszeństwie pieszego przed pojazdem nie dotyczy tramwajów i wtedy pieszy nie może oczekiwać od prowadzącego tramwaj ustawienia pieszemu pierwszeństwa. została wyłączona