Brak znaku pionowego A-7 (ustap pierwszenstwa) To bardzo poważne naruszenie prawa drogowego przez zarządcę ruchu. Dla zarządcy Ruchu w Słupsku – Prezydenta Miasta Słupska (i podległych mu służb w tym zakresie) odpowiadającego za szeroko pojęte bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (nie tylko mieszkańców tego miasta) w jak widać na zdjęciach nie jest żadnym problemem mimo jednoznaczności obowiązku wynikajacego z prawa o ruchu drogowym.

Pewnie znów jak w przypadku wskazywania przeze mnie przyadków braków oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Słupska w ostatnicj tygodniach, miesiącacbh i latach – określającego pierwszeństwo na drodze poszczegónych uczestników ruchu drogowego – traktowano te sygnały jako złośliwość z mojej strony, choć kierowałem sie wyłącznie bezpieczenstwem ruchu drogowego szczególnie najsłabszych uczestników tegio ruchu . Konsekwencją było ignorowanie moich informacji bezpośrednich i w ramach wpisów na blogu i odwlekanie terminów uzupełniania tego oznakowania lub likwidacji oznakowania błędnego. (niektóre braki lub błędy wskazane przeze mnie usuwano po kilku latach, niektore po kilku miesiącach a tylko nieliczne po kilku tygodniach lub dniach od złożenia przeze mnie informacji.

Jednak w dalszy ciagu brak jest systematyczności w przeglądzie oznakowania i jego uaktualniania lub uzupełniania braków.

Paradoksem jest że na tym samym wlocie na moje wskazanie ok. rok temu brakujacego znaku pionowego D-6 przed oznakowanyn przejściem dla pieszych na wlocie z ulicy :Poznanskiej w ulice Zieloną w Supsku, a dziś w niniejszym wpisie wskazuję na brak na tym samym wlocie ale od kierunku ulicy Zielonej w ulice Poznańską – znaku pionowego A-7 ustąp pierwszeństwa.

Przed tym

Od lat wielu , od wielu miesięcy, od wielu tygodni we wpisach na moim blogu a także w bezpośredniej korespondencji do organów i służb bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazywałem na braki w oznakowaniu znakiem pionowyn D-6 przejść dla pieszych. Oczyweiście jakby na złość – nie śpieszono sie z uzupoełnianiem takich braków albo czyniono to po dl;ugim czasie od mioich wystapień powodując zagrozenie bezpieczęństwa ruchu pieszych w obszarze przzejśc,

Sutuacja w tym zakresie sie poprawiła i wiekszość takich braków została w tym zakresie uzupełniona.

Niestety pojawiły się nowe braki w oznakowaniu – tym razem stwierdziłem w bardzo newralgicznym miejscu (skrzyżówaniu ) brak znaku pionowego A-7 Ustap pierwszenstwa – na wlocie ulicy Zielonej w Słupsku na ulicę Poznańska.

Nie tak dawno (ok 1 rok wczesniej) w moim wpise na blogu informowałem o braku znaku D-6 (przejście dla pieszych ) na tym samym wlocie ale od kierunku z ulicy Poznańskiej w ul. Zieloną .

D – 6

Nie ma znaki mimo istniejącego wcześniej znaku D-2 informującego o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu

D-2

Link do tego wpisu : https://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/05/16/znak-pionowe-d-6-przejscie-dla-pieszych-pojawiaja-sie-tam-gdzie-ich-nie-bylo-od-lat-od-wielu-miesiecy-od-ukonczenia-modernizacji-czy-budowy-drogi-lepiej-pozno-niz-wcale-tylko-jakimi-kryte/(otworzy się w nowej karcie)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-25-1024x371.png

Brak tzego znaku pionowego A-7 może doporwadzić do niebezpiecznego zdazrenia drogowego bo kierujacy jadący z ulucy Zielonej w kierunku ul, Poznańskiej w Słupsku nie posiadają prawnej informacji w postaci znaku odstrzegawczego o miejscu wlotu na drogę poprzeczną posadającą pierwszenstwo przejazdu. Kierujący z poza Slupska mogą nie posiadać inforamcji że jest to skrzyżowania z pierwszenstwem na ulicy Poznańskiej i wjadą na to skrzyzównie gdzie natężenie ruchu na jezdni dwupasmowej o dwocha pasach ruchu w każdym kierunku – nie zachowując wymaganej ostrożności.

Kieruacy moą także potraktować to skrzyzówanie jako skfzyżównie rownorzędne, moga także niektórzy – wiedząc o tej nieprawidłowości _ wykorzystać ten fakt do spowodwoania świadomego zdarzenia w celu wymuszenia odszkodownia z nie swojej winy.

Policja drogowa nie tylko w Słupsku zna wiele takich przypadków.

Liczę na to że nie dojdzie na tym skrzyzowaniu do tragicznych zdarzeń z powodu nieprawidlowego oznakowania i że zarządca ruchu w Słupsku nie potraktuje tego mojego zgłoszenia w sposób złosliwy udając że nie czyta żadnych inforamcji na moim blogu poświęconemu

Możliwość komentowania Brak znaku pionowego A-7 (ustap pierwszenstwa) To bardzo poważne naruszenie prawa drogowego przez zarządcę ruchu. Dla zarządcy Ruchu w Słupsku – Prezydenta Miasta Słupska (i podległych mu służb w tym zakresie) odpowiadającego za szeroko pojęte bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (nie tylko mieszkańców tego miasta) w jak widać na zdjęciach nie jest żadnym problemem mimo jednoznaczności obowiązku wynikajacego z prawa o ruchu drogowym. została wyłączona