Sygnalizacja świetlna -na wlotach z dróg miejskich osiedlowych na osiedlu Unii Europejskiej na drogę wojewódzką nr 213 w ciągu ulicy Kaszubskiej na odcinku Słupsk -Siemianice. Mieszkańcy osiedla Unii Europejskiej załatwili problem wlotu na DW 213 Słupsk z ul. Norweskiej, Estońskiej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022. Mieszkańcy Siemianic z gminy Słupsk niestety nie mają takiej siły przebicia co do wlotu z ulicy Spacerowej na drodze wojewódzkiej w 213 w kierunku Słupska i Główczyc ,Rowów – Pozostaje udręka kierowców. Z funduszu sołeckiego pewnie się tego a dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z Gdańska to za mały problem.

Jeszcze w końcówce 2022 roku władze Słupska zapowiadają wykonanie sygnalizacji świetlnej na wlocie ulic Łotewskiej i Norweskiej na drogę wojewódzką 213 w ciagu do ulicy MIEJSKIEJ Kaszubskiej na odcinku do Siemianic.

Mieszkańcy Siemianic gmina Słupsk  (sąsiedzi graniczni z miastem Słupsk)  od wielu lat walczą o poprawę obsługi bezpieczeństwa  na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 213 z ul. Spacerową, Lawędową oraz Miejska w Siemianicach.   Mieszkańcy dopiero powstających  osiedli mieszkaniowych  na odcinku miejskim osiedla Uniii Europejskiej przy granicy z Siemianicami (gm. Słupsk)    w ramach  budżetu obywatelskiego miasta Słupska na 2022 rokprawdopodobnie już do końca roku  2022 zobaczą żółto ‘zielono -czerwone światła sygnalizacji świetlnej budowy sygnalizacji świetlnej   na  skrzyżowaniach dróg miejskich  ulic Norweskiej i  Łotewskiej   na drogę Słupsk- Siemianice w ciagu  drogi wojewódzkiej  213.

Można pochwalić mieszkańców miasta Słupska z tej części nowopowstajacego osiedla za skuteczność i siłę przekonywania w ramach budżetu obywatelskieg do budowy sygnalizacji świetlnej choć moim zdaniem na tym etapie rozbudowy tej części miasta przyległej do ulicy Kaszubskiej z pełną sygnalizacją świetlną płunność ruch na odcinu dw 213 nie poprawi bez wybudowania pasów do skrętu w lewo i do zjazdu z drogi 213 w prawo na osiedle. Jestem przekonany że na odcinku Słupsk -Siemianice oraz przez miejscowość Siemianice jest kilka wlotów na dw 213 gdzie na skrzyżówaniach powinny byc wykonane takie zjazdy tak jak został wykonany zjazd z kierunku Siemianic do Słupksa przy stacji paliw OKTAN. . Dobrze że sygnalizacja świetlna planowana na skrzyżówaniach Łotewska i Norweska będzie z funkcją video detekcji czyli zmiany sygnałów bedą żależały od nateżenia ruchu śledzonego na bieżaco przez kamery wizyjne. Nie poprawi to sytuacji na drodze zbiorczej 213 ale na pewno wyjazdy z osiedla na dw 213 będą ułatwione .

Mieszkańcy Siemianic gmina Słupsk  (sąsiedzi graniczni z miastem Słupsk)  od wielu lat walczą o poprawę obsługi bezpieczeństwa  na wlotach (połączeniach) ze zbiorczą    drogą wojewódzką  nr 213 w m. Siemianice  natomiast mieszkańcy  dopiero powstających  osiedli mieszkaniowych  ale w granicach miasta Słupska przy granicy z Siemianicami  z własnej inicjatywy   w ramach  budżetu obywatelskiego miasta Słupska- prawdopodobnie już do końca roku  2022 mają pewność  (jak sądzą)  poprawy wygody ruchu i   poprawy bezpieczeństwa  ruchu na wlotach  dróg gminnych  I osiedlowych  na drogę Słupsk- Siemianice w ciągu  drogi wojewódzkiej  213.
Ta  sama droga  Wojewódzka  o numerze DW 213 na odcinku  gminy Słupsk w Siemianicach   – i tam mieszkańcy od lat  mają podobny problem komunikacyjny ale już widać że podejście do rozwiązania tego komunikacyjnego problemu   przez zarządy  obu samorządów  jest istotnie odmienne.

Skrzyżowanie   ulicy Słupskiej z ulicą Spacerową w Siemianicach  w ciągu drogi wojewódzkiej 213. To od wielu lat  wąskie gardło   podczas wlotu  na DW 213 i dalej ulicą Kaszubską do Słupska.
Pas do skrętu w lewo   z ewentualnym wsparciem sygnalizacji  to konieczność,   od której zarządcy dróg nie uciekną.


