Odcinek 500 metrowy ulicy Kaszubskiej w Słupsku od znaku pionowego końca obszaru zabudowanego w kierunku do Siemianic – z z poszatkowanymi mniejszymi odcinkami o różnych prędkościach . To dekoncentruje kierujących i jest po prostu niebezpiecznie. Moja propozycja jest zawarta w niniejszym wpisie. Wyrażam nadzieje że propozycja nie zostanie potraktowana złośliwie bo nie o mnie tu chodzi . Prędkość na całym 500 metrowym Słupskim odcinku obszaru zabudownego wydłużonego aż do granicy z Siemianicami do 50 km/h -to na tym odcinku gdzie już rozbudowuje się Słupsk i powstają osiedla i tzw. przemysłówka – to naprawdę prędkość bezpieczna a nawet wskazana

Zupełnie nie realne do  stosowania  przez kierujących i  egzekwowania przez  organy kontroli ruchu drogowego    wartości prędkości dopuszczalnej na odcinku od   końca obszaru zabudowanego miasta Słupska do końca tego obszaru zabudowanego jeszcze na terenie miasta Słupska  i  jednocześnie na granicy miasta Słupsk z Siemianicami  gm. Słupsk   –  to niespełna 500 metrów.  Oznakowanie jak poniżej w treści i na szkicu.   

Po otwarciu  Biedronki    przez wiele miesięcy   wskazywałem na  konieczność zmiany oznakowania  bo  od Siemianic  (granicy z miastem Słupsk ) aż do  tablicy  obszaru zabudowanego  miasta Słupska   obowiązywał l znak ograniczenia  prędkości   do 60 km/h a odwrotnie od końca obszaru zabudowanego miasta Słupska w kierunku Siemianic  aż do wjazdu przed Biedronka była prędkość wynikająca  z tego właśnie znaku  tj do 90 km/h. Po wielu    apelach i wielu miesiącach  zmieniono oznakowanie na takie jak obowiązuje teraz,  ale jest to   duży dziwoląg a ponadto  można by  ograniczyć ilość znaków, (oszczędności)  poprawić bezpieczeństwo i wprowadzić np. ograniczenie  do  50 lub 60 km/h     na całym odcinku w obie strony , a najlepiej    przesunąć tablicę obszaru zabudowanego miasta Słupska aż do granicy  z Siemianicami.  Bez jakiegokolwiek dodatkowego znaku  B-33.

Możliwość komentowania Odcinek 500 metrowy ulicy Kaszubskiej w Słupsku od znaku pionowego końca obszaru zabudowanego w kierunku do Siemianic – z z poszatkowanymi mniejszymi odcinkami o różnych prędkościach . To dekoncentruje kierujących i jest po prostu niebezpiecznie. Moja propozycja jest zawarta w niniejszym wpisie. Wyrażam nadzieje że propozycja nie zostanie potraktowana złośliwie bo nie o mnie tu chodzi . Prędkość na całym 500 metrowym Słupskim odcinku obszaru zabudownego wydłużonego aż do granicy z Siemianicami do 50 km/h -to na tym odcinku gdzie już rozbudowuje się Słupsk i powstają osiedla i tzw. przemysłówka – to naprawdę prędkość bezpieczna a nawet wskazana została wyłączona