Wyspa centralna skrzyżowania z ruchem okrężnym z wlotami ulic Armii Krajowej – Obrońców Wybrzeża – Świętego Piotra – Kaszubskiej w Słupsku po kilkunastu latach zmieniła konstrukcję z ruchomych plastików na stabilne słupki ze znakami pionowymi, ale czy napewno zgodnie z prawem o ruchu drogowym? Moim zdaniem poprawa estetyki – jednak spowodowała niezgodne z prawem ozankowanie.

Każdy zarządca drogi ma prawo organizowania ruchu w sposób który uzna za najlepszy i najbardziej bezpieczny z punktu widzenia uczestników tego ruchu. Niestety bardzo często ta pierwsza część dotycząca głównie wygody ruchu jest realizowana w warunkach naruszania tego drugiego elemntu tj bezpieczeństwa ruchu (niezgodneego z prawem oznakowania dróg)

Moim zdaniem tak się stało z orgnizacją ruchu na skrzyżówaniu o którym mowa w tytule tego wpisu. Wędrująca co rusz od kilkunastu lat plastikowa “wyspa” skrzyżówania z ruchem okrężnym została zamieniona na znaki pionowe usytuowane na nieznancznie wyniesonej okrągłej płycie betonowej (przeskodzie na tarczy ronda) pewnie o średnicy ok 2 metrów której z pewnością kierujący pojazdami nie są w stanie rozpoznać jako wyspy centralnej. Na tej płycie zainstalowano cztery widoczne z każdego wlotu na to skrzyżówanie z ruchem okrężnym – tablice porwadzące U-3a. Tablice prowadzące według symbolu U-3a wykluczają się wzajemnie w zwiazku ze znakiem C-12. Uprzedzając szukanie jak zwykle “dziury w całym” do moich wniosków i propozycji wcześniejszych – informuję, że na rondach mogłyby się znajdować tego typu oznakowania ale tylko tam gdzie nie jest to skrzyzówanie z ruchem okrężnym ze znakiem C-12 , Szczegóły można ze zrozumieniem odczytać w zacytowanym na wstępie przepisie.

Wyrażam nadzieję że w tym przypadku nie będziemy czekać wiele miesięcy albo kilka lat na zajęcie stanowiska w tej sprawie podobnie jak oczekiwaliśmy na ustawienie brakujacych znaków D-6 przy niektorych oznakowanych przejsciach dla pieszych.

Wiem także że na niektórych innych skrzyżowaniach nie wiem dlaczego tak wybranych kilku skrzyżówaniach z ruchem okrżnym też funkcjonuje podobne oznakowanie U3a . W mojej ocenie tak samo niezgodnie z prawem po lekturze obowiązującego prawa. Moim zdaniem gdyby bylo tsk jak nizej to byłoby zgodnie z prawem a więc bardziej bezpiecznie

Niewątpliwie widoczna na środku tarczy ronda tablicajest według definicja prawa drogowego TABLICĄ PROWADZĄCĄ POJEDYŃCZĄ W PRAWO U-3a

Na podstawie szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich uieszczczenia na drogach (zal. nr 4 do Dz.U nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku) “podstawowym celem stosowania tego urzadzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia oraz miejia uczestnikow ruchu i osób pracujacych na drodze”

Tablice prowadzące według wzoru U – 3a stosuje się na łukach poziomych, których geometria może być zaskoczeniem dla kierujących, lub które mają promień mniejszy od normatywnego dla danej drogi oraz duży kąt zwrotu.

Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o konieczności zmiany kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu “T”.

Jeżeli z definicji powyzszej wynika że ta tablica prowadząca pojedyńczi w prawo U-3a uprzedza kierujacego o koniecznej zmianie kierunku jazdy w tym przypadku w prawo – to z pewnościa jest to inforamcja wprowadzająca kierujących błąd w kontekście ustawienia na wlocie na tarczę skrzyżówania zanku C-12 “ruch okrężny” a jeżeli tak to stanowi zagrozenie bezpieczeńśtwa ruchu bowiem podstawowym celem stosowania tego urzadzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia oraz miejia uczestnikow ruchu i osób pracujacych na drodze”

Na środku tarczy skrzyzówaniach z ruchem okrężnym niestosuje sie takiej tablicy. Mozna natomiast m.inn. stosować taką tablicę na wyspach małych i śrdnich rond , w szczególności położonych poza obszarem zabudowanymale w żadnym wypadku nie może dotyczyć to rond na skrzyżówaniu z ruchem okężnym bo dla tych skrzyzówań kierunek jazdy jest określny znakiem C-12

Moim zdaniem zgodnie z zacytowanymi na wstępie tego wpisu przepisem prawnym – tylko oznakowanie tego “serca” tarczy skrzyżówania z ruchem krężnym takim znakiem U-3a wiodcznego dla kierujacych z wszystkich wlotów – nie bedzie spzreczne z prawem i przez to nie będzie zagrażało bezpiwczeństwu ruchu. Resztę poprawnej organizacji ruchu na trym skrzyżowaniu załatwi jak przed “odlotem” plastikowej wyspy – znak C-12 A-7 tym bardziej że na tarczy tego skrzyżówania znajduje sie jeden pas ruchu

Znak C-9 “nakaz jazdy z prawej strony znaku ” stosuje sie w celu wskazania kierujacym obowiązku ominiecia wysepku (przeszkody na jezdni) po jej prawej stronie. Na pasach ruchu z prawej strony znaku nie można być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku

Możliwość komentowania Wyspa centralna skrzyżowania z ruchem okrężnym z wlotami ulic Armii Krajowej – Obrońców Wybrzeża – Świętego Piotra – Kaszubskiej w Słupsku po kilkunastu latach zmieniła konstrukcję z ruchomych plastików na stabilne słupki ze znakami pionowymi, ale czy napewno zgodnie z prawem o ruchu drogowym? Moim zdaniem poprawa estetyki – jednak spowodowała niezgodne z prawem ozankowanie. została wyłączona