Po zmianie przepisów od 1 czerwca 2021 roku – moim zdaniem – PIESZY NA OZANKOWANYCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH – wcale nie czuje się bezpieczniej . Dlaczego? Lobby kierujących udaje że się nic nie zmieniło i w dalszym ciągu prymat nad pieszymi trwa, choć znaki dobrze pokazują i definiują miejsce oznakowane które powinno być jedynym bezpiecznym azylem dla pieszych (Wszystkich kategorii pieszych)

Panie Premierze MOJEGO Rządu.Treści z ekspose dot bezpieczeństwa ruchu drogowego są w dalszym ciągu aktualne i nie zrealiziwane.
Zapowiadane od grudnia 2021 roku prxez Rząd od dłuższego czasu bardziej dotkliwie restrykcje za naruszanie najcięższych przewinień drogowych miało być dopełnieniem zmienionych juz przepisów w kategoriach gdzie jest najwięcej ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych choćby na przejscih dla pieszych i dużą prędkością.
W niedawnym wpisie na bloguzgłaszałem wątpliwości czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i czy zapowiadane podwyższenie kar po raz kolejny nie zostanie zablokowane przez lobby kierujących popierane niestety przez wielu z rtych którzy maja wplyw na stan prawa.
No i stało się. News z przed paru dni na FB nie jest dla mnie żadnym newsem. Komisja sejmowa zaproponowała przesuniecie terminu wdrożenia przepisów o restrykcjach o 1 rok. Moim zdaniem to na początek. Potem bedzie kolejny i kolejny tak jak procedowano przepisy dot przejsc dla pieszych przez dwie kadencje i skończyło się na zmianie prawa które tak naprawdę nic nie zmieniło. Piesi gina dalej na przejściach a restrykcyjnych przepisów dalej nie będzie.
Bez nich w Polsce nie ma szans na
ograniczenie tragedii w zdarzeniach drogowych szczególnie tych zvudxisłem najsłabszych uczestników ruchu

Po zmianie przepisów  od 1 czerwca 2021 roku moim zdaniem PIESZY NA OZANKOWANYCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH –   nie czuje się   bezpieczniej.  3 października 2021 roku   upłynęła połowa kadencji Parlamentu Polskiego a trochę więcej jak miesiąc po wyborach   na pierwszym posiedzeniu   Premier   Mateusz Morawiecki wygłosił     swoje EXPOSE    w którym każdy obywatel poszukiwał   korzystnych zmian dla siebie i całego narodu

Z mojego punktu widzenie   – jako prowadzącego   tematycznego bloga    www.bezpiecznienadrogach.pl      najważniejszymi tezami było oświadczenie Premiera w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego   które zawarte zostało   w stenogramie   z EXPOSE    

:…Polska jest dziś bezpiecznym krajem, ale wciąż jest jeden wyjątek. To bezpieczeństwo na drogach. Nasze drogi znaczone są krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki drogowe i tragedie tysięcy rodzin. Bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z naszych priorytetów. Utworzymy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, aby współfinansować bezpieczne chodniki, lampy uliczne, przejścia dla pieszych, ronda, światła, wysepki czy wyniesienia na przejściach. Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach. Badania pokazują, że piesi zachowują się w większości roztropnie na przejściach. Dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście

Choć  powyższe oświadczenie Premiera  ze stenogramu  EKSPOZE  z 19 października 2019 roku –  tylko   połowa tekstu na kartce A-4 – i 20 zdań w tym tekście    dot. Bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego –  to jednak stanowczość Premiera    w czasie wygłaszania tego elemntu Ekspose  i uznanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – jednym z priorytetów Rządu Polskiego w tej kadencji – dawało podstawy do optymizmu.

Czy istotnie   w połowie kadencji parlamentu możemy    ocenić, że obietnice Premiera    zostały zrealizowane, bądź są realizowane albo będą zrealizowane do końca kadencji ?

Z zapowiedzi w EKSPOSE Premiera wynikało że  miało być radykalnie   z większą ochroną pieszych  i znacznie  większymi wymogami wobec kierujących.

Miało być zdecydowanie mniej takich sytuacji jak ta przedstawiona na poniższy filmiku (żródło policja z Gliwic i TVP)

to zdarzenie w Gliwicach już w warunkach nowych przepsiów.

