Nieprawdopodobne! -Mieszkańcy pięknej dawnej słowińskiej osady – obecnie wieś KLUKI w gminie Smołdzino, Powiat Słupski – nie potrafią sobie poradzić z absurdalną i niczym nie uzasadnioną decyzją władz Powiatu Słupskiego i Zarządu Dróg Powiatowych dot. wycinki 102 dorodnych drzew głównie jesionów w pasie drogi powiatowej nr 1123G przy skansenie słowińskim w Klukach. Co w tej sprawie czyni Rada Gminy Smołdzino z jej Wójtem oprócz przekazanej dotacji w wysokości 25% wartości zadania? Zostawcie te drzewa w spokoju. Przyjdzie na nie właściwy czas jak na każdego z nas.

Po analizie tej propozycji w kontekście ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach – moim zdaniem należy myśleć przede wszystkim o dziedzictwie kultury narodowej (regionalnej) dbałości o środowisko w kontekście prawa środowiskowego w Słowińskim Parku Narodowym mając GŁĘBOKO w świadomości że to człowiek teraz i w przyszłości musi być celem I podmiotem wszystkich działań podejmowanych przez powołane do tego urzędy, instytucje, organy państwowe i samorządowe.

Nie betonujcie Kluk tak jak to czynią w Słupsku i w wielu innych miejscach w kraju a nawet w Europie. Kluki, region Słowińskiego Parku Narodowego – nie będzie bardziej atrakcyjne bez tych drzew i z kamieniem czy brukiem pod nogami .

Będąc tam w Klukach w pełnym sezonie letnim w środku tygodnia trudno oprzeć się tezie ze ten niby planowany powrót do historycznego wyglądu obszaru przy skansenie spowoduje napływ większej ilości zwiedzających to historyczne miejsce . Aby obsłużyć zainteresowanych zwiedzaniem KLUK I pięknem krajobrazu moim zdaniem wystarczy utrzymać ten niezwykły krajobraz , poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku dojazdowym z miejscowości Łokciowe do Kluk z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym odcinku poprzez stworzenie strefy ograniczonej prędkości np. do 40 km/h, zbudować w pasie drogowym przy skansenie drogę pieszo rowerową – nie przylegająca bezpośrednio do jezdni oraz wybudować miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych w ilości na nie większej niż 50 pojazdów oraz kilka parkingów na autobusy. Należy uszanować się znajdować bezpośrednio przy skansenie i pasie drogowym elementy parku krajobrazowego , kultury regionalnej dla obecnego i następnych pokoleń. . Nawierzchnie starobruku pod asfaltem pozostawcie w świadomości zwiedzających i na kartach historii.

Mieszkańcy gminy Smołdzino a szczególnie miejscowości Smołdzino, Smołdziński Las . Łokciowych i Kluk nie powinni pozwolić na wycięcie choćby jednej sztuki drzewa . Na te drzewa przyjdzie czas jak na każdego z nas .

Mój wyjazd do Kluk – gmina Smołdzino dzień po podróży do Łeby -to ogromnie mocno odczuwalny kontrast przy tym samym typie pogody (ok 32 stopnie Celsjusza i w odległości od siebie ok 20 km). Nie ukrywam że celem podstawowym mojego wyjazdu do Kluk były protesty mieszkańców Kluk w sprawie wspomnianej wyżej decyzji o wycince drzew w pasie drogowym w tej miejscowości.

Grupy turystów przy skansenie w Klukach w dniu 17.08.2022

Smołdzino drogowskazy w kierunku Łeby i Kluk

Niczym nie uzasadniona RZEŹ ponad 100 dorodnych drzew w miejscowości Kluki w związki z rewitalizacja obszaru przy Słowińskim Skansenie spowoduje nieodwracalne szkody dla tej pięknej słowińskiej wsi przy czym najbardziej bulwersującym głosem w tej dyskusji jest wypowiedz Violetty Tkacz-Laskowska, kierowniczki skansenu w Klukach, przekonuje , że “…z bólem serca, ale jednak wycinka tych drzew jest konieczna. bo drzewa do wycinki nie stanowią o charakterze wsi. Kierowniczka jest prawdopodobnie urzędnikiem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w

Ogromnie jestem zdziwiony że mieszkańcy Kluk a nawet całej gminy pod naciskiem projektantów i przy cichej aprobacie władców trzech samorządów (województwa, powiatu i gminy) – chcą poświęcić niczemu nie winne drzewa za niewielki odcinek nawierzchni asfaltowej.

Nie wierzę aby ten diabelski plan przyspieszenia nieuzasadnionej śmierci ponad setki drzew był inicjatywą Zarządu Dróg Powiatowych (podlega Starostwu Powiatowemu ) bowiem statutowym celem tej i instytucji jest realizacja zadań z zakresu eksploatacji i utrzymania dróg oraz realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji ruchu drogowego, remontu, modernizacji i budowy dróg. . Fundamentem realizacji tych zadań jest dbałość i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego i uzasadnia wydatkowane środki finansowe jeżeli takie cele są realizowane (ok 4 mln zł) . Srodki celowe na to zadanie przekazała także gmina Smołdzino.

Nie trzeba być wielkim fachowcem od bezpieczeństwa ruchu drogowego aby postawić tezę że wycinka tak wielkiej ilości drzew i położenie dywanika asfaltowego na nawierzchni jezdni o parametrach nie zmienionych w stosunku do obecnego koryta drogi nie poprawi bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obszarze skansenu, natomiast istniejący problem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz parkingów dla pojazdów można w bardzo prosty sposób rozwiązać w krótkim okresie czasu. Byłe – widziałem i stwierdzam że dla architektów przyrody, inżynierów budownictwa , projektantów dróg to nic trudnego by można zachować standardy w zakresie obiektów historycznych z zachowaniem oczekiwań społecznych. Bez skomplikowanej i bardzo bolesnej RZEŹI niczemu nie winnych drzew i strapionych ludzi którzy tak jak ja w czasie mojej tam obecności w czasie upałów mogą przycupnąć lub usiąść pod rozłożystymi “ramionami” tych drzew.

Fałszywy pocałunek śmierci dla  wielu dorodnych ponad 100 drzew w tej pięknej krainie    przyrodniczej    w Klukach poprzez ich radykalne usunięcie W planowanej wycince ponad 100  drzew trudno doszukać się  dbałości o przyrodę, korzyści dla  mieszkających tu ludzi  i turystów a bynajmniej  trudno doszukać się  korzyści związanych z  poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego   –  choć wycinka ma dotyczyć ingerencji w pas drogowy .

Drodzy decydenci – nagła śmierć tak dużej ilości drzew nie spowoduje wydłużenia życia ludzkiego w tym obszarze i nie poprawi komfortu życia zamieszkujących ten obszar ale także tych którzy licznie odwiedzają ten skansen ale także ten piękny region Słowińskiego Parku Narodowego. Nie spowoduje ograniczenia tragicznych zdarzeń drogowych na odcinku zmodernizowanym obok skansenu bo ewentualną poprawę ruchu drogowego na tej kategorii drogi trzeba rozpatrywać i rozwiązywać w kontekście znacznie dłuższego odcinka tej drogi od Smołdzińskiego Lasu a szczególnie od m. Łokciowe do końca obszaru zabudowanego w m. Kluki (niemal do brzegu jeziora Łebsko )

Wraz z wycięciem tych drzew i dalszą rewitalizacja tej miejscowości poprzez betonowanie i brukowanie – następne pokolenie będzie “podziwiało” jedynie modne betonowanie tego obszaru aby dobrze się sprzątało i aby woda mogła spokojnie spływać do zbiorników wodnych.

Kluki to koniec podróży dla każdego uczestnika ruchu . Tu nie musi on rozwinąć dużej prędkości. Dalej tylko jezioro Łebsko i morze Bałtyckie Nie jest to więc droga tranzytowa przez Kluki a droga kończąca swój bieg. Z tego miejsce każdy podróżnik, każdy tu mieszkający może wrócić tylko ta drogą którą przyjechał do Kluk .

Szanowni mieszkańcy i reprezentanci mieszkańców Kluk i gminy Smołdzino. Argumenty dot. obrony każdego drzewa w tej projektowanej sytuacji są po Waszej stronie i nie dajcie się zastraszyć ani wybierać tzw .”mniejszego złą ” w postaci wycinki drzew w zamian za rezygnację ze starobruku na rzecz pozostawienia nawierzchni asfaltowej . Planowane duże środki finansowe do wydanie w ramach modernizacji niewielkiego odcinka drogi w otoczeniu skansenu za ponad 4 mln zł z wycinką drzew wcale nie muszą być zgodne z prawem bo nie widać w projekcie efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowym w pasie drogowym a na pewno teza kierowniczki skansenu – że wycięcie drzew nie stanowi o historycznym charakterze wsi i że po modernizacji drogi (zgodnie z prawem Ustawy o drogach – dop. autora) obszar drogi i obszar skansenu powróci do charakterze historycznym nie jest do przyjęcia i może stanowić stanowi o niezgodnym z prawem realizowaniu inwestycji i wydatkowania na ten cel dużych pieniędzy (ok. 4 mln zł )na modernizacje pada drogowego w taki właśnie sposób.

