Organizacja ruchu przed budynkiem szkoły w Siemianicach – ma być bezpieczniej dla dzieci czy też wygodniej dla grupki uprzywilejowanych osób parkujących na placu przed budynkiem szkoły?. Moja sugestia skierowana została do Pani Wójt Gminy Słupsk i Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Siemianicach gm. Słupsk.

Siemianice dnia  14.09.2021 r                                        

Pani Wójt   Gminy Słupsk    

  Pani Dyrektor szkoły w Siemianicach  – gmina Słupsk                                                  

Dyskusja o   organizacji ruchu przed szkołą w Siemianicach   wciąż trwa    przede wszystkim    za sprawą    troski rodziców i opiekunów o zdrowie i życie ich   dzieci w drodze do i ze szkoły .    Nie tylko  w związku z transportem dzieci do i ze szkoły prywatnymi pojazdami  lub autobusami   ale także w czasie   trwania   zajęć  ( poza budynkiem szkoły)     w związku z możliwością   zdarzenia drogowego     z udziałem dzieci  szkolnych  na terenie  bezpośrednio przylegającym  do wejścia głównego  w wyniku nieostrożnego   manewrowania  na tym  placu  przez kierujących  uprzywilejowanych na tym placu ( pracowników szkoły , nauczycieli  lub pracowników  obsług)i  w czasie przebywania w tym obszarze  pieszych dzieci którzy    nie mają świadomości  bezpośredniego zagrożenia  i   niekoniecznie  widzą otoczenie jak osoby dorosłe,  a osobom uprawnionym podczas manewrów pojazdem na tym placu nie wydarzy się nieszczęśliwy  przypadek .

Takie zagrożenie  niestety     rodzice i opiekunowie  dostrzegają  na tym placu i  w związku z  dużym ruchem drogowym    na drodze  wojewódzkiej nr 213   bezpośrednio przylegającej do terenu szkoły choćby w związku  z  nie wykonaniem  organizacji ruchu dla  pieszych i rowerzystów po  modernizacji i budowie ciągów  pieszo rowerowych wzdłuż DW 213 (wzdłuż szkoły także) choć od tego czasu  upłynęły blisko 2 lata i mimo  ciągłych moich monitów zarówno odo Pani Wójt jak też do zarządcy DW 213 – Marszałka województwa zarówno w drodze pisemnej jak też za pośrednictwem mojego bloga  bezpiecznienadrogach.pl

zdjęcie obszaru otoczenia szkoły (google maps)

Te wszystkie niepokojące sygnały  od rodziców i innych uczestników ruchu  (nie uwzględniane przez  przedstawicieli gminy i szkoły jak  informują)  skłoniły mnie do  niniejszego wystąpienia  jako że  według zainteresowanych  najbardziej  intensywne działania  gminy i szkoły    rzekomo w zakresie bezpieczeństwa  dzieci i innych pieszych w obrębie szkoły   podejmowane są przez straż gminy Słupsk  rzekomo w sprawie kierujących naruszających prawo o ruchu  terenie przyległy do szkoły   i wynikające  stąd zagrożenie bezpieczeństwa    o których informują rodzice i opiekunowie. O tych sprawach    przypominałem często we wpisach na moim blogu, ostatnio na kanwie zebrania mieszkańców z  Pana wójt w dniu 8 września 2021 roku

Uznając jednakże bezpieczeństwo dzieci i innych pieszych   uczestniczących w ruchu na placu przed szkołą  jako cel nadrzędny –  a ponadto  dostrzegając  niezgodne z prawem oznakowanie tego  ruchu w zakresie uprzywilejowanego  parkowania pojazdów   w tym obszarze  – że  sugestia moja przedstawiona poniżej na szkicu (nie stanowiąca  projektu technicznego)   w zakresie organizacji   ruchu  mogłaby by   być przeanalizowana przez  Pani Wójt i Pani Dyrektor  Szkoły    w kierunku jej zrealizowania  i rozwiązania  problemów.

Nie mam wątpliwości, że    „wyprowadzenie” ruchu komunikacyjnego kołowego   i parkowania   w takiej postaci jak jest obecnie –  z tego obszaru  i wyprowadzenie ruchu pieszego na tym palcu wyłącznie do miejsc dla pieszych  (rowerzystów)  wyznaczonych zgodnie z prawem  poprawi bezpieczeństwu ruchu i wyeliminuje niepotrzebne obawy  oraz konflikty  z tym problemem związane.

Przedstawiając  propozycję do rozważenie – pozostaję z wyrazami szacunku

Załącznik – 1

Zbigniew  Wiczkowski

Możliwość komentowania Organizacja ruchu przed budynkiem szkoły w Siemianicach – ma być bezpieczniej dla dzieci czy też wygodniej dla grupki uprzywilejowanych osób parkujących na placu przed budynkiem szkoły?. Moja sugestia skierowana została do Pani Wójt Gminy Słupsk i Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Siemianicach gm. Słupsk. została wyłączona