Strefa płatnego parkowania w pasie drogowym ul.Jedności Narodowej w Słupsku. Codzienne szykany wobec kierujących.

Parking PUT Przymorze w parkingu strefy płatnego parkowania – czy to kolejny absurd z prawa drogowego pod “okiem” ratusza?

W każdym dniu po godzinie 17 zauważyć można dużą aktywność osoby na tym parkingu która z wielkim notesem przygląda się pojazdom zaparkowanym na tym parkingu i notuje prawdopodobnie numery rejestracyjne pojazdów. Podszedł także do mnie i zapytał czy długo będę tu parkował. Tuż po godzinie 17 parking był zapełniony prawie na wszystkich miejscach. Zapytałem czy jest pracownikiem Strefy Płatnego Parkowania – odpowiedział że jest pracownikiem hotelu Przymorze a cały parking po godzinie 17 jest parkingiem tego Hotelu. Poprosiłem tego człowieka o upoważnienie i podstawę prawną do ingerencji w parkowanie mojego samochodu (każdego innego też) i ewidencjonowania pojazdów i numerów rejestracyjnych. W mojej ocenie jest to ewidentne łamanie prawa i naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych Odpowiedział że płacą dzierżawę miastu za cały ten parking na podstawie umowy dzierżawy i że tak jest od powstania SPP. (odsyłając mnie do przyczepionej pod znakiem tabliczki jak na zdjęciu tytułowym) . Nie podporządkowałem się poleceniu i żadałem wezwania policji jeżeli według niego złamałem prawo. Po podaniu na moją prośbę nazwiska – odszedł nie przekonany do moich argument. Ponieważ jak wiem z informacji innych kierujących takie postepowanie i “przeganianie” kierujących z tego parkingu po godzinie 17 aż do 9 rano dnia następnego ( pewnie w dni wolne od pracy także – uznałem takie działania za rażące łamanie prawa drogowego i naruszanie praw parkujących tam pojazdów.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-120-1024x444.png

znak po lewej stronie wjazdu znak po prawej stronie wjazdu

Oznakowanie pionowe wlotu jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych zarówno co do miejsca lokalizacji i prawnie obowiązującej symboliki znaków i napisów. Przede wszystkim Strefy płatnego parkowania to element Ustawy Prawo drogowe a dokładniej i zawarte tam zasady regulują funkcjonowanie tych stref płatnego parkowania. Dz.U.2018.0.2068 t.j. – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Art. 13b ustawy.

Ustawa Prawo o ruchu drogowej dokładnie określa uprawnienia samorządu i zarządów dróg do zadań w związku z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania w pasach dróg publicznych.

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat zaparkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Nie ma więc żadnej wątpliwości że Strefy Płatnego Parkowania dotyczą dróg publicznych a wszelkie opłaty dotyczą zajęci pasa drogowego na tych drogach. Wymienione w uchwale Rady Miejskiej ulice w tym ul Jedności Narodowej dotycza dróg publicznych i podlegają pzrepisom Ustawy o drogach.

Organizowanie innych form pobierania pożytków w tej strefie np. umów dzierżaw jak oświadczył pracownik Hotelu e po godzinach płatnego parkowanie jest ewidentnym złamaniem prawa a wyrzucanie kierujących z pojazdami po godzinie 17.00 do 9.00 dnia następnego jest naruszeniem praw kierujących pojazdami i “wyrzucaniem parkujących tam pojazdów którzy nie wykonują polecenia osoby porządkowej mimo że prawo pozwala na parkowanie w strefie przez cała dobę z ograniczeniem do płatnego parkowania w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do piątku .>

Rada Miejska w Słupsku ani Ustawa o drogach publicznych nie daje prawa szefom gmin i i zarządcom dróg do żadnych dodatkowych stref w strefach parkowania jak umowa odpłatnej dzierżawy z Prezydentem Miasta o której mówił pracownik Hotelu Przymorze. .

Nie może być wątpliwości prawnych co do tego że wyznaczone strefy parkowania są wyznaczone co do obszaru a nie co do godziny w których pobiera się opłaty. Strefy płatnego parkowania w pasach drogowych dróg publicznych są dostępne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia na zasadach powszechnej dostępności a wyjątki są nieliczne, tzw koperty dla niepełnosprawnych czy też miejsca w tych miejscach na zasadzie odpłatnego zajęcia pasa drogowego. Nie bardzo wierzę aby Prezydent Miasta wydal  decyzję  na zajęcia pasa drogowego całego parkingu choć i taka czynność moim zdaniem byłaby naruszeniem prawa.

