Ze Słupska do Łeby i Pucka tyko przez Lębork czy może zaryzykować drogą wojewódzką nr 213 Słupsk – Główczyce Wicko (Łeba) (Puck). Dokumentacja fotograficzna bardzo aktualna z mojej podróży do Łeby tą drogą bo z dnia 10.07.2021.

Konkluzja wynikająca z treści niniejszego wpisu jest w mojej ocenie jednoznaczna. Osoby odpowiedzialne za stan techniczny i bezpieczeństwo ruchu drogowego opisywanych i pokazanych niżej szlaków komunikacyjnych winni przynajmniej raz do roku (nie tylko w sezonie letnim) za kierownicą własnego a nie służbowego z kierowcą pojazdu – przejechać wszystkie drogi wojewódzkie a szczególnie drogę wojewódzką 213 na odcinku Słupsk – Główczyce – Wicko . Tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie jak na te kategorii drogi i natężenie ruchu. Może ułatwi to podjęcie stosownych decyzji nawet gdyby miało to charakter kolejnej kampanii przedwyborczej a najlepiej by przyjęło to formę jakiegoś konkretnego planu rządowego .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Ten wpis (retrospekcję fotograficzną) dedykuję tym którzy o jakości dróg i realizowanych wielkich i małych inwestycjach drogowych dużo w ostatnich latach informują (także rzeczywiście podejmują wiele nowych i modernizacyjnych inwestycji ) tj – ze szczebla Rządowego do Pana Piotra Móllera – Ministra w Rządze pana Premiera Morawieckiego ale także Posła Ziemi Słupskiej, – ze szczebla województwa pomorskiego do Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka jako zarządzającego drogami wojewódzkimi, o bardzo poważne potraktowanie problemu fatalnego stanu technicznego i organizacji ruchu – długiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 Ze Słupska do bardzo atrakcyjnych ośrodków wczasowo turystycznych nad morzem Bałtyckim (do Łeby, do Pucka) ale także pośrednio do mniejszych ośrodków nad brzegiem Bałtyku jak Rowy, Debina, Poddębie. O stanie technicznym dojazdu drogami powiatowymi do tych trzech mniejszych ośrodków nadbałtyckich – wolę nie wspominać choćby na ostatnie zapewnienie Pana Posła Piotra Mullera na FB o aktualnie prowadzonych rozmowach i uzgodnieniach ze Starostą Słupsku w sprawie poprawy istniejącego stanu technicznego takich dróg . To nie tylko problem okazjonalnych turystów w sezonie letnim z całej Polski ale także problem wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców z obszaru tych odcinków drogowych przez cały rok przeżywających udrękę z powodu warunków bezpieczeństwa na tej drodze podczas dojazdu i powrotu z pracy oraz podczas korzystania z różnych świadczeń w tzw słupskiej aglomeracji. Na wspomnianych wyżej odcinkach drogi występuje zbyt wiele tragicznych zdarzeń drogowych w tym śmiertelnych. W dużym zakresie wiem o czym piszę bowiem opiniując od lat bardzo wielu – dla organów ścigania i sądów – opiniowałem także wiele takich tragicznych zdarzeń w tym wiele śmiertelnych w zdarzeniach drogowych opisywanego tutaj obszaru.

Świadomie pomijam Ustkę i dojazd do morza słupszczan i turystów z całej Polskich tzw wąskim jak dotychczas gardłem jakim jest krajowa (21) trasa Słupsk – Ustka, o parametrach niejednokrotnie gorszych niż niejedna droga powiatowa czy też gminna w naszym kraju. Ten temat zajmuje dużo miejsca we wpisach na moim blogu w związku z ostrą dyskusją w ostatnich miesiącach o modernizacji tej trasy w 2021 roku na wysokim poziomie technicznym, ale także z powodu zaplanowanej budowy nowego przebiegu w tym samym kierunku obwodnicy Słupsk – Kobylnica w ramach 100 obwodnic z programu rządowego.

Krótko mówiąc, tzw “Warszawka” i podróżni sezonowi z głębi kraju a także z kierunku Trójmiasta będą mieli dostępne korytarze na miarę dobrego dotarcia nad morze do Ustki a od kierunku Gdańska i Lęborka do Łeby wcześniej zmodernizowana drogą wojewódzką 214 Lębork – Łeba. Droga wojewódzka 213 w ostatnim okresie wypadła z jakichkolwiek planów likwidacji ewidentnego wykluczenia ludności z tego obszaru szlaku komunikacyjnego.

Obraz powie więcej niż moje słowa – dlatego stan techniczny drogi, stan infrastruktury drogowej, organizacji ruchu a przede wszystkim fatalny stan bezpieczeństwa ruchu wszystkich kategorii uczestników ruchu na tej drodze wojewódzkiej nr 213 – proszę obejrzeć poniżej w

Jak już uda się bezpiecznie dojechać do ŁEBY (dw 213) i lepszą końcówką dw 214 – to ten fakt gwarantuje niezmienną od lat dobrą formę Łeby jako ośrodka nadmorskiego w okresie letniego wypoczynku któremu uroku nie brakuje . Przy okazji tego wyjazdu było tam wyjątkowo dużo ludzi. naprawdę niektórymi chodnikami trudno było się poruszać. To pewnie efekt koronawirusa i blokada wyjazdów zagranicznych. Mam też nadzieję że do żadnego tragicznego zdarzenia na opisywanych szlakach drogowych nie doszło.

A ja jak co roku także w kolejnym sezonie letnim ponownie wyruszę na trasę dw 213 (może się coś poprawi) a przede wszystkim powitam szczerze wspaniałą Łebę.

Możliwość komentowania Ze Słupska do Łeby i Pucka tyko przez Lębork czy może zaryzykować drogą wojewódzką nr 213 Słupsk – Główczyce Wicko (Łeba) (Puck). Dokumentacja fotograficzna bardzo aktualna z mojej podróży do Łeby tą drogą bo z dnia 10.07.2021. została wyłączona