Trzecia – w krótkim przedziale czasowym- próba NIEPRZYJAZNEGO PRZEJĘCIA przez miasto Słupsk ZURBANIZOWANYCH obszarów gminy Słupsk – to zdecydowany niechciany prezent noworoczny dla Rady Gminy Słupsk , jej Wójta oraz wszystkich Mieszkańców gminy. Czy Pani Wójt gminy Słupsk jako przewodnicząca powstałego niedawno „Powiatowo Gminnego Związku Samorządów Regionu słupskiego” wykorzysta to narzędzie do wsparcia działań dot. nienaruszalności granic gminy Słupsk?

Niniejszy  wpis na moim blogu  ( i kolejne jego odcinki) dotyczyć mają przede wszystkim  dyskusji  o  szczerości  intencji Prezydenta Miasta Słupska, i  Radnych tego miasta   oraz prawdziwości informacji i argumentów  płynącymi  do społeczeństw obu samorządów  w związku z  zamiarem nieprzyjaznego  przejęcia  przez miasto Słupsk  wymienionych w tym wpisie obszarów.

Zdaniem wielu zainteresowanych –  moim także – kolejna próba  psucia jako takiej (choć nie najlepszej) integracji  społeczeństw obu samorządów  poprzez  „nieprzyjazne” przejęcie  terenów  – to  wyłącznie wynik  „wrodzonej” w mieście Słupsk megalomanii  administarcyjnej    wobec   mniejszych jednostek   samorządowych do miasta przylegających.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu  29 grudnia  2021 roku przyjęto uchwały dotyczące   zmiany granic miasta Słupska poprzez włączenie  do miasta niektórych sołectw z  gminy Słupsk.

Ta informacja dobrze koresponduje z  informacjami  skarbnika miasta i radnego Dobkowskiego na GP 24  w kwestii przyjętego w  prawie  tym samym czasie budżetu miasta na rok 2022. Oto cytaty:

Gp.24 Z 18 GRUDNIA 2021

Skarbnik miasta Słupska

Przyszły rok będzie kolejnym rokiem na minusie dla samorządu i będzie to minus największy od lat – ok. 74 mln zł. Miasto planuje wydać nowe obligacje na ponad 30 mln zł. Reszta zostanie załatana wolnymi środkami. Dodajmy, że w przyszłym roku aż 23.632.000 zł pójdzie na spłatę starych długów!

Radny Bogusław Dobkowski

„ Nadwyżka operacyjna na minusie po raz pierwszy. Wygląda na to, że zjadamy własny ogon”

Czy z takim budżetem   jakakolwiek deklaracja radnych Słupska skierowana do mieszkańców  gminy Słupsk  – że  nieprzyjazne przejęcia    terenów gminnych    spowoduje  poprawę życia  mieszkańców gminy zarówno tych przejętych i tych  pozo stałych w gminie   i skutek  według zapowiedzi Radnych  ze Słupska   ich deklaracja  o niższych podatkach po  nieprzyjaznym przejęciu  i generalnej poprawie ich życia w miejskim „eldorado”?

Czy zatem dziwić mogą zabiegi Radnych Miasta Słupska i Pani Prezydent o poprawę  sytuacji  budżetu Miasta – choć będzie to poprawa tylko pozorna wynikająca z opodatkowania  przejętych  nieprzyjaźnie mieszkańców  z gminy Słupsk .

Rada Miejska w Słupsku i  Prezydent Miasta Słupska – jakby zapomnieli, że  integracja  obu samorządów  nie musi odbywać się w drodze  „nieprzyjaznego przejęcia”    mocno zurbanizowanych terenów gminy Słupsk – ale  w oparciu o przyjazne porozumienia między gminne wspólnot samorządowych   w zakresie  wspólnych  i nakładających się  funkcji społeczno gospodarczych  w oparciu o istniejący stan prawny.  Ambicjonalne podejście kolejnych prezydentów  i  wójtów obu gmin  nie dawało szans na  takie porozumienia choćby przypomnieć  fiasko  rozmów w sprawie budowy  jednego   dla  obu samorządów  parku wodnego,  deklaracji  partycypacji    gminy Słupsk w zakresie  drogi miejskiej  do strefy ekonomicznej w Głobinie,  zerwanego porozumienia  w sprawie  modernizacji ulicy Rybackiej pomiędzy Siemianicami a  Słupskiem,   wyniesienie siedziby PKS Słupsk do jednej z gmin wiejskich  w związku  konfliktem  w sprawie podatków od środków transportowych (autobusów)  a ostatnio  jeszcze gorąca sprawa   „ogrania”   mieszkańców gminy Słupsk w zakresie  budowy   rządowej obwodnicy  Słupsk – Kobylnica .

O uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku Słupska w sprawie zmiany granic miasta Słupska poprzez  nieprzyjazne przejecie   przez miasto Słupsk – bardzo  wartościowych  obszarów gminy Słupsk  –  zrobiło się głośno   i pewnie w  od początku roku 2022 będzie bardzo głośno za sprawą dość oczywistego stanowiska   i odczucia  zdecydowanej większości    ludności  gminy Słupsk  w a w szczególności  ludności  z  miejscowości   które maja być przedmiotem tego nieprzyjaznego przejęcia. Chodzi o obszary  bardzo mocno  zurbanizowane  otaczające  miasto Słupsk (Gmina Kobylnica także przylegająca do miasta Słupska) „załatwiła”   sobie z jakiś   nieznanych okoliczności i powodów  swoisty azyl przed przejęciem  przez miasto  Słupsk także terenów gminy Kobylnica.  Nawet ze względów wizualnych  takie przejęcie terenów obu gmin  byłoby  lepiej postrzegane. Nie trudno  będzie  samorządowi gminy Słupsk uzasadnić, że  próba nieprzyjaznego przejęcia obszarów gminy Słupsk przez Miasto Słupsk   w  głoszonych intencjach   dotyczy    konieczności zapewnienia rozwoju miasta Słupska  wskazując  na rzekomą nieporadność  władz gminy Słupsk    w zapewnieniu mieszkańcom gminy Słupsk  takiego „dobrobytu” jaki  deklarują   mieszkańcom gminy Słupsk (do niedawna  mieszkańcom miasta Słupska) -Radni Miasta Słupska po ewentualnym  nieprzyjaznym przejęciu.  Czyżby mieszkańcy Miasta Słupska dotychczas byli  wysiedleni z miasta Słupska  do  przygranicznych miejscowości  gminy Słupsk  – czy też   uczynili to z własnej  woli lokując swoją przyszłość   właśnie  na obszarach gminy Słupsk?

Sołectwa Bierkowo  -1080  (743)  .Sołectwa Krępa Słupska- 1020  (337) , .Sołectwa Płaszewko – 134 (103) , Sołectwo Strzelino -611 (443) ,.Sołectwa Włynkówko – 316 (260)  ,  Sołectwo Siemianice  – 3085 (684) oraz część Sołectwa Swochowo- 179 (81)  – Niewierowo –  118 (64)

(podane  obok miejscowości liczby to : pierwsza liczba ludność  w roku 1994  a druga liczba w nawiasie ludność w 2021 żródło Urząd Statystyczny)   

W obszarze przewidzianym przez Radnych Słupska  i Prezydenta tego miasta do nieprzyjaznego  przejęcia   zamieszkuje   6.543  tyś mieszkańców (w 2020 roku)  a  w 1994 r   zamieszkiwało  2769 mieszkańców) a więc przyrost   w tych latach  wynosi     3774  mieszkańców.  

W tym samym czasie (od 1994 –  102 832 do 2020 – 89870 ) ze Słupska „odpłynęło”   12 962  mieszkańców  (blisko 13 %)  .

W całej  gminie Słupsk w tym samym czasie 1994 (12 727 ) – 2020(17 249)   przyrost  ludności  wyniósł   4 552 osoby  tj  26 %

Ewentualne przejęcie w/w  obszarów spowodowało by  zwiększenie  liczby mieszkańców miasta Słupska   do poziomu  ok 97 000 mieszkańców.  To jednak nie zmieni tendencji w  demografii i w  dalszym ciągu  następować będzie odpływ mieszkańców ze Słupska  – bo argumentów  tej rewolty  na  odwrócenie sytuacji nie widać  w żadnej perspektywie z wyjątkiem perspektywy  politycznej  niekoniecznie przynoszącej korzyści dla mieszkańców obu wspólnot samorządowych.