Praktyczne metody na tym parkingu są absurdalne i mocno dokuczliwe dla tych którzy nie potrafią zrozumie tego prawa i tego oznakowania a jednak są “rugowani” przez pseudo dozorcę z tego parkingi choć mało skutecznie bo wielu z nich parkujących przed godzina 17 parkuje tam nadal mimo niezadowolenia dozorcy. Czy podlegają jakimś restrykcjom od dozorcy za to że nie stosują się do tabliczki pod znakiem? Nie przypuszczam aby był to precedens bo co byłoby gdyby inne podmioty dzierżawiły takie parkingi jak Przymorze? Gdzie parkowali by normalni nie uprzywilejowani w taki sposób kierujący?

Operator strefy z pewnością popiera moje stanowisko i stanowisko wielu innych użytkowników SPP co potwierdzają wydruki dokonanych opłat w automacie na tymże parkingu. Jeden wykupiony o godzinie 16.55 z końcem postoju na tym właśnie parkingu do dnia następnego do godziny 10.25 z przerwą na bezpłatne parkowanie do godziny 9.00 dnia następnego. Drugi wydruk wykupiony o godzinie 17.23 z końcem parkowania do dnia następnego do godziny 10.00 dnia następnego z przerwą na bezpłatne parkowanie do godziny 9.oo dnia następnego. Nie może być inaczej bowiem parkujący w ten sposób nie są narażeni na karną opłatę w dniu następnym gdyby nie zdążyli dokonać opłaty przed godziną 9.00 Gdyby na parkingu wszystkie miejsca zostały wykupione tak jak na tych wydrukach – to w jaki sposób funkcjonowała by umowa dzierżawy z miastem na którą powołuje sie dozorca tego parkingu z PUT Przymorze?

Jak widac na wydrukach z parkometru- mozna korzystac z parkingu w strefie zarowno wredy gdy jes to w czasie płatnym jak tez wtedy gdy jest tam postoj bezpłatny. Potwierdzaja to także czynne cała dobę automaty. Gdyby było inaczej-to parkonaty musiałyby byc wyłaczone

To zdjęcie wykonane na tym parkingu jak na wydruku po godzinie 17,

Przed kilkoma laty w podobny i bezprawny sposób miasto oddało w dzierżaww parking w pasie drogowym przy ulicy Kilińskiego przed Hotelem Atena. Wtedy moje zapytanie o zgodność z prawem – zlikwidowano ten przywilej i postąpiono zgodnie z prawem drogowym jak na zdjęciu poniżej – jak sądze  według opłat jak za zajecie pasa drogowego pod miejsce oznaczone kopertą

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-111-768x1024.png
ulica Kilińskiego przy hotelu Atena

Pewnie w taki sam sposób funkcjonuje parking zastrzeżony koperta funkcjonuje na poniższym zdjęciu przy ulicy Partyzantów

Po szczegółowej analizie problemu i przekazanych mi a blogu pytań od kierujących pojazdami – moim zdaniem w tym miejscu strefy płatnego parkowania od wielu lat poprzez opisana w niniejszy wpisie sytuację – dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy prawa o ruchu drogowym i Ustawy o drogach

Jako klient tego parkingu – niniejszym stawiam publiczne pytania do Prezydenta Miasta Słupska o udzielenie informacji publicznej :

1.Czy istotnie na opisywanym parkingu w Strefie płatnego parkowania funkcjonuje umowa dzierżawy miasta i podmiotu rynkowego – PTU Przymorze dotyczaca odpłatnego dzierżawienia pomiędzy godzina 17-a 9.00 oraz w dni wolne i święta.

2.Jeżeli tak to w oparciu o jakie podstawy prawne funkcjonuje ta umowa i od jakiego i na jaki czas została zawarta.

3.Na jakiej podstawie prawnej urzędujacy na tym parkingu pracownik PTU Przymorze kontroluje parkujących tam kierowców i spisując numery rejestracyjne bez stosownego upoważnienia jego mocodawcy.

4.Czy podobne umowy dotyczą także innych miejsc w pasach drogowych miasta Słupska.

Niezależnie od niniejszego wpisu – odrębnym pismem w trybie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej wystąpię do Pani Prezydent Miasta Słupska i do Przewodniczącej Rady Miejskiej Słupska z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Możliwość komentowania Strefa płatnego parkowania w pasie drogowym ul.Jedności Narodowej w Słupsku. Codzienne szykany wobec kierujących. została wyłączona