Warunki zimowe na drogach możliwe w każdej chwili. Uważaj na rondzie pokrytym śniegiem lub błotem pośniegowym bo znaki poziome na jezdni mogą być niewidoczne

Polemiki – ciąg dalszy w sprawie ruchu na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym

Okres zimowy ma swoje prawa. Zaśnieżone pojazdy, śliskie drogi, pogorszenie warunków hamowania pojazdem i inne utrudnienia które raczej nie występują w pozostałych okresach roku.

Znaki drogowe i poziome jednak obowiązują niezależnie od warunków atmosferyczno drogowych. Znaki poziome widoczne są zawsze jeżeli są usytuowane zgodnie z prawem, a co ze znakami poziomym które są powtarzaczami oznakowania poziomego lub występują samodzielnie?

Na przykładach praktycznych z poprzednich okresów zimowych na ulicach miasta Słupska tj rondzie ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym Kaszubska – Kościuszki Madalińskiego – wczesnym rankiem po obfitym śniegu nawierzchnie jezdni w tym tarcza ronda tego skrzyżowania były białe a znaki poziome pozostały pod grubą powierzchnia śniegu lub błota pośniegowego. Wśród kierujących wielkie zaskoczenie bo choć śnieg w naszym klimacie zdarza się rzadko to jednak się zdarzył i wielu nie ukrywa że nie wie jak się w takiej sytuacji poruszać. W normalnych warunkach z czarną nawierzchnią jezdni ale z widocznymi poziomymi znakami nie powoduje większych utrudnień z poruszaniem się na rondzie (z zastrzeżeniem wieloletnich polemik co do sposobu poruszania się po rondach) ale o tym później.

Okres zimowy i możliwości ponownego zasypania nawierzchni dróg w tym tarcz ronda z ich poziomym oznakowaniem wymaga przypomnienia czy też wyjaśnienia zasad jakie na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym obowiązują.

Przepis prawa o ruchu drogowym w art 5 określa tzw hierarchię obowiązywania i stosowania znaków, poleceń i sygnałów na drodze i tak:

1. polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem.

kierujacy ruchem policjant

2. sygnały świetlne

ruch kierowany sygnalizacją swietlna

3.znaki drogowe (poziome i pionowe)

ruch regulowany znakami drogowymi

4.normy i przepisy wynikające z prawa o ruchu drogowym

normy prawne wynikające z prawa o ruchu drogwym

W przypadku skrzyżowania z ruchem okrężnym z tarczą ronda zasypaną śniegiem lub błotem pośniegowym naniesione znaki poziome na tarczy ronda przestają obowiązywać bo nieznana jest organizacja ruchu wynikająca z oznakowania poziomego ale przykryta śniegiem. nawet jeżeli kierujący pamięta oznakowanie pod śniegiem to jednak nie może domyślnie z niego korzystać z uwagi na innych uczestników ruchu (np. spoza naszego terenu) którzy w takiej sytuacji mogą uczestniczyć w ruchu tak jakby na tarczy nie było żadnego oznakowania poziomego.

Kierujący winien przede wszystkim w takiej sytuacji winien zwracać uwagę na znaki pionowe usytuowane na wlocie po prawej stronie lub nad jezdnią dotyczące organizacji ruchu tym skrzyżowaniu. Na tym wlocie dla skrzyżowania z ruchem okrężnym o organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu w24 takiej sytuacji decydują znaki pionowe A-7 (ustąp pierwszeństwa ) C-12 – (ruch okrężny wokół wyspy w kierunku przeciwnym do kierunku zegara)

Kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania gdzie zarówno na wlocie jak też na tarczy ronda oznakowanie zarówno na wlocie jak i na tarczy ronda jest niewidoczne powinien.

1.Na wlocie korzystać z prawego pasa ruchu co wynika z przepisu prawa (w Polsce obowiązuje ruchu prawostronny i przy prawej krawędzi jezdni) chyba że kierujący realizuje manewr wyprzedzania lub omijania pojazdu będącym na prawym pasie (a taki manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym jest prawnie możliwy).

