Już wkrótce? Siedziba Gminy wiejskiej Kobylnica – miastem Kobylnica? Gmina wiejska Słupsk zmieni nazwę na Gminę wiejską Redzikowo z siedzibą w Słupsku? Tak wynika z podjętych uchwał Rad Gminnych : Gminy Kobylnica z miesiąca grudnia 2022 roku i Rady Gminy Słupsk z początku stycznia 2023 roku Czy to są najważniejsze sprawy dla mieszkańców tych samorządów z konkretnymi korzyściami? Czy zniknie zagrożenie związane z aneksją ziem tych gmin na rzecz miasta Słupska? Odpowiedzi na tak postawione pytania mieszkańcy nie znajdą w uzasadnieniu tych uchwał gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.. W imieniu mieszkańców będę o to pytał w kolejnych wpisach. Co na to Poseł ziemi Słupskiej Pan Piotr Muller i Premier Mateusz Morawiecki? Rozbijanie przez kolejne Rządy RP – Polskich dobrze prosperujących samorządów wbrew potężnym protestom i negatywnym wynikom konsultacji społecznych trwa w najlepsze. Czy takie działania istotnie nie noszą znamion aneksji. Bez zmiany prawa taka “partyzantka” trwać będzie i będzie coraz więcej zwaśnionych samorządów.

Co na to społeczności tych samorządów i jaka jest prawdziwa intencja władz tych samorządów. Czy aby fundamentem tych zamiarów nie jest kampania do wyborów.Czy jest to bardzo negatywny dla tych samorządów skutek decyzji Rządu Premiera Morawieckiego na wniosek rady Miasta Słupska o aneksję terenów gminy Słupsk – poparty przez Posła Ziemi Słupskiej Pana Piotra Mullera mimo ogromnych protestów mieszkańców gminy Słupsk? Z pewnością skutkiem zapowiedzi przedstawicieli władz miasta Słupska o złożeniu już w lutym 2023 roku kolejnego wniosku a aneksję nie tylko obszarów gminy Słupsk ale także gminy Kobylnica będą ostre reakcji i adekwatne działania gmin zagrożonych aneksją.?

10 stycznia 2022 roku tuż po decyzji rady Miejskiej Słupska o zmianie granic poprzez nieprzyjazna aneksję ziem gminy Słupsk napisałem wpis znajdujący się pod linkiem poniżej.

bezpiecznienadrogach.pl/2022/01/10/a-moze-bardziej-przyjazna-wspolpraca-wladz-miasta-slupska-i-gminy-slupsk-mieszkancom-takich-przyjaznych-gestow-w-zyciu-codziennym-nie-brakuje/

Dziś rok po rozpoczęciu procedury przez władze miasta Słupsk i złożeniu wniosku w sprawie zmiany granic miasta Słupska – gmina Słupsk pomniejszyła się na rzecz miasta Słupska o obszary strefy ekonomicznej Płaszewko wraz z ok 8 milionami złotych rocznie które zamiast do gminy Słupsk od 2023 roku wpłyną do budżetu miasta Słupska – bez żadnego wysiłku ze strony władz miasta Słupska. Gmina pomniejszyła się też o obszar wysypiska śmieci w Bierkowie a to też kolejnych kilka milionów zł mniej w budżecie gminy Słupsk.

Po decyzji Rządowej w połowie roku 2022 – z jednoznacznym poparciem Posła ziemi słupskiej i mieszkańca miasta Słupska – o zmianie granic Słupska kosztem gminy Słupsk – zamiast działań normalizacyjnych i porozumień obu samorządów – dochodzi do jeszcze większych konfliktów a w pierwszych dniach 2023 roku władze miasta Słupska i władze gminy Słupsk rozpalają kolejne ogniska zapalne które skutkują rozebraniem nawierzchni jezdni ulicy Inwestycyjnej na przejętym obszarze a działacze i radni Słupska zapowiadają ponowne złożenie wniosku w sprawie aneksji z planem złożenia kolejnego wniosku o przejęcie terenów od 2024 roku które nie zostały przejęte w wyniku aneksji w 2022 roku.

Co więcej zapowiedziano że kolejne wnioski aneksyjne złożone zostaną już w lutym 2023 roku i będą dotyczyły także obszarów gminy wiejskiej Kobylnica. Ten niuans przewidziałem w swoich licznych wpisach na tym blogu tzn że przejęcie zie gminy Słupsk będzie inspirował władze miasta do prób przejęcia ziem gminy Kobylnica

Na zdjęciu powyżej – budynek obecnej siedziby gminy Kobylnica – Czy wkrótce będzie to siedziba Gminy miejsko – wiejskiej Kobylnica?

Odruchem obronnym władz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica są uchwały Rad tych gmin – Kobylnicy z końca grudnia 2022 i gminy Słupsk z początku stycznia 2023 roku – zobowiązujące wójtów do podjęcia procedury nadania miejscowości gminnej Kobylnica statusu miasta Kobylnica a w przypadku gminy Słupsk zmiany nazwy “gmina Słupsk” na nazwę “Gmina Redzikowo z siedziba w Słupsku”

Decyzja Rady Gminy Słupsk w sprawie zmiany nazwy gminy jako jednostki samorządowej z pozostawieniem siedziby w Słupsku może budzić wątpliwości bowiem uzasadnienie do uchwały miejskiej nie daję odpowiedzi na wiele pytań i nie może przekonywać mieszkańców gminy do takiej zmiany tyko z okazji 50 rocznicy powstania gminy Słupsk – jako jedynego argumentu wyrażonego poniższym zdaniem w uzasadnieniu do uchwały :

“Zmiana nazwy Gminy przyczyni się do zwiększenia poczucia przynależności społecznej wśród dotychczasowych mieszkańców samorządu. Rozpocznie się nowy etap w życiu samorządu”

Wybranie Redzikowa na obszar nadający się najbardziej do zwiększenia poczucia przynależności społecznej wśród dotychczasowych mieszkańców samorządu.

Nie ulega wątpliwości że władze miasta za największą swoją porażkę aneksyjna potraktowali fiasko w zakresie przejęcia Siemianic i dalej będą dążyć do przejęcia tego obszaru z uzasadnieniem powszechnie znanym z okresu procedowania ostatniej aneksji. Ruch Rady Gminy Słupsk we wspomnianej wyżej uchwale z pewnością budzi niepokój mieszkańców Siemianic . Redzikowo nigdy nie było wymieniane przez władze miasta słupska w kategorii potencjalnego obszaru do aneksji . Siemianice tak jak Kobylnica spełniają warunki do otrzymania praw miejskich. Dlaczego więc oba te samorządy w odruchu obronnym przed aneksją idą innymi drogami? dlaczego ze sobą w tej sprawie nie współpracują?

Mieszkańcy Siemianic ale także Bierkowa nie doczekają się deklaracji od władz gminy Słupsk że taka prosta zmiana nazwy Gminy Słupsk na Gminę Redzikowo z pozostawieniem siedziby nowej gminy w tym samym miejscu tj w Słