Większy obszar miasta Słupska po aneksji ziem gminy Słupsk – to więcej problemów dla miasta Słupska – bo według Radnych Rady Miasta ujawnianych na portalach społecznościowych – sytuacja budżetu Gminy Słupsk, w tym obszarow do aneksji jest zła – o wiele gorsza niż w mieście Słupsku . Miasto Słupsk chce mimo to wziąć na swoje barki tereny i mieszkańców wymagajacych mocnego dofinansowania i doinwestowania? Jakim kosztem? Czy aby naprawdę chodzi tu o dobry interes dla mieszkańców miasta Słupska i jednocześnie mieszkańców ziem gminy Słupsk po ewentualnej aneksji

Słupskie Stawy Klasztorne –

Rządowa Obwodnica Słupsk – Kobylnica – mieszakńcy gminy Słupsk “ograni ” na długo przed wymuszonymi konsultacjami

Każdy następny dzień agitacji inicjatorów aneksji ziem gminy Słupsk przez miasto Slupsk a głównie Pana Pawła Szewczyka i Pana Łukasza Jaworskiego – RADNYCH MIASTA – często za pomocą niesprawdzonych, niepełnych , nieprawdziwych informacji (nawet face newsów) -moim zdaniem oddala powodzenie ich inicjatywy. Nie mam wątpliwości że przekonują swoimi działamiami coraz większe rzesze mieszkańców miasta Słupska do tego – że ewentualna aneksja ziem gminy do miasta Słupska nawet bardziej zaszkodziła by mieszkańcom miasta niż mieszkańcom pozostałości ziemskiej gminy słupsk po aneksji .


Problemów trudnych do załatwienia miasto ma bardzo dużo. Nałożenie na nie problemów ziem planowanych do aneksji (także w części dot powiatu słupskiego) tylko pogłębią problemy mieszkańców miasta Słupska , anektowawnych ziem oraz powiatu słupskiego. ŻADEN PROBLEM MIASTA MOIM ZDANIEM ZAPISANY W ZAMIERZENIACH WŁADZ MIASTA SŁUPSKA DOT ANEKSJI ZIEM GMINNYCH – NIE ZISTANIE OSIĄGNIĘTY TAK PROSTYM I NIEPRZYJAZNYMI ZABIEGAMI BEZ UPRZEDNIEGO WYSIŁKU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO I ORGANIZACYJNEGO W DOTYCHCZASOWYCH GRANICACH PRZEZ OBECNE I NASTĘPNE WŁADZE MIASTA -z ewentualnym wsparciem w ramach mozliwych ustawowych porozumień międzygminnyvh z innymi gminami.

Mieszkańcy miasta Słupska -do 1994 roku i od 1994 roku do 2021 roku

Póki co w tym trudnym okresie pandemicznym I gospodarczym dla mieszkańców – władze miasta nie powinny szukać sobie problemów zastępczych lecz poprawiać byt swoich mieszkanców właśnie teraz w granicach miasta a nie tracić czasu i wysiłku w sprawach mieszkańcow innego autonomicznego samorządu – którzy już wiele wcześniej zdecydowali jak i gdzie sobie ułożyć żyćie
Jednym z wielu złych przykładów inwestowania w mieście Słupsk widocznym gołym okiem dla wszystkich niech będzie “modernizacja bulwarów nad rzeką Słupia przy ul Szarych Szeregow “. Stosunkowo proste zadanie z mocnym wsparciem środków zewnętrznych trwa niezwykle długo i to warunkach chaosu i bałaganu techniczno organizacyjnego (być może dłużej jak ekspresowa droga z Gdańska do Słupska (już rozpoczyna się etap od Bizegopola w kierunku Skórowa i Słupska .)5

Modernizacja Bukwarów Słupskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Przykład fatalnego przebiegu tej modernizacji . Nie brakowało tylko środków finansowych zewnetrznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *