Międzynarodowy Dzien Ptaków. 1 październik. – Ptaki na szlakach i drogach, ich wędrówki do miejsc zimowania i duże zagrożenia dla ich bytu.

Zagrożenia dla PTAKÓW są ogromne szczególnie w czasie migracji z i do ich miejsc na czas trwania niekorzystnych warunków., ale także w czasie rzezi lasów także ochronnych w okresach lęgowych i opuszczania gniazd co osobiście widziałem w 2020 roku w lesie prawnie uznanym za ochronny w miejscowosci Siemianice gmina Słupsk. Ptaki maja bardzo ciężko bo człowiek wycina coraz więcej starych lasów a nowe nasadzenia nie dają szans na spokojny rozwój populacji ptaków. A ile niebezpieczeństw cxycha na ptaki przez mało cywilizowane zbiorowiska ludzkie, urządzają polowania na migrujące lub odpoczywające ptaki. Ile ptaków ginie przez różne instalacje energetyczne i nowe urządzenia technologicxne. Chrońmy ptaki bo tego wymagają. Chrońmy je by nasze następne pokolenia mogły je jeszcze oglądać.

Wspomagajmy organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony ptaków. Ratujmy każdego chorego i rannego ptaka.

To przecież nasi i mniejsi bracia tak sani ważni idla świata i społeczeństwa

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzien Ptaków. 1 październik. – Ptaki na szlakach i drogach, ich wędrówki do miejsc zimowania i duże zagrożenia dla ich bytu. została wyłączona