Nie mam wątpliwości że przedstawiciele mieszkańców lub ich reprezentacje w samorządach przeciwni tej modernizacji winni złożyć wniosek do sądu administracyjnego lub do organów ścigania o sprawdzenie czy zdaniem wnioskodawców zrealizowanie takie inwestycji mieści się w obowiązującym stanie prawnym i czy nie spowoduje długotrwałej szkody w przyrodzie i czy uzasadniony będzie wydatek finansowy na to zadanie którego efektem nie będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego .

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, rekonstrukcja zdarzeń drogowych i komunikacja i transport – to moja profesja w zawodowym życiu , Do dziś to czynie i do dziś poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to moja pasja. Opowiadałem się niejednokrotnie za wycinką drzew (także na moim blogu jest uzasadnienie okoliczności w których uważałem że wycinka jest potrzebna tam gdzie z różnych powodów nie tylko z winy uczestników ruchu giną często ludzie) a zastosowanie różnych ograniczeń w organizacji ruchu nie przynosiło poprawy . Przypadek zamiaru wycinki drzew w Klukach nie mieści się w żadnym stopniu w ramach moich uzasadnień dot. konieczności wycinki drzew w pasach drogowych

Jeżeli twórcy tego projektowanego potworka w otoczeniu skansenu z wycinką drzew w tle nie są w stanie dostrzec prawdziwego niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu na odcinku od Smołdzina aż do Kluk – i z czystym sumieniem są w stanie wydać kilka milionów złotych w sposób bez osiągnięcia efektu poprawy BRD w małym obszarze pasa drogowego w otoczeniu skansenu – to istotnie mieszkańcy powinni uświadomić ten fakt wszystkim decydentom w sprawie realizacji tej nie efektywnej ekonomicznie i szkodliwej przyrodniczo inwestycji .

W dniu 17 sierpnia 2022 roku – dokładnie przeanalizowałem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego trasę w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego aż do Kluk. Jest to interesująca trasa szczególnie dla rowerzystów bo na dużych odcinkach jezdnię pokrywa cień z konarów dorodnych drzew rosnących w pasie drogowym . Niewielka szerokość tej drogi, nie najlepsze połączenie jezdni z poboczem, zły stan techniczny nawierzchni w wielu miejscach powodują że bardzo liczne grupy rowerowe (po kilka lub kilkanaście rowerów w grupie) mogą czuć się zagrożone przy dość dużym ruchu pojazdów bez dodatkowych dla pojazdów ograniczeń prędkości . Te widoczne grupy napotkałem na tym odcinku w czasie mojego wyjazdu do Kluk.

Marzeniem tych rowerowych uczestników ruchu byłaby droga pieszo rowerowa wzdłuż tego odcinka drogi. Marzeniem tubylców, turystów. mieszkańców gminy Smołdzino oraz Radnych i Wójta tego samorządu moim zdaniem jest aby ten piękny zakątek naszej ojczyzny zachował swój charakter przyrodniczo – historyczny bez wnikania w którym roku posadzono te drzewa i bez jałowych dyskusji jak ma wyglądać droga z kostki brukowej za ponad 4 mln zł.

Namawiam do ponownej analizy tego problemu z poszanowaniem woli tych dla których każda czynność jest realizowana przez władze – obojętnie jakiego szczebla dotyczy.

Zdjęcia poniżej

Możliwość komentowania Nieprawdopodobne! -Mieszkańcy pięknej dawnej słowińskiej osady – obecnie wieś KLUKI w gminie Smołdzino, Powiat Słupski – nie potrafią sobie poradzić z absurdalną i niczym nie uzasadnioną decyzją władz Powiatu Słupskiego i Zarządu Dróg Powiatowych dot. wycinki 102 dorodnych drzew głównie jesionów w pasie drogi powiatowej nr 1123G przy skansenie słowińskim w Klukach. Co w tej sprawie czyni Rada Gminy Smołdzino z jej Wójtem oprócz przekazanej dotacji w wysokości 25% wartości zadania? Zostawcie te drzewa w spokoju. Przyjdzie na nie właściwy czas jak na każdego z nas. została wyłączona