To problem organizacji wlotów  dróg gminnych I osiedlowych na  zbiorczą drogę  rangi wojewódzkiej  (213)  Problem trudności komunikacyjnych tych odcinków jest znany od lat i uciążliwy dla mieszkańców gminy  Słupsk i miasta Słupska ale także uczestników ruchu korzystających    z  dw  213 na trasie do Główczyc,  Rowów      ze swoich potrzeb w Słupsku w tym także  uczestników
ruchu  wybierających ten szlak  jako dojazd i powrót do miejscowości  nadmorskich. Są w Siemianicach  ulice osiedlowe i gminne  oraz skrzyżowania  połączone  z drogą wojewódzką 213. To taka zbiorczą  droga “okno na świat”  o dość dużym natężeniu ruchu i kiepskich parametrach  konstrukcyjnych – na którą jednak trudno jest się włączyć  z tzw. wlotów z poboczy szczególnie w miejscowości  Siemianice , dość mocno zurbanizowanej.  Dot. to przede wszystkim skrzyżowania  drogi wojewódzkiej  213 -(Słupsk Wicko) z drogą powiatową  (Siemianice – Jezierzyce), wlotu z drogi lokalnej gminnej  ulicy Spacerowej w Siemianicach  na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 213, czy też  drogi lokalnej gminnej granicznej miasto- gmina  ul. Miejskiej, z drogą wojewódzką 213 Słupsku. 
Podobny problem wkrótce mógł by wystąpić na odcinku miejskim dw. 213 szczególnie  na wlotach dróg z osiedla Unii Europejskiej takich jak ulice: Norweska,  Fińska czy Estońska. Drogi te mają stanowić podstawowy szkielet  komunikacyjny, a więc z ciągami pieszymi,   jezdniami  i oświetleniem  przystosowanymi do obsługi autobusowe komunikacji pasażerskiej.
Od wielu lat   kierujący pojazdami  mocno   odczuli   utrudnieniach ruchu na odcinku Słupsk ulica Kaszubska -Siemianice.  Od lat postulowano zmiany organizacji ruchu które  udrożnią  ruch na tym odcinku. Postulowano  wdrożenie  sygnalizacji świetlnej na wlotach na dw. 213 na tym odcinku. Bez skutku, że strony Zarządu Województwa Pomorskiego – gospodarza drogi wojewódzkiej.

Skrzyżowanie  ulic Drzymały- Kaszubskiej – Owocowej  w Słupsku . – sygnalizacja świetlna lub pasy do zjazdów w lewo mogą poprawić bezpieczeństwo

Ulica Kaszubska w Słupsku , Stacja  paliw   pomiędzy Słupskiem a Siemianicami. Tylko takie rozwiązania na wszystkich wlotach do miasta Słupska  mogą istotnie poprawić płynność ruchu. Przykładowe dobre rozwiązanie na tym odcinku  poprzez pas do lewo skrętu  do stacji paliw.

O problemach z porozumieniem się i współpracą pomiędzy samorządami miasta Słupska Gminy Słupsk oraz Samorządu Województwa Pomorskiego (zarzadcy dw 213 ) w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na tyn obszarze oraz w zakresie poprawy komfortu podróżowania mówiło się często ale jdnak bez istotnej poprawy w tym zakresie z wyjątkiem ciągu pieszo rowerowego jaki z udziałem gminy Słupsk I Zarządu Dróg Wojewódzkich powstał przez miejscowość Siemianice.

Mieszkańcy budującego się osiedla Unii Europejskiej dokladnie zdaja sobie sprawę (nawet ci którzy jeszcze tam nie mieszkają) że mogą zostać tak jak mieszkańcy Siemianic “zamknięci” w swoich osiedlach bez możliwości szybkiego I płynnego wjazdu na zbiorczą drogę wojewódzką 213 która jeszcze długo będzie jedyną droga (bez alternatywy) na na tzw. wielki Świat. Przynajmniej do czasu zbudowania kolejnego etapu słupskiego ringu czy też możliwości właczenia się od strony Jezierzyc do węzła drogi ekspresowej z obwodnicy trójmiejskiej do Slupska ktora wkrotce pwostanie.

Wierzyć należy że realizacja kolejnych eteapów słupskiego ringu, obwodnicy Rządowej SŁupsk – Kobylnica czy też węzłów wlotowych na droge Eksprsową po stronie wschodniej a także ruchu wewnętrzny drogami stanowiacymi szkielet osiedla Unii Europejskiej – poprawi bezpieczeństwo i wygodę uczestników ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej 213 Słupsk – Siemianice i dalej w kierunku Łeby , Głowczyć, Rowów i pozostałych ośrodków nadmorskich.

Pomorskiego (zarządcy dw 213)

Możliwość komentowania Sygnalizacja świetlna -na wlotach z dróg miejskich osiedlowych na osiedlu Unii Europejskiej na drogę wojewódzką nr 213 w ciągu ulicy Kaszubskiej na odcinku Słupsk -Siemianice. Mieszkańcy osiedla Unii Europejskiej załatwili problem wlotu na DW 213 Słupsk z ul. Norweskiej, Estońskiej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022. Mieszkańcy Siemianic z gminy Słupsk niestety nie mają takiej siły przebicia co do wlotu z ulicy Spacerowej na drodze wojewódzkiej w 213 w kierunku Słupska i Główczyc ,Rowów – Pozostaje udręka kierowców. Z funduszu sołeckiego pewnie się tego a dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z Gdańska to za mały problem. została wyłączona