Skrzyżowanie z ruchem okrężnym – to nie skomplikowana organizacja ruchu ale w praktycznym stosowaniu powoduje wiele problemów. Dlaczego? Bo Ustawodawca nie może od kilkudziesięciu lat (mimo gorących w tych latach polemik) zdecydować się na uchwalenie definicji “skrzyżowania z ruchem okrężnym”

Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy w lewo na wlotach na tarczę skrzyżowania z ruchem okrężnym – to naruszenie prawa drogowego ? – odpowiedź brzmi: to naruszenie prawa drogowego i zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Na wlotach prowadzących na tarczę skrzyżowanie z ruchem okrężnym nie sygnalizuje się lewym kierunkowskazem zmiany kierunku jazdy bo jest to niezgodne z art 22 prawa o ruchu drogowym. Dlaczego? – bo wyłącznie zjazd z tarczy skrzyżowania z ruchem okrężnym (opuszczenie skrzyżowania) jest zmianą kierunku jazdy i tak zmian wymaga sygnalizowania. Na wlotach przed wjazdem tarczę skrzyżowania z ruchem okrężnym włączanie kierunkowskazu lewego jest sprzeczne z prawem i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzanie innych uczestników ruchu w błąd. Sygnalizowanie lewym kierunkowskazem na wlocie przed wjazdem na tarczę skrzyżowania może mieć miejsce tylko w przypadku jeżeli zmienia się pas ruchu na lewy (jeżeli na takim wlocie występują dwa lub więcej pasów ruchu w tym samym kierunku. Także na tarczy ronda sygnalizowanie lewym kierunkowskazem może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany pasów ruchu na znajdujące się po lewej stronie.

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym według prawa drogowego i według znaku pionowego C-12 oznacza ruchu wokół wyspy (placu) centralnej zgodnie z kierunkiem wskazanym na znaku (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) .

Powyższe tezy zostały potwierdzone prawomocnymi wyrokami Sądów Administracyjnych w Polsce a egzekwowanie orzeczeń sądowych leży w gestii organów kontroli ruchu drogowego. Czy rzeczywiście policjanci egzekwują powyższe zasady na drodze.

Dużym obszarem polemiki i konfliktów na drodze w takiej organizacji ruchu jest w

odcinek 3 z cyklu Jak postępować w ruchu na “skrzyżowaniach z ruchem okrężnym?”

Linki do poprzednich odcinków z tego cyklu.

odcinek 1

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/03/09/skrzyzowania-z-ruchem-okreznym-ronda-konfrontacja-organizacji-ruchu-w-koszalinie-i-w-slupsku-odcinek-i/(otworzy się w nowej zakładce)

odcinek 2

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/11/21/jak-jezdzic-na-skrzyzowaniach-z-ruchem-okreznym-tzw-rondach-w-mediach-spolecznosciowych-nie-wiadomo-dlaczego-temat-ten-zostal-podgrzany-ponownie-do-dosc-wysokiej/(otworzy się w nowej zakładce)

Brak definicji “skrzyżowania z ruchem okrężnym” i ogromny chaos w rozstrzyganiu spraw spornych w tej organizacji ruchu- w związku z odmiennymi interpretacjami zachowań kierujących w tym ruchu – powoduje od lat zamazywanie przez zarządców dróg prawdziwej intencji i fundamentu stanowiącego podstawę takiej organizacji ruchu .

To zamazywanie intencji objawia się “zmìękczaniem” znaczenia definicyjnego znaku nakazu C-12 (ruch okrężny) poprzez różnorodne oznakowanie poziome na wlotach, wylotach i tarczy tego skrzyżowania które w sposób ewidentny wypacza zasadę ruchu okrężnego określoną na znaku C-12

Możliwość komentowania Skrzyżowanie z ruchem okrężnym – to nie skomplikowana organizacja ruchu ale w praktycznym stosowaniu powoduje wiele problemów. Dlaczego? Bo Ustawodawca nie może od kilkudziesięciu lat (mimo gorących w tych latach polemik) zdecydować się na uchwalenie definicji “skrzyżowania z ruchem okrężnym” została wyłączona