Nigdy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym za wiele. Wiedza uczestników ruchu z tego obszaru jest daleka od oczekiwanej. O tym świadczą statystyki dot. zdarzeń drogowych

Odpowiedzi

Już wkrótce – kolejna aktywna sonda (pytanie) w sprawie znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym . Wystarczy uważnie przeczytać pytanie i podane pod pytaniem warianty odpowiedzi a następnie zdaniem czytelnika (uczestnika ruchu) wpisu – zaznaczyć odpowiedź prawidłową. Prezentacja wyników na wykresie pozwala ocenić sumę wszystkich odpowiedzi w wariantach wymienionych. Wyrażam nadzieję że wszystkie zaznaczone odpowiedzi będą prawidłowe. Będziesz pewny odpowiedzi prawiłowej – to będziesz Ty i inni bardziej bezpieczni w ruchu dsrogowyn. Życzę trafnych odpowiedzi.

Pytanie:

Czy dopuszczalne i zgodne z prawem jest oznakowanie poziome “przejścia dla pieszych” – widoczne na zdjęciu poniżej w obszarze STREFY ZAMIESZKANIA oznakowanej widocznymi znakami drogowymi pionowymi?

Warianty możliwych odpowiedzi . Wybierz prawidłową odpowiedz i zaznacz w odpowiednim polu

Możliwe warianty odpowiedzi

1.Jest sprzeczne z prawem drogowym

2.Nie stosuje się w “strefie zamieszkania”oznakowania pionowego i poziomego określającego pierwszeństwo w całym obszarze strefy z wyjątkiem znaku STOP w miejscach o mocno ograniczonej widoczności

3.Oznakowanie poprzez naniesienie znaku poziomego przejścia dla pieszych – może poprawiać bezpieczeństwo pieszych

Możliwość komentowania Nigdy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym za wiele. Wiedza uczestników ruchu z tego obszaru jest daleka od oczekiwanej. O tym świadczą statystyki dot. zdarzeń drogowych została wyłączona