Obietnica Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier w sprawie organizacji ruchu po modernizacji ulicy Słupskiej – drogi wojewódzkiej 213 z ciągami pieszo rowerowymi a także z wlotem z ulicy Spacerowej w Siemianicach na w/w dw 213 pozostała tylko na papierze a rok już mija. Ważne to teraz jeszcze bardziej – po wdrożeniu w maju 2021 roku ustawy o hulajnogach elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.

Współpraca i komunikacja Pani Wójt Barbary Dykier z Urzędem Marszałkowskim chyba nie wygląda dobrze, podobnie jak ostatnie akcenty braku współpracy Pani Wójt z samorządem Miasta Słupska – jestem przekonany że kosztem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w gminie Słupsk – szczególnie tych najsłabszych (pieszych i rowerzystów)

Czy czas 1 roku na opracowanie organizacji ruchu przez Gminę i zatwierdzenie przez Marszałka Województwa to mało czasu – wobec grożącego niebezpieczeństwa ruchu – to mało czasu?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-52.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-7.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.png

Potwierdzeniem mojej tezy niech będzie korespondencja we wpisie na niniejszym blogu w sprawie mojego wniosku o poprawę i ustanowienie nowej organizacji ruchu w Siemianicach gm. Słupsk po modernizacjach drogowych w ostatnich dwóch latach. Modernizacje w sensie budowlanym zostały zrealizowane ale ruch odbywa się na nich niezgodnie z prawem, bo brakuje adekwatnej do modernizacji – organizacji ruchu a w konsekwencji występuje poważne niebezpieczeństwo ruchu na zmodernizowanych odcinkach, o czym ostatnio dość często przypominałem na moim blogu i FB.

Jak długo jeszcze? To pytanie do pani Wójt Barbary Dykier i do dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Możliwość komentowania Obietnica Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier w sprawie organizacji ruchu po modernizacji ulicy Słupskiej – drogi wojewódzkiej 213 z ciągami pieszo rowerowymi a także z wlotem z ulicy Spacerowej w Siemianicach na w/w dw 213 pozostała tylko na papierze a rok już mija. Ważne to teraz jeszcze bardziej – po wdrożeniu w maju 2021 roku ustawy o hulajnogach elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. została wyłączona