Stary Rynek w Słupsku -reaktywacja?.Moja druga odsłona na blogu jako głos w dyskusji. Czy dyskutowany kompromis aby Stary Rynek dla ruchu pojazdów wyłączony był z ruchu tylko przez dwa miesiące letnie? To jaki to kompromis gdzie ponownie władze miasta Słupska miałyby ulec presji kierujących pojazdami samochodowymi?

Dla tych kierujących i właścicieli pojazdów (przedsiębiorców) którzy uważają że ruch pojazdów ma być tam priorytetem – przypominam że od wielu, wielu lat właśnie ci uczestnicy ruchu na Starym Rynku są zaproszeni do tej strefy jako STREFY ZAMIESZKANIA jako goście na szczególnych zasadach i w żadnym wypadku nie mogą utrudniać pieszym przebywania w tej strefie. Jak jest w Słupskich strefach od lat faktycznie? Wszyscy wiedzą – policja też – i udają że jest tam zawarty kompromis. Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w strefach nie daje szans na żadne kompromisy i jakiekolwiek dominowanie kierujących.
To nie mój wymysł – to obwiązujące prawo:
W art 11 1-4a wymienione są obowiązki pieszych w ruchu drogowym. Jednak ustęp 5 tego art 11 brzmi :

  1. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
    Dodam, że prędkość w strefie do 20km/h, oznakowania regulującego pierwszeństwo się nie stosuje, parkować można tylko w miejscach wyznaczonych (oznakowaniem poziomym i pionowym) .

W takiej sytuacji pozostaje tylko kontrola i egzekwowania uprawnionych organów do przestrzegania zasad w tych strefach – do czasy zmiany jeżeli przedsiębiorcy pozwolą.

A co po sezonie? Pewnie strefa zamieszkania i absolutna anarchia prawna i pogoń kierowców za uciekajacymi i przestraszonymi pieszymi w strefie?

Oddać Stary Rynek pieszym?. Tego chce Pani Prezydent Miasta Słupska. Ja mówię .Nie ma co oddawać bo “strefy zamieszkania” od momentu ich ustanowienia są strefami dla pieszych lecz nigdy przynajmniej w Slupsku władcy miasta nie zwrócili tych stref pieszym którzy byli i są na łasce kierujących . Strefy zamieszkania w Słupsku szczegolnie te w centrum miasta to tylko martwy przepis.. Z tego powodu koncepcję modernizacji Starego Rynku w Slupsku popieram – od zaraz.

‐————-

Potem kolej na strefy sąsiednie też fikcyjne: Piekielko -Filmowa-Bema, Mostniks-Łukadiewicza-Mikołajska, Wojska Polskiego od Wilenskiej do Kolłątaja.k

A co w strefie Starego Rynku przed decyzją. Pojazdow tyle ze piesxy przecisnąć

się nie może. Parkowanie jak komu się podoba

Rury wydechowe pojazdów skierowane wprost do ogródków gastronomicznych.A prędkość?- Sani zobaczcie.

Możliwość komentowania Stary Rynek w Słupsku -reaktywacja?.Moja druga odsłona na blogu jako głos w dyskusji. Czy dyskutowany kompromis aby Stary Rynek dla ruchu pojazdów wyłączony był z ruchu tylko przez dwa miesiące letnie? To jaki to kompromis gdzie ponownie władze miasta Słupska miałyby ulec presji kierujących pojazdami samochodowymi? została wyłączona