Mieszkańcy gmin : miasta Słupska, gminy Słupsk, oraz gminy Kobylnica w miesiącu czerwcu 2021 roku wezwani zostali przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z Gdańska do konsultacji w sprawie przebiegu obwodnicy Słupsk -Kobylnica w kierunku północnym do Ustki w ramach z 100 obwodnic dla Polski.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-6.png

Jedna obwodnica w ramach rządowych 100 obwodnic nie rozwiąże problemów komunikacyjnych i wąskich gardeł w Sołectwach gminy Słupsk od strony wschodniej – ale może istotnie poprawić sytuacje po zaniechaniu budowy kolejnych etapów słupskiegoķ ringu .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła konsultacje – po podjęciu przez Rząd w już listopadzie 2020 roku decyzji o nazwie i przebiegu tego zadania od strony zachodniej miasta Słupska. O szczegółach pisałem na moim blogu przed terminami zebrań na podstawie zgłaszanych do mnie przez mieszkańców uwag i zastrzeżeń do przebiegu tej obwodnicy szczególnie z obszarów wschodnich gminy wiejskiej Słupska.

Szczegóły opisałem na blogu we wpisie pod linkiem jak niżej :

Jedna obwodnica w ramach rządowych 100 obwodnic nie rozwiąże problemów komunikacyjnych i wąskich gardeł w Sołectwach gminy Słupsk od strony wschodniej – ale może istotnie poprawić sytuacje po zaniechaniu budowy kolejnych etapów słupskiegoķ ringu .

Tzw. konsultacje odbyły się moim zdaniem i zdaniem wielu mieszkańców w/w gmin odbyły się zbyt późno – ponieważ już po podjętych przez Rząd pierwszych decyzjach których zmienić raczej się nie da nawet pod wpływem gorących a w przypadku gminy wiejskiej Słupsk – bardzo gorących dyskusji , zastrzeżeń i pytań na które (nawet te najprostsze) przedstawiciele GDDKiA nie byli w stanie odpowiedzieć . (potwierdził to także Wójt Gminy Kobylnica po konsultacjach gminnych)

Nawet mieszkańcy miasta Słupska i gminy Kobylnica na swoich zebraniach konsultacyjnych byli niezadowoleni i zaskoczeni już podjętymi decyzjami i brakiem odpowiedzi przedstawicieli GDDKiA na pytania zadawane podczas spotkań.

Władze czterech samorządów już miasta Słupska, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica wiedzieli wcześniej o tych decyzjach o czym stanowi wystąpienie do Ministra Infrastruktury w lutym 2021 roku , lecz żadnych innych decyzji nie podejmowano przed podjęciem decyzji przez Rząd w listopadzie 2020 roku. Nie informowano także wcześniej o tych zamiarach mieszkańców najbardziej zainteresowanych wspólnot samorządowych.

Najbardziej niezadowoloną ale także najbardziej liczną na zebraniu – grupą byli przedstawiciele wschodniej części gminy Słupsk . Głosów co do pośpiesznie zaplanowanym wariantowym przebiegiem obwodnicy Słupsk – Kobylnica . (która w tym wariancie mimo nazwy Kobylnica ulokowanej już w decyzji Rządowej ) miała by przebiegać od strony wschodniej szerokim łukiem od Redzikowa w kierunku połączenia z drogą krajową Słupsk – Ustka a więc daleko od Kobylnicy.

Ponizej istotne pisma w tej sprawie o których mieszkańcy gmin słupskich winni wiedzieć i pilnować interesu komunikacyjnego środowisk słupskich szczególnie gminy Słupsk po jej stronie wschodniej gdzie mieszkańcy od wielu lat czyją się wykluczeni komunikacyjnie, gdyby kolejne etapy słupskiego ringu nie doszły do skutku co może się niestety zdarzyć.

Dla mieszkańców którzy chcieliby zgłosić swoje uwagi i propozycje do tego projektu pozostawiam adres meilowy.

wiczkowski12@poczta.onet.pl

Ewentualne uwagi zgłoszone tym kanałem 5ekażę według kompetencji lub za zgodą zgłaszającego opublikuje na moim blogu.

Możliwość komentowania Mieszkańcy gmin : miasta Słupska, gminy Słupsk, oraz gminy Kobylnica w miesiącu czerwcu 2021 roku wezwani zostali przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z Gdańska do konsultacji w sprawie przebiegu obwodnicy Słupsk -Kobylnica w kierunku północnym do Ustki w ramach z 100 obwodnic dla Polski. została wyłączona