Szkoła Podstawowa w Siemianicach . Nowa organizacja ruchu od 15.11.2021 roku poprawiła zdecydowanie bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów . Zlikwidowano błędną i niebezpieczna organizację ruchu przed budynkiem szkoły. Parkowanie pojazdów przeniesiono na istniejący ogólny parking. Niestety niektorzy rodzice i opiekunowie mają za nic zmienioną organzizację ruchu i wjeżdzają na plac przed szkołą pod znak B-1. Dużo ryzykują – nie tylko mandat za narusznie prawa drogowego ale przede wszystkim potrącenie pieszych którzy mają świadomość że na tym placu nie ma ogólnodostepnego parkingu i nie muszą obawiać sie ruchu pojazdów .

Parking w “strefie zamieszkania” ( sprzeczny z prawem) przed wejściem do szkoły w Siemianicach – Gmina Słupsk – decyzją Pani Dyrektor Szkoły i na wniosek rodziców i opiekunów został zlikwidowany i obowiązuje od 15 listopada parking ogólnodostępny za z drugiej strony drogi publicznej 213.Z pewnością postulat wielu rodziców o poprawę bezpieczeństwa został przez Panią Dyrektor Szkoły zrealizowany i przyjęty ze zrozumieniem przez nauczycieli i pracowników szkoły. Niestety jak można było się spodziewać niewielka część rodziców i opiekunów przywożąc dzieci do szkoły i je z tej szkoły zabierając nie stosuje się do nowej organizacji ruchu przed szkołą ( zakaz ruchu) która zabrania parkowania na tym placu z wyjątkiem osób ustawowo uprawnionych (osoby niepełnosprawne) oraz autobusów obsługujących przewóz dzieci do i ze szkoły. W szczególności naruszenie prawa występuję w czasie przywożenia dzieci na początek zajęć ale także oczekujących na dzieci po zakończeniu lekcji (po dzwonku kończącym lekcje np. , 11,30, 12,35 , 13,40).Osoby takie podjeżdżają pojazdami pod schody szkoły lub stawiają pojazdy w zupełnym chaosie na placu co stwarza ogromne zagrożenie w czasie ruszania pojazdami z miejsca, cofania pojazdami itp. Pojazdy często pozostają z pracującym silnikiem tak długo jak długo opiekun oczekuje na dziecko . Policja i straż gminna przed zmianą organizacji ruchu bardzo często interweniowała przed tą szkołą wobec opiekunów podwożących dzieci do szkoły i zabierających dzieci ze szkoły choć poprzednia organizacja ruchu w tzw. strefie zamieszkania była obarczona błędem prawnym , Wyrażam nadzieję że po zmianie organizacji ruchu na zgodną z prawem i bardziej bezpieczną policja i straż gminna nie będzie miała żadnych wątpliwości i oporów przed wyegzekwowaniem tego prawa od kierujących naruszających zakaz ruchu na tym placu.

Na terenie placu przed szkołą nie odbywa się ruch pojazdów ani parkowanie. Wyjątkiem są autobusy na potrzeby i zlecenia szkół oraz inne pojazdy do obsługi szkoły.

Poprawna organizacja ruchu od 15 listopada 2021 roku będzie podstawą dla organów kontroli ruchu do wyciągania konsekwencji wobec kierujących którzy wjadą pod znak zakazu ruchu .

Pamiętać należy że droga wewnętrzna ulicy Słupskiej do tzw TBS-ów została wyodrębniona z placu przed szkołą i stanowi samodzielną drogę od osiedla mieszkaniowego na ulicę głównej drogi wojewódzkiej 213.

Projekt organizacji ruchu przed szkołą wdrożony od 15 listopada 2021.

Możliwość komentowania Szkoła Podstawowa w Siemianicach . Nowa organizacja ruchu od 15.11.2021 roku poprawiła zdecydowanie bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów . Zlikwidowano błędną i niebezpieczna organizację ruchu przed budynkiem szkoły. Parkowanie pojazdów przeniesiono na istniejący ogólny parking. Niestety niektorzy rodzice i opiekunowie mają za nic zmienioną organzizację ruchu i wjeżdzają na plac przed szkołą pod znak B-1. Dużo ryzykują – nie tylko mandat za narusznie prawa drogowego ale przede wszystkim potrącenie pieszych którzy mają świadomość że na tym placu nie ma ogólnodostepnego parkingu i nie muszą obawiać sie ruchu pojazdów . została wyłączona