Radni Rady Miejskiej Słupska Łukasz Jaworski i Peweł Szewczyk w ostrej polemice z Panią Wójt Gminy Słupsk Barbarą Dykier w sprawie wartości i znaczenia pojęcia NADWYŻKA OPERACYJNA . Co z tego pozostanie w głowach mieszkańców gmin? Czy jest definicja tej kategorii ekonomicznej czy też jej nie ma. Kto ma w tym sporze rację?

Już na początku wpisu moge oświadczyć że kolejny argument Radnych Rady Miejskiej nie jest oczywisty i nie do końca prawdziwy, podobnie jak w sparwie opłat za ścieki i wodę.

Definicja prawna pojęcia nadwyżki operacyjnej istnieje i jest mocna osadzona w prawie Unii Europejskiej a tym samym w polskim prawie.

Ta definicja jest zawarta poniżej wraz z podstawą prawną i miejscem żródłowym

Nadwyżka operacyjna brutto (a w przypadku sektora gospodarstw domowych również dochód mieszany brutto), będąca pozycją bilansującą w rachunku tworzenia dochodów, powstaje w wyniku skorygowania produktu krajowego brutto o transakcje związane bezpośrednio z procesem produkcji (tj. koszty związane z zatrudnieniem, podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją i importem). Źródło definicji:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)

Dość zawiłe formuły wypowiadane przez Radnych Miasta Pana Jaworskiego, Szewczyka ale także przez Pani Wójt gminy Słupsk – z zamiarem przekonania odbiorców tych zawiłych liczb i sformułowań prawno finansowych to zła metoda . Zdecydowana większość z nich raczej kierować się będzie tak zwanym patriotyzmem lokalnym Przykładem spór dot. tzw nadwyżki operacyjnej. Zawsze ten wskażnik w ekonomii i w budżetowaniu była ważny a teraz radny Łukasz Jaworski Stwierdza “• “prawo finansów publicznych nie zawiera legalnej definicji nadwyżki operacyjnej. Jest to jeden z wielu wskaźników, mogących bądź nie, określać stan finansowy gminy.”

Inny Radny Radny Miejskiej – chyba o najwyższym stażu Bogusław Dobkowski – (także głosował za przejęciem obszarów gminy Słupsk) przy okazji procedowania nad budżetem miasta tak: „ Nadwyżka operacyjna na minusie po raz pierwszy. Wygląda na to, że zjadamy własny ogon”. Powiedział to po wysłuchaniu informacji skarbnika miasta Słupska mniej więcej o treści jak niżej ” Przyszły rok będzie kolejnym rokiem na minusie dla samorządu i będzie to minus największy od lat – ok. 74 mln zł. Miasto planuje wydać nowe obligacje na ponad 30 mln zł. Reszta zostanie załatana wolnymi środkami. Dodajmy, że w przyszłym roku aż 23.632.000 zł pójdzie na spłatę starych długów!

Jestem przekonany wskażnik ten według definicji powyzszej jest jednym z istotnyh narzędzi oceny funkcjonowania samorzadów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Czy będzie argumentem przekonywującym mieszkańców obu samorżadów gminnych – bardzo wątpie.

Możliwość komentowania Radni Rady Miejskiej Słupska Łukasz Jaworski i Peweł Szewczyk w ostrej polemice z Panią Wójt Gminy Słupsk Barbarą Dykier w sprawie wartości i znaczenia pojęcia NADWYŻKA OPERACYJNA . Co z tego pozostanie w głowach mieszkańców gmin? Czy jest definicja tej kategorii ekonomicznej czy też jej nie ma. Kto ma w tym sporze rację? została wyłączona