Arogancja kierujących wobec przepisów prawa drogowego rośnie w szybkim tempie wtedy gdy organy kontroli ruchu drogowego nie reagują na łamanie prawa. A może zlikwidować zakaz i dopuścić parkowanie w tym miejscu i przy okazji dorzucić coś do kasy miejskiej w ramach STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA? Oto kolejny przykład w Słupsku przy ulicy J. Tuwima.

Ten sam odcinek ulicy Tuwima w Słupsku po lewej stronie pod znakiem B-36 zakazu zatrzymywania się i postoju dwa dni po wpisie na moim blogu bezpiecznienadrogach.pl . Widać jakąś rękę organów kontroli ruchu drogowego, choć ja i tak uważam że po obniżeniu kategorii tej drogi do lokalnej miejskiej (obwodnica-ring) – Prezydent Miasta winien ten odcinek włączyć do miejsc parkingowych i włączyć do strefy płatnego parkowania . Czytaj więcej pod linkiem niżej http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/10/12/arogancja-kierujacych-wobec-przepisow-prawa-drogowego-rosnie-w-szybkim-tempie-wtedy-gdy-organy-kontroli-ruchu-drogowego-nie-reaguja-na-lamanie-prawa-a-moze-zlikwidowac-zakaz-i-dopuscic-parkowanie-w/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-31.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-32.png

Kilka lat temu – gdy ulica J. Tuwima w Słupsku była jeszcze ulicą w ciągu drogi krajowej D-6 w relacji Gdańsk – Słupsk – Koszalin – należała w opinii uczestników ruchu do tzw. “wąskiego gardła” w czasie przejazdu tranzytowego relacji Gdańsk – Koszalin . Z tego względu ulica J.Tuwima na odcinku od placu Zwycięstwa do ul. Mickiewicza wdrożono obustronny zakaz zatrzymywania i postoju B-36 . Zakaz ten nagminnie był naruszany poprzez parkowanie i postój pojazdów na chodniku na wysokości wejścia z tego chodnika do przychodni lekarskiej MZOZ a w szczególności w związku z funkcjonowaniem w tej poradni poradni chirurgii urazowej do której podwożono pojazdami pacjentów nie zważając na w/w zakaz. Oczywiście Straż Miejska i policja miały pełne ręce roboty bo każdorazowe naruszenie zakazu przy przychodni kamery miejskie patrzące w kierunki przychodni z obu kierunków (od skrzyż. z ul. Mickiewicza i od skrzyżowania z ul. Plac Zwycięstwa czujnym okiem podpowiadały kontrolerom konieczność interwencji .

Wyjściem na przeciw osobom podwożącym pacjentów z urazami i pojazdom służby zdrowia była zmiana organizacji ruchu poprzez wyznaczenie miejsc 4 miejsc zastrzeżonych tzw. kopert . Widoczne na zdjęciu poniżej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-31.png

Po oddaniu do użytku Słupskiej obwodnicy (ok.10 lat temu) a potem pierwszego etapu Słupskiego ringu – droga ulicy J. Tuwima uzyskała status drogi lokalnej miejskiej i i ulica ta przestała pełnić funkcje drogi tranzytowej.(odcinka drogi krajowej nr 6)

Wraz z mniejszą aktywnością ruchu drogowego na tym odcinku drogi po obniżeniu jej kategorii – także aktywność policji straży miejskiej na tym odcinku w zakresie naruszania zakazu zatrzymania i postoju została zminimalizowana niemal do zera, a coraz więcej kierujących wydłużało sobie parking na chodniku ale wbrew zakazowi. na dzień pisania niniejszego artykułu – cały chodnik od wejścia do przychodni lekarskiej aż do słupskiej galerii handlowej zamieniony został w parking . Czyżby ucieczka od strefy płatnego parkowania? Bo przecież zaparkowanie pojazdu na parkingu placu Zwycięstwa byłoby znacznie wygodniejsze. (zdjęcie niżej)

Nawet kamery miejskiego monitoringu (wymienionego ostatnio na nowy i nowoczesny) nie robią wrażenia na strażnikach miejskich ani policjantach w związku z naruszaniem zakazu wynikającego z prawa drogowego. ZDJECIE KAMERY PONIŻEJ

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-35.png

Tolerancje dla nagminnego łamania niektórych kategorii przepisów można obserwować od dawna w Słupsku i innych regionach kraju.

Jeżeli obecnie policja i straż gminna nie reagują na opisane naruszanie przepisu zalkazu B-36 zarówno za pośrednictwem obrazu nowego monoitoringu ale także w sposób bezpośredni w miejscu popełnienia to wydaje sie że w tyma zakresie podobnie jak w opisanych przeze mnie na blogu innych naruszeniach raczej nie dostzreganhych przez organza jontroli ruchu drogowego – to mozna przypuszczać że tym organom nie chodzi o działania prewencyjne tzn ujawniania naruszeńi zagrozeń z nich wynikajacych drogowe (w tym znaki drogowe) ale byc może służą do ustalenia sprawcow lub dowodów zrweczowych w sytuacji gdy dojdzie do neizbezpievznego zdarzenia drogowego jako koinsekwencj naruszenia w/w przepisu prawa drogowego. Moim jednak zdaniem lepiej byłoby przeciwdziałać powstaniu takich zdarzeń zamiast ponosić tragiczne i kosztowne konsekwencje ewentualnych zdazreń drogowych z tego powodu .

ANALIZUJĄC OPISYWANĄ PRZEZE MNIE OKOLICZNOŚĆ – I BIERNOŚĆ POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ W STOSUNKU DO KIERUJACYCH POJAZDAMI NARUSZAJACYMI ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIE I POSTOJU W TYM MIEJSCU – BIORĄC TAKŻE POD UWAGĘ UTRATĘ PRZEZ TEN ODCINEK DROGI KRAJOWEJ D-6 PO ODDANIU DO EKSPLOATACJI 10 LAT TEMU SŁUPSKIEJ OBWODNICY A PÓŻNIEJ SŁUPSKIEGO I ETAPU ODCINKA PRZEMIANOWANEGO NA DROGĘ KRAJOWĄ NR 21 – I BIORĄC POD UWAGĘ RADYKALNE ZMNIEJSZENIE SIE NATĘŻENIA RUCHU- UWAŻAM ŻE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA WINIEN JAK NAJSZYBCIEJ DOPUŚCIĆ PARKOWANIE POJAZDÓW NA TYM ODCINKU W RAMACH STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (CAŁKOWICIE NA CHODNIKU LUB CZĘŚCIĄ POJAZDU NA CHODNIKU A CZEŚCIĄ NA JEZDNI) – Z POZOSTAWIENIEM TAKICH SAMYCH ILOŚCI MIEJSC ZASTRZEŻONYCH KOPERTĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DLA POJAZDÓW SŁUZBY MEDYCZNEJ . Najgorsze co można zrobić w tym miejscu – to nie zrobić nic i w dalszym ciągu tolerować nagminne naruszanie prawa w tym miejscu

Powyższy wniosek uzasadniam także dużą ilością wolnych miejsc do parkowania w okresie ciągłym na parkingu przy ul. Plac Zwycięstwa oraz dobry dostęp do parkingu dwupoziomowego w galerii słupskiej dla klientów tej galerii. Decyzja o parkowaniu na chodniku przy ul Tuwima moim zdaniem nie pogorszy bezpieczeńśtwa ruchu w tym miejscu a napewno uporządkuje bezprawny haos tam obecnie panujący.

Nowy system monitoringu miejskiego pozwoli z pewnością na ciągłość monitorowania tego miejsca

Możliwość komentowania Arogancja kierujących wobec przepisów prawa drogowego rośnie w szybkim tempie wtedy gdy organy kontroli ruchu drogowego nie reagują na łamanie prawa. A może zlikwidować zakaz i dopuścić parkowanie w tym miejscu i przy okazji dorzucić coś do kasy miejskiej w ramach STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA? Oto kolejny przykład w Słupsku przy ulicy J. Tuwima. została wyłączona