Organizacja ruchu drogowego przed szkołami. Czy kierujący pojazdami stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów jako pieszych i najsłabszych uczestników ruchu ? Czy stwierdzony stan w mieście Słupsk i gminie Słupsk to tendencja ogólnokrajowa.

„Stref  ruchu” oraz „stref zamieszkania” według zasad prawa  drogowego nie spotkałem w żadnej szkole którą odwiedziłem.  To bardzo dobre  rozwiązanie  biorąc pod uwagę jakie zasady prawne rządzą strefami.  Strefa zamieszkania  przed szkołą w Siemianicach jest niewłaściwie oznakowana a więc niezgodna z prawem, jest ponadto  z punktu widzenia logistyki bardzo niebezpieczna  bo na małym placu „niby” w strefie zamieszkania   różne manewry wykonują tam pojazdy upoważnione do ruchu na tym placu jak też   kierujący nieuprawnieni naruszający znak zakaz ruchu .    ( Przez cały dzień głownie    w czasie podwożenia dzieci do szkoły jak też w czasie odbierania dzieci z lekcji w rożnych godzinach. Szkoła w Siemianicach ma o wiele lepsze warunki niż większość szkół w słupsku do  całkowitego wyizolowania  ruchu pojazdów z przed szkoły

Po odwiedzeniu  wielu szkół mogę  stwierdzić (z  kilkoma wyjątkami) że  Dyrekcje szkół w regionie słupskim   w sposób profesjonalny   realizują bezpieczeństwo  ruchu  przed szkołami   i eliminują    prawie wszędzie  kolizyjne  drogi pojazdów ze strumieniami dojścia   dzieci do szkól  poprzez odpowiednią  organizacje ruchu zgodną z prawem drogowym a niekiedy izolują pojazdy od  pieszych  poprzez  trwałe elementy infrastruktury, jak bramy, szlabany czy tez   poprzez  naturalne bariery jak  szpalery krzewów lub drzew.

Szkoła podstawowa nr 5 w Słupsku przy ul Hubalczyków oraz Szkołą podstawowa   w Redzikowie – to bardzo profesjonalne przykłady organizacji ruchu   przed szkołami na styku z uczniami jako pieszymi .

W Szkole podstawowej w Słupsku przy ulicy Lotha i   w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Zygmunta Augusta w słupsko   należałoby bezpieczeństwo uczniów poprawić poprzez większą izolację   parkingu   od strefy poruszania się uczniów w Słupsku .

W pozostałych   szkołach   Słupska Dyrekcje Szkół mogą być   spokojne o bezpieczeństwo swoich uczniów i opiekunów w drodze do szkoły oraz ze szkoły o raz w czasie pracy szkoły na terenach przyszkolnych

Niemal we wszystkich szkołach   wejścia do szkół są wyizolowane od pojazdów,  a  istniejące w niektórych placówkach parkingi są wyizolowane trwale od strumieni   pieszych

Na terenie tak wyizolowanych placów przed wejściem do szkół można zauważyć miejsca wydzielone dla rowerów i innych urządzeń transportu osobistego (hulajnogi)

Niektóre   szkoły –  dostęp do terenów szkolnych z ruchem pieszych wydzieliły skutecznie ogrodzeniem, które posiada bramy zamknięte dla pojazdów w czasie pracy szkoły.  W jednej placówce   dostrzegłem szlaban sterowany   mechanicznie.

Retrospekcja fotograficzna z opisem   dot. obejrzanych przeze mnie szkół w gminie Słupsk i w mieście Słupsku – w szkołach podstawowych przede wszystkim. (poniżej)

1.Szkoła podstawowa w Siemianicach gm. Słupsk

Absolutnym i niepowtarzalnym negatywnym wzorem z zakresie bezpieczeństwa ruchu   dzieci na    placach przyszkolnych.   Niebezpiecznie, niezgodnie z prawem drogowym i absolutny wyjątek w zakresie ustalenia Strefy Zamieszkania jako podstawowego elementu organizacji ruchu ( Przynajmniej w tych szkołach w których byłem)

Obrona niebezpiecznej oraz niezgodnej z prawem drogowym organizacji ruchu  przed Szkołą w Siemianicach   nie posiada żadnych argumentów na pozostawienie takiego stanu jak jest obecnie.

Ponieważ moje argumenty prawne i w zakresie BRD    na blogu i w pismach bezpośrednich do Pani Wójt Gminy Słupsk jak też do Pani Dyrektor Szkoły w Siemianicach    mogą być dla niektórych przekonujące – postanowiłem dokonać przeglądu sytuacji tego problemu w kilku szkołach    miasta Słupska i dwóch szkołach Gminy Słupsk. Poniżej   wyniki takiego przeglądu

Szkoła Podstawowa w Siemianicach gm. Słupsk – w tej sprawie na moim blogu znajduje się kilka wpisów i na tej podstawie dokonałem oceny sytuacji w innych szkołach.

Szczegóły odnośnie organizacji ruchu przed szkołą w Siemianicach opisałem w kilku wpisach na moim blogu.  Z uwagi na błędne oznakowanie i duże niebezpieczeństwo dla dzieci i opiekunów pod tą szkołą – poszedłem śladem tego problemu do innych szkół w regionie Słupskim

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/09/14/organizacja-ruchu-przed-budynkiem-szkoly-w-siemianicach-ma-byc-bezpieczniej-dla-dzieci-czy-tez-wygodniej-dla-grupki-uprzywilejowanych-osob-parkujacych-na-placu-przed-budynkiem-szkoly/

Na tym placu przed szkołą  w sposób uprzywilejowany  – na podstawie  wydanych numerów indentyfikacyjnych   przez  Panią Dyrektor Szkoły. Oznakowanie miejsc parkingowych  niezgodnie z prawem tak jak niezgodne z prawem  według oznakowania jest wydawanie numerków parkingowych uprzywilejowanym osobom. Bardzo niebezpiecznie bo choć “strefa zamieszkania” daje możliowść korzystania pieszych (dzieci szkolnych) z tego placu przed szkołę w dowolny sposób na całym obszarze strefy podczas gdzy tam przez caly czas lekcyjny podejżdzają na ten plac nie tylko uprzywilejowani pracownicy szkoły ale także wielu innych uczestników ruchu naruszajac znak ” zakaz ruchu” zagrazając bardzo poważnie dzieciom poprzez manewry ruchu w tym cofania, zawracania itp. teren ten nie jest trwale wygrodzony .

2. Szkoła podstawowa   nr 11 przy ul Lotha w Słupsku.

Parking widoczny na zdjęciu to parking ogólnodostępny prawidłowow oznakowany z dwoma wjazdami / wyjazdami. szkoda że nie jest wyizolowany od strumienia ruchu pieszych uczniów i ich opiekunów.

Niestety, razi mocno trochę przywilej dla Dyrekcji jak za dawnych czasów (mam nadzieję że nie wynikający z karty nauczyciela) tak gdzie kiedyś funkcjonował parking na dwie koperty jako miejsca zastrzeżone – pozostałości białej farby jeszcze widać na podłożu – tam dziś funkcjonuje (jak na zdjęciu trzecim znak pionowy z tabliczka pod znakiem o treści – “dla dyrekcji szkoły” Szkoda że dla niepełnosprawnych nie wyznaczono koperty a to właśnie wynika z obowiązku wprost zapisanego w prawie drogowym. Tabliczki dla dyrekcji jakość trudno doszukać się w takim prawie i to jeszcze bez znaku poziomego w postaci wyznaczonych miejsc na podłożu.

3.Szkoła podstawowa przy ul Małachowskiego w Słupsku

W tej szkole przed wejściem do szkoły jest duży pas zieleni i chodnika za absolutnym zakazem wjazdu na ten teren pojazdów z wyjątkiem rowerów.

teren przed wejściem do szkoły trwale wygrodzony od jezdni drogi publicznej szczelnymi barierkami – pozostałość to chodnik i zieleń kolorowa.

Parking dla samochodów ale praktycznie bez samochodów obok szkoły wyodrębniony z inna droga bezkolizyjny z pieszymi uczniami

4. Szkoła podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku przy ul Banacha 5. To bardzo dobry wzorzec . Poiajzdy naweg nie zblizą się na kilkadziesiąt metrow od wejscia do szkoły. Dominują ciagi pieszo rowerowe z parkingiem dla rowerowów i innych urządzeń transportu osobistego. To jest prawdziwa a nie udawana troska o bezpeiczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły oraz w czasie pracy szkoły.

Mimo przylegania wejścia do szkoły bezpośrednio z chodnika ulicy Banacha to jednak piesi uczniowie i rowerzyści nie mają obaw o kolizje z poajzdem podczas wjazdu lub wejścia do szkoły. Chodnik od ulicy trwale odgrodzony od ulicy za pomocą barierek do których przymocowane są rowery). Nie ma kolizji z pojazdami samochodowymi ani z pojazdami pracowników szkoły do parkingu ogólnodostępnego na zapleczu szkoły prowadzi odrębna droga z ustawionym znakiem pionowym B-36 zakaz zatzrymywania się i postoju.

5.Szkoła podstawowa przy ulicy s.  Jaracza w Słupsku

Także w tej szkole nie ma konfliktu pieszych związanych ze szkoła z pojazdami .

Na terenie szkoły wjazd pojajzdami jest niemożliwy. Ogrodzenie szczelne z bramami zamkniętymi . Wyjątek to rowery i inne urządzenia transportu osobistego.

Przed wejściem do budynku szkoły bezpośrednio przylegającego do pasa drogowego ulicy Lutosławskiego trwałe i szczelne ogrodzenie odgradzające wejście do szkoły pasem zieleni i szerokiego chodnika. Bardzo bezpiecznie

6.Szkoła podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Słupsku przy ul. Hubalczyków

Moim zdaniem ta szkoła tu super pozytywny przykład bezpiecznej organizacji ruchu przed szkołą i bezpiecznego dojścia uczniów do szkoły .

7.Szkoła podstawowa im. 28  Słupskiego  Pułku Lotnictwa Mysliwskiego  w Redzikowie gm. Słupsk

W tym wpisie pierwszy i ostatni przykład w szkołach podstawowych to szkoły administracyjnie podległe gminie Słupsk. Jednak w zakresie bezpieczeństwa ruchu uczestników tego ruchu zmierzających do szkoły w Redzikowie to dwa skrajne przykłady. szkoła w Siemianicach jak w pkt 1 i szkoła w Redzikowie poniżej

To wzór do naśladowania ale zdaje sobie że zagospodarowanie terenu przed szkołą realizowano w ramach dużych środków z unii europejskiej o czym donosi tablica jak niżej na zdjęciu. także kontrola i wykonawstwo to efekt projektu unijnego a tam o błędy i pomyłki w celu projektowym raczej jest trudno. Miasteczko ruchu drogowego na dużym obszarze oznakowane dość bogato i dostęp ciągły uczniów tej szkoły do praktykowania na tym miasteczku to coś bardzo pożytecznego . Z pewnością częstymi gośćmi na tym miasteczku ruchu drogowego są uczniowie z innych szkół gminy Słupsk

Teren zieleni, miasteczka ruchu drogowego i wejścia do szkoły to teren zamknięty ogrodzeniem i bramą – szlabanem dla pojazdów z wyjątkiem rowerów

Możliwość komentowania Organizacja ruchu drogowego przed szkołami. Czy kierujący pojazdami stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów jako pieszych i najsłabszych uczestników ruchu ? Czy stwierdzony stan w mieście Słupsk i gminie Słupsk to tendencja ogólnokrajowa. została wyłączona