Od grudnia 2021 Rząd zamierza podwyższyć kary za naruszenia prawa drogowego? Czy będzie bezpieczniej na drogach? A jakie to zmiany przygotował Rząd uczestnikom ruchu. Warto przeczytać.

Żeby odpowiedzieć na tak postawione w tytule pytanie należy postawić jasną i oczywistą w polskich warunkach tezę.

A czy jest inne wyjście- jeżeli od lat nie możemy oprzeć się społecznemu przyzwoleniu (nie tylko policyjnemu) na niektóre rodzaje zachowań w ruchu drogowym. O tym napisałem bardzo wiele moich wpisów szczególnie na przykładach w regionie Słupskim i samym Słupsku.

Doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę że znacznie lepsza sytuacja materialna kierujących poprawia się w szybkim tempie a zapłacenie nawet wysokiej wartości mandatu czy też grzywny nie jest żadnym problemem. Niski poziom egzekucji nałożonych kar i grzywien też nikogo nie przeraża. Nie nam wyrobionego zdania na powrót do nakładania kar w zależności od majętności kierującego który dopuścił się naruszenia prawa drogowego . Wiem jednak że byłoby to trudne do wyegzekwowania i chyba nie do końca zgodnie z konstytucją.

Ci bardziej majętni kierujący bardziej obawiają się innych niż finansowych restrykcji jak choćby punktów karnych i ponownego egzaminu karnego bo w tym zakresie ta grupa drogowych straszaków i piratów nie jest niestety mocna tak jak swoją szkodliwą moc okazuje w ruchu drogowym.

Jestem przekonany że pójście Pana Premiera za ciosem to w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zdyscyplinowaną konsekwencją zapowiadaną w Ekspose na początku bieżącej kadencji. Po wprowadzeniu w ostatnim okresie istotnych zmian w zakresie obszarów gdzie występowały najbardziej tragiczne zdarzenia – podwyższenie kar do dopiero będzie dopięcie całego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego z wcześniej wprowadzonymi programami dot. poprawy stanu technicznego dróg, nowoczesnej organizacji ruchu na drogach, większą ochroną najsłabszych uczestników ruchu drogowego w tym pieszych na oznakowanych przejściach a także dzieci w drodze do i ze szkoły , nie zapominając o rowerzystach. Pozostanie tylko konsekwentne egzekwowanie przez organy kontroli ruchu ,przede wszystkim policji – już bardziej spójnego prawa drogowego. Z tym może być trudniej, bo policjanci w ostatnim okresie otrzymali więcej uprawnień i lepsze wyposażenie w zakresie kontroli ruchu drogowego – ale jakoś w opinii społecznej i w praktycznym działaniu poprawy w tym zakresie nie widać. Potrzeba na to trochę czasu ale niedługo spojrzymy w najnowsze statystyki porównując je do tych z przed zmian w prawie o ruchu drogowym

Teraz trochę informacji z kolejnego projektu zmian w prawie o ruchu drogowym przyjętym przez Radę Ministrów z planem wdrożenia od początku grudnia 2021 roku. Panie Premierze – wytrwałości i konsekwencji we wdrażaniu Panu życzymy. Już Pan to pokazał. Myślę że przełamał Pan wspólnie z posłami i senatorami monopol i prymat kierujących pojazdami nad słabszymi uczestnikami ruchu.

A oto wycinek z policyjnych statystyk uzasadniający radykalne plany zmiany prawa drogowego .

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku doszło do 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W ich wyniku 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. wypadków spowodowali kierowcy.

W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Nie mam wątpliwości że wdrożenie wielu ważnych zmian w ostatnim okresie sprawi że na drogach polskich będzie mniej zdarzeń drogowych a przede wszystkim znacznie mnie ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Łatwo nie będzie – bo fundament złych zachowań polskich kierujących od wielu , wielu lat leży w ich świadomości a z przyzwyczajeniami trudno jest walczyć.

A jakie zmiany Rada Ministrów omawiała z planem ich wdrożenia od 1.grudnia 2021 roku?

1.Wysokość składki OC uzależniona od liczby punktów karnych; kasowanie punktów po upływie 2 lat, a także zaostrzenie kar m.in. w przypadku prowadzenia auta po pijanemu

2. Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez rząd umożliwiają nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia.

3. Podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy.

4. Podwyższono także maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych oraz podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym.

5. Podwyższono również mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

6. Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących po pijanemu. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć: “prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić; przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny”.

Obraz znaleziony dla: Młotek sędziowski Obrazy. Rozmiar: 144 x 108. Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

7. Umożliwione ma być też orzeczenie renty dla ofiary wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę bezpośrednio w postępowaniu karnym. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

8. Zaproponowano wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia: czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na trzy miesiące; wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

9. Miałby się także zmienić system dotyczący punktów karnych. Będą one kasowane dopiero po upływie 2 lat. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zniesione zostaną też szkolenia, po odbyciu których liczba punktów kierowcy ulega zmniejszeniu.

10. Uzależniona ma być wysokość składki OC od liczby punktów karnych. Firmy ubezpieczeniowe będą miały wgląd do systemu CEPiK i dzięki temu będą mogły dostosować stawek ubezpieczenia do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Zobacz obraz źródłowy

Zdaję sobie sprawę że część z powyższych propozycji trafi na trudny grunt . Oczywiście osobiście uważam niektóre z tych propozycji jako kontrowersyjne a nawet nie możliwe do wdrożenia . Z pewnością te wytłuszczone w tekście popieram bardzo mocno i mam nadzieję że większość opiniujących będzie miało podobne zdanie. Te oznaczone kolorem żółtym budzą w mojej świadomości obawy czy wdrożenie przepisu jest zgodne z konstytucją lub czy istnieje pewność egzekwowania danej zasady prawnej

Możliwość komentowania Od grudnia 2021 Rząd zamierza podwyższyć kary za naruszenia prawa drogowego? Czy będzie bezpieczniej na drogach? A jakie to zmiany przygotował Rząd uczestnikom ruchu. Warto przeczytać. została wyłączona