od 1 czerwca 2021 roku wieloletnia batalia o większe prawa pieszych w obszarach oznakowanych przejść dla została zrealizowana. Aktualnie w środkach przekazu trwa bardzo intensywna i bardziej wyrazista kampania informacyjna dla tych ważnych zmian prawa drogowego . Kampania jakuej nie byl nigdy przy takich okazjach. Dla niektórych, zawsze niepokornych i zbuntowanych kierujących – ta zmiana jest nie do przyjęcia. To ani właśnie na siłę przekonywali pieszych na oznakowanym przejściu ze to oni ze swoja prędkością i masa pojazdu są ważniejsi na przejściu a pieszy musiał się nisko panu kierowcy kłaniać gdy chciał wejść na przejście mimo ze takie pierwszeństwo posiadał. Od 1 czerwca 2021 roku ta kategoria kierujących nie będzie mogła używać przed sądami prokuraturą i policją argumentów ze to pieszy na przejściu zachowywał się niepoprawnie. Są jednak wyjątki: Nowy przepis o pierwszeństwie pieszego przed pojazdem nie dotyczy tramwajów i wtedy pieszy nie może oczekiwać od prowadzącego tramwaj ustawienia pieszemu pierwszeństwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png

Po tak intensywnej kampanii informacyjnej już żaden uczestnik ruchu nie będzie mógł powiedzieć ani się tłumaczyć że nie wiedział onych nowych przepisach od 1 czerwca 2021 roku w sprawie ruchu na oznakowanych przejściach dla pieszych

Przypominam szczegóły tych ważnych zmian bo praktyka pokazuje w dalszym ciągu siłowe wymuszanie na pieszych pierwszenstwa przez kierujących na przejściach

Pieszy wchodząc na przejście i przechodząc przez takie przejście ma pierwszeństwo przed pojazdami . Kierujący ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego przez jezdnię. To wcale nie oznacza kniecznosci w każdym przypadku zatrzymania pojazdu ale zawsze należy zwolnic i ocenić sytuację i pozwolić pieszemu na bezpieczne przejście przez jezdnię .
Pobadto wchodzą w zycie inne wazne przepisy:
*Zabronione w czasie przechodzenia na przejściu jest kotzystanue z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie wchodzenia i przechodzenia przez przejście.
*W obszarze zabudowanym obowiązuje tylko jedna prędkości do 50 km/h w ciągu calej doby
*Na autostradzie zabroniona jest jazda na tzw zderzaku . Odległość od poprzedzającego pojazdu to polowa prędkości wyrażona w metrach , np jadąc 100 km/h -odległość od poprzedzającego pojazdu nie może być mniejsza niz 50 m.

Piesi – bądźcie jednak czujni bo to przewaga nad pieszym w postaci masy pojazdu i prędkośći pozostaje niezmienna. Świadomość kierujących w obszarze przejścia tez nieobliczalna.


Pieszy musi pamietac że art 3 ustawy prawa drogowego pozostaje aktualny .
Art 3 Pord
“Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.”

Możliwość komentowania od 1 czerwca 2021 roku wieloletnia batalia o większe prawa pieszych w obszarach oznakowanych przejść dla została zrealizowana. Aktualnie w środkach przekazu trwa bardzo intensywna i bardziej wyrazista kampania informacyjna dla tych ważnych zmian prawa drogowego . Kampania jakuej nie byl nigdy przy takich okazjach. Dla niektórych, zawsze niepokornych i zbuntowanych kierujących – ta zmiana jest nie do przyjęcia. To ani właśnie na siłę przekonywali pieszych na oznakowanym przejściu ze to oni ze swoja prędkością i masa pojazdu są ważniejsi na przejściu a pieszy musiał się nisko panu kierowcy kłaniać gdy chciał wejść na przejście mimo ze takie pierwszeństwo posiadał. Od 1 czerwca 2021 roku ta kategoria kierujących nie będzie mogła używać przed sądami prokuraturą i policją argumentów ze to pieszy na przejściu zachowywał się niepoprawnie. Są jednak wyjątki: Nowy przepis o pierwszeństwie pieszego przed pojazdem nie dotyczy tramwajów i wtedy pieszy nie może oczekiwać od prowadzącego tramwaj ustawienia pieszemu pierwszeństwa. została wyłączona