Powyższe dane tylko w tej części  demograficznej  wskazują na to  że  w gminie Słupsk wzrost ludności   jest bardzo wyraźny przy jednoczesnej obserwacji  powszechnego zadowolenia   mieszkańców gminy Słupsk z dokonanego przez nich miejscem  ułożenia życia w  bardzo długiej perspektywie czasu.

Ewentualna decyzja o nieprzyjaznym  przejęciu w/w obszarów z mieszkańcami którzy nie tak dawno opuścili miasto Słupsk –  mogłaby być potraktowana   jako  dotkliwa kara za   emigrację z miasta Słupska.

Kolejne próby  podejmowane przez Radnego Miasta Słupska a w konsekwencji przez Radę Miasta Słupska   (po wcześniejszych negatywnych)   mogą  utwierdzać  mieszkańców gminy o całkowicie pozamerytorycznych argumentach  prób przejęcia  obszarów   gminy dobrze rozwijających się  wraz z mieszkańcami  którzy raczej w „ramiona” miasta   nie mają zamiaru się wciskać.

Procesy   społeczni gospodarcze po okresie transformacji  ustrojowej jeszcze się nie utrwaliły  i trwać będą jeszcze długo- dlatego    podejmowanie takich prób przez miasto Słupsk powtarzanych  co kilka  lat  –  jest ze szkodą dla  obu wspólnot samorządowych.

Wskazane zamiary co do „okrojenia”  gminy Słupsk   z mocno zurbanizowanych obszarów   spowodowało by  – że pozostałe w gminie obszary  gminy nie zapewniły by  pozostałym mieszkańców  dotychczasowego poziomu życia.  „Wcieleni” do miasta  mieszkańcy  gminy Słupsk    mogli by być traktowani podmiotowo i nieprzyjaźnie  przez  instytucje i mieszkańców miasta Słupska  nawet wbrew  zapewnieniom Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta że tak się nie stanie.

  Wystarczy    przytoczyć statystykę  demograficzna  obu wspólnot do migracji z miasta  Słupska do gmin   wiejskich (szczególnie gminy Słupsk) w   czasie intensywnej   transformacji  ustrojowej   z liczbą  osiedleńców  w gminie Słupsk by się przekonać,  że  z różnych powodów nie zamierzali na dłużej wiązać się z miastem Słupsk.   W tym okresie miasto Słupsk  zmniejszyło swój potencjał   ludnościowy  jak niżej:

Z powyższego wykresu wynika że od 1994 roku  a więc już po pierwszej kadencji demokratycznego  samorządu terytorialnego     – to okres stałego odpływu  ludności z miasta Słupska.    

Na przykładzie jednej tylko miejscowości z planowanych do przejęcia  tj Siemianic , że  tak mocno zurbanizowana i zintegrowana  miejscowość z miastem Słupsk nie przysporzy miastu Słupsk żadnych terenów  do wykorzystania na rozwój  budownictwa mieszkaniowego czy też  inwestycji pod  budownictwo  pod działalność gospodarczą.

Dobrze znam  granice Siemianic ze wszystkich stron  a więc jedynym  rzeczowym argumentem    przejęcia  Siemianic  może mogą być podatki ( nie opłaty)  a te z pewnością  nie będą mogły   być inne  w  miejscowościach  ewentualnie przejętych  i tych  macierzystych miasta Słupska.

Aby   rozpocząć próbę odpowiedzi na tak postawiony problem  trzeba by  wspomnieć o historii  „nieprzyjaznych”  prób  przęjęcia terenów gminy przez miasto Słupsk

Były już 2 próby w  latach  2008/2009,    2015/2016     a obecna w 2021/2022  z  podobnym odstępem czasu  tj  z przerwami 7 i 6 letnimi

Wybory samorządowe    odbywały się w latach 2010,   2014 i w   2018 roku ,  a następne  odbędą się w 2023 roku. Czy to zbieg okoliczności  że    próby te  podejmowano są tuż przed kolejnymi wyborami samorządowymi?  Inicjowane  zawsze  przez  tego samego Radnego Miasta Słupska Pawła  Szewczyka  i wciąż z tymi samymi  argumentami, choć żadne nowe okoliczności  w tych okresach nie wystąpiły.

Zbigniew Wiczkowski – www.bezpiecznienadrogach.pl  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *