Siemianice gm. Słupsk – Sołectwo graniczące z miastem Słupsk – w planie do nieprzyjaznego włączenia w obszar miasta Słupska. Jedno z siedmiu sołectw w ramach tego planu aneksji . Sprzeciw mieszkańców gminy Słupsk i Powiatu Słupskiego wyrażony na spotkaniach i w konsultacyjnych spotkaniu – ogromny. Zainteresowanie mieszkańców miasta przejęciem terenów w podobnym głosowaniu – znikome.

Decyzja Rządu w tej sprawie na przełomie czerwca i lipca. Zobaczymy czy dla władz państwowych wola wspólnot samorządowych (nie władz) będzie uszanowana – czy też – jak dość głośno wyrażano obawy – już wcześniej została przesądzona w oparciu o pozamerytoryczne przesłanki a wyniki konsultacji nie będą uwzględnione ?

Na przykładzie jednego tylko sołectwa SIEMIANICE gmina Słupsk ( z siedmiu planowanych przez władze miasta Słupsk do aneksji i włączenia w obszar miasta Słupska – poszukamy argumentów merytorycznych społeczno – gospodarczych za ewentualnym włączeniem tego konkretnego Sołectwa Siemianice do miasta Słupska lub argumentów innych wynikających z układów politycznych , koleżeńskich i personalnych z punktu widzenia koalicji mającej ewentualnie sprawować władzę w mieście Słupsk w tym Prezydenta Miasta Słupska po najbliższych wyborach samorządowych, na co wskazywać może ekspresowy tryb procedowania bez wcześniejszych analiz tego problemu.

Liczba ludności w połowie 2021 r według GUS – to 3170 osób

Sołectwo Siemianice graniczy ze Swochowem na północy, z Bukówką na północnym wschodzie , z Jezierzycami na wschodzie, z Niewiarowem na zachodzie i z miastem Słupsk na południu.

Jak widać z powyższych map i statystycznej wielkości obszaru tego sołectwa – żaden argument wnioskodawców aneksji jakoby to sołectwo miałoby się przyczynić do rozwoju miasta. Siemianice z punku widzenia możliwości rozwojowych samorządu jest obszarem niemal zamkniętym dla rozbudowy infrastruktury gospodarczej (fabryki, zakłady produkcyjne) , infrastruktury budownictwa mieszkaniowego z wyjątkiem obszarów znajdujących się w gestii sektora prywatnego i niewielkiej już ilości gospodarstw rolnych ale w tym zakresie zadania samorządu są bardzo ograniczone do planów zagospodarowania przestrzennego i ewentualnych funkcji w przyszłości na podstawie takich planów. gmina posiada niewielkie możliwości w Siemianicach w zakresie budowy lub rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury społecznej (kulturalno – oświatowej, oświatowej, w zakresie opieki socjalnej i zdrowotnej, sportowo rekreacyjnej czy też opieki społecznej.

Nie m więc wątpliwości że w przypadku aneksji sołectwa Siemianice z gminy Słupsk – władze miasta Słupska liczą wyłącznie na korzyści z podatków ów od osób fizycznych (PIT) – i podatku od osób prawnych z niewielkiej ilości firm znajdujących się w obszarze tego sołectwa. Statystyka ludnościowa miałaby także znaczenie w zakresie udziału miasta w udziale w podatkach globalnych wynikających z tzw algorytmów. Biorąc pod uwagę inne sołectwa planowane do aneksji – statystyka ludnościowa a w tym wynikający z tego większy strumień finansowy do budżetu miasta Słupska z podatków od mieszkańców zaanektowanych obszarów, co najwyżej odsunął by groźbę niewypłacalności budżetowej miasta a w konsekwencji utratę płynności finansowej w tym utratę możliwości spłat bieżących obciążeń – bieżącymi dochodami . (Ten ostatni element już w Słupsku występuję – budżet nie ma wystarczających możliwości spłat swoich bieżących zobowiązań – z dochodów budżetowych)

ciąg dalszy wpisu będzie uzupełniany na bieżąco

Możliwość komentowania Siemianice gm. Słupsk – Sołectwo graniczące z miastem Słupsk – w planie do nieprzyjaznego włączenia w obszar miasta Słupska. Jedno z siedmiu sołectw w ramach tego planu aneksji . Sprzeciw mieszkańców gminy Słupsk i Powiatu Słupskiego wyrażony na spotkaniach i w konsultacyjnych spotkaniu – ogromny. Zainteresowanie mieszkańców miasta przejęciem terenów w podobnym głosowaniu – znikome. została wyłączona