2.Jeżeli z tego prawego pasa zamierza wyjechać z ronda pierwszym wyjazdem to winien już na prawym pasem przed wjazdem na tarczę sygnalizować kierunkowskazem zmianę kierunku jazdy w prawo, zawczasu i wyraźnie.Zjeżdżając z ronda w drogę o więcej niż jednym pasie w tym samym kierunku – kierujący może zając na tej drodze dowolny pas (lecz niezwłocznie w momencie opuszczenia krawędzi tarczy ronda. Wykonanie tego manewru po przejechaniu określonej długości drogi na którą wjechał – ewentualny zamiar wjechania na pasy sąsiednie będzie zmianą pasa ruchu z wymogami stosowania zasad przy realizacji tego manewru.

Każde następne opuszczenie tarczy ronda bez względu na to ile takich wyjazdów jest wokół tarczy ronda – jest zmianą kierunku jazdy  i wymaga   wykonania   tego manewru z  prawego pasa ruchu. Innych zmian kierunków jazdy niż opuszczenie tarczy  według obwązującego parwa  być nie może 

3.Jest zgodny z prawem ruchu wokół tarczy ronda wszystkimi pasami ruchu choćby w poszukiwaniu oczekiwanego wyjazdu ale takze a może przede wszystkim w celu wyprzedzania kierujących jadących sąsiednimi pasami (na innych skrzyżowaniach wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest zabronione) ale zawsze zajęcie pasa innego niż tego którym się porusza jest w pojęciu prawnym zmianą pasa ruchu wymagającą określonych prawnych zachowań. Zmiana pasa ruchu jest także w sytuacji gdy kierujący przecina pasy ruchu w celu zjechania do pasa prawego z którego będzie realizował zjazd ( zmianę kierunku jazdy) z prawego pasa ruchu.

Przypominam że teza powyższa obowiązuje jeżeli znaki poziome na tarczy ronda są niewidoczne bo przysypane śniegiem lub błotem pośniegowym (zasad ważności normy prawnej)

4.Wjazd na tarczę ronda nie jest zmianą kierunku jazdy ani zmianą pasa ruchu i nie wymaga w tej sytuacji sygnalizowania kierunkowskazem żadnego manewru (sposób zachowania się kierującego w tej przestrzeni jest regulowany znakiem C-12 i nie wymaga sygnalizowania a nawet według ostatnich prawomocnych wyrokach sądów w Gliwicach i w Lublinie sygnalizowanie taki jest niezgodne z prawem. Wyjątkiem i obowiązkiem sygnalizowania prawym kierunkowskazem już na poziomie prawego pasa ruchu przed wjazdem na tarczę ronda jest zamiar zamiar zjazdu z ronda pierwszym zjazdem jeżeli wjazd i wyjazd pierwszy znajdują się bardzo blisko i krótki odcinek pomiędzy wjazdem z zjazdem z ronda nie dawał by szansy na skuteczne i wyraźne sygnalizowanie tego manewru jak wymaga przepis prawa.

5.Z normy prawa wynika – jeżeli nie ma na tarczy oznakowania poziomego – lub jeżeli tarcza ta jest zasypana śniegiem lub błotem pośniegowym albo jeżeli oznakowanie poziome jest zniszczone w stopniu nie pozwalającym na jego odczytanie – że kierujący jest zobowiązany ocenić na podstawie układu wlotów i szerokości jezdni na tarczy ronda czy jezdnia wokół tarczy posiada jeden pas ruchu czy też dwa pasy ruchu. Wynika to z obowiązującego przepisu że jezdnia jednokierunkowa o dwóch pasach ruchu nie wymaga wyznaczenia pasów ruchu linią znaku poziomego.

Zastrzeżenie:

Jeżeli na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym – w tym na tarczy ronda organizacja ruchu wynika przede wszystkim z oznakowania poziomego nawet jeżeli to oznakowanie jest sprzeczne z intencją ustawodawcy (potwierdzonych wyrokami sądowymi w ostatnim okresie – co do takiego rozwiązania , to zgodnie z hierarchią ważności znaków – to oznakowanie poziome istniejące na tarczy ronda należy stosować przed normami wynikającymi z przepisów prawa o ruchu drogowym dla takich układów drogowych.
Zbigniew WiczkowskiMożliwość komentowania Warunki zimowe na drogach możliwe w każdej chwili. Uważaj na rondzie pokrytym śniegiem lub błotem pośniegowym bo znaki poziome na jezdni mogą być niewidoczne została wyłączona