“Strefy zamieszkania”- ul. Piekiełko – Filmowa – Bema – Waryńskiego oraz Mostnika – Łukasiewicza – Mikołajska w centrum miasta w Słupsku z błędną organizacją ruchu – Na zarządcy drogi nie robi to wrażenia mimo wskazywania tych błędów od kilku lat a nawet od początku istnienia “stref zamieszkania” w mieście

Znaki pionowe na zdjęciu wyżej regulujące pierwszeństwo przejazdu nie powinny być w tym miejscu umieszczone

Uczestnicy ruchu muszą znać obowiązujące przepisy w “strefach zamieszkania”.

§ 3. Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie
skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

§ 43. 1. Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Początek strefy zamieszkania przy ul. Piekiełko w Słupsku

Pieszy w “strefie zamieszkania” pieszy ma bezwględne pierwszeństwo na cały, jej obszarze – od maluszka do staruszka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-129.png

Błędne oznakowanie znakami poziomymi A-7 i D-1

Skrzyżowania w strefie zamieszkania występują jako równorzędne bez dodatkowego oznakowania ostrzegawczego tak jak w strefie zamieszkania nie można wyznaczać przejść oznakowanych zarówno znakami pionowym D-6 i znakami poziomymi

Widoczne poniżej znaki drogowe pionowe i poziome nie stosuje się w “strefach zamieszkania”. W Słupsku w wielu strefach zamieszkania niektóre z nich sa powszechnie stosowane mimo wielu pism, apeli , wpisów na blogu i bezpośrednich wystąpień do władz miasta Słupsku – istnieją nadal , co gorsza sa stosowane także w nowych strefach jak ta niżej opisana.

Nie może być inaczej bo znaki te informują o regulowanym pierwszeństwem także wobec pieszych w strefie zamieszkania podczas gdy pieszy w strefie ma bezwzględne pierwszeństwo wobec wszystkich innych uczestników strefy.

Kierujący pojazdem nie może kierować się znakiem D-1 Droga z pierwszeństwem bo z oczywistych powodów w całej strefie nie może korzystać z pierwszeństwa przed pieszymi.

Usytuowane w” strefach zamieszkania” te znaki w sposób ewidentny wprowadzają kierujących w błąd powodując poważne zagrozenie wobec pieszych, Apeluj do władz miasta jak wiee razy wcześniej o likwidację błedów w oznakowaniach sterf zamieszkania

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-131.png

Koniec strefy zamieszkania przy ul Piekiełko w Słupsku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-132.png

Jak wygląda stosowanie się do tych zasad przez kierujących pojazdami w stosunku do pieszych a także   egzekwowanie niewłaściwego zachowania się kierujących pojazdami przez organy kontroli i nadzoru nad ruchem? – wystarczy  krotka obserwacja  tego problemu  w obszarze strefy.

Organizatorzy ruchu niestety nie  reagowali na wnioski i spostrzeżenia dot. błędów prawnych oznakowania tej strefy  i takie błędne oznakowanie trwa od lat wielu stanowiąc istotne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Możliwość komentowania “Strefy zamieszkania”- ul. Piekiełko – Filmowa – Bema – Waryńskiego oraz Mostnika – Łukasiewicza – Mikołajska w centrum miasta w Słupsku z błędną organizacją ruchu – Na zarządcy drogi nie robi to wrażenia mimo wskazywania tych błędów od kilku lat a nawet od początku istnienia “stref zamieszkania” w mieście została wyłączona