Po długiej  debacie –   także publicznej w której brałem udział przy pomocy  bloga bezpiecznienadrogach.pl ale także wiele wcześniej –  wdrożono w życie   przepisy dotyczące tej materii ale   nie ma tam radykalnego rozwiązania w stosunku do wcześniej istniejących  – choćby tak jak  radyklanie rozwiązano problem w innych krajach Europejskich nawet tam gdzie statystyczny wskaźnik ilości  zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych był   znacznie niższy niż w  Polsce

Stało się tak jak w procesie procedowania  oczekiwał i  oświadczył Minister Infrastruktury. „Pieszego nie  wolno zwolnic z myślenia na przejściach”. Na pieszym  pozostawiono także obowiązek zachowania szczególnej ostrożność  nie wnikając że  nie wszyscy  przechodzący  na przejściu piesi  mogą zachować szczególną ostrożność nie z własnej winy   ale często ze swojego stanu zdrowia  lub ograniczonej możliwości  poruszania się z różnych powodów a kierujący pojazdem  choć na podstawie uprawnień lekarskich badań ma  większą możliwość zachowania szczególnej ostrożności to jednak nigdy nie będzie w stanie ocenić   stopnia sprawności poszczególnych kategorii pieszych znajdujących się na przejściu . To właśnie w tym celu ustawodawca uczynił jedyny azyl do bezpiecznej przeprawy    pieszego przez jednię. W innych miejscach pieszy może także przechodzić przez jezdnię, ale wtedy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom.

 Nowy przepis zmienił tylko tyle że kierujący ma  obowiązek zachowania szczególnej ostrożności   i ma obowiązek ustąpienia pieszemu pierwszeństwa  nie tylko wtedy gdy pieszy znajduje się na jezdni ale także wtedy GDY NA  takie  PRZEJSCIE WCHODZI”

Nie znalazła się niestety  w formie  zapisu prawnego  bezwarunkowa formuła odpowiedzialności  kierującego za bezpieczne przejście pieszego przez jezdnię na oznakowanym przejściu tak jak w wielu krajach zachodniej Europy

 Trzy miesiące to za mało  aby ocenić  występujące   tendencje po zmianie przepisów .Wprowadzona zmiana moim zdaniem    to  ZMIANA KOSMETYCZNA   nie dając    dużej nadziei  na zmniejszenie tragicznych zdarzeń na oznakowanych przejściach  dla pieszych

Nowe przepisy nałożyły także obowiazek dla pieszych (bezwarunkowy) tzn zakaz korzystania w czasie przechodzenia przez jezdnię z telefonów komórkowych i innych urządzeń o podobnych funkcjach.

Niestety także piesi w tym zakresie naruszają ten nowy ale bardzo przydatny przepis. Nagminnie. Nie widziałem jeszcze aby w takich sytuacjach jak te na poniższych filmikach organy kontroli interweniowały . Duża tolerancja tych organów dla łamania niektórych kategorii przepisów trwa.

Pieszy na przejściach pisze SMS-y

Nie wierzę w znaczna poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu   na oznakowanych przejściach na pieszych    po zmianie przepisów od 1 czerwca 2021 roku, nawet po agresywnej kampanii reklamowej w środkach przekazu.  Zmiana tego przepisu po wielu latach walki zwolenników zaostrzenia przepisów   tak naprawdę      jest zmiana   pozorną a głownie polega na dodanie akapitu, że    pieszy ma   obecnie pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko będąc nuż ba przejściu, ale   także prze wejściem na takie przejście.

Pozostawienie dla pieszego tak jak dla kierującego    obowiązku   „Zachowania szczególnej ostrożności” w miejscu, które   musi być (z założenia ustawodawcy ) jedynym i niepodważanym azylem podczas przejścia przez jezdnię wszystkich kategorii pieszych uczestników ruchu.  Tych sprawnych i tych mniej sprawnych, tych starszych i tych bardzo młodych, tych trzeźwych, iż tych w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, tych o kulach i tych na wózkach inwalidzkich, tych widzących i tych niewidomych, itp. Czy aby na pewno każda z wymienionych kategorii pieszych ma możliwość w równym stopniu   i świadomie zastosować się do zasady zachowania szczególnej ostrożności. Jak kierujący pojazdem może dokonać oceny z jaką kategorią pieszego będzie miał do czynienia na przejściu dla pieszych?

Czy w świetle konstytucji RP – prawo drogowe w tym konkretnie   elemencie jest równoprawne   dla kierującego pojazdem wjeżdżającym na oznakowane przejście i pieszego, który na tym przejściu się już znajduje.

Możliwość komentowania Po zmianie przepisów od 1 czerwca 2021 roku – moim zdaniem – PIESZY NA OZANKOWANYCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH – wcale nie czuje się bezpieczniej . Dlaczego? Lobby kierujących udaje że się nic nie zmieniło i w dalszym ciągu prymat nad pieszymi trwa, choć znaki dobrze pokazują i definiują miejsce oznakowane które powinno być jedynym bezpiecznym azylem dla pieszych (Wszystkich kategorii pieszych) została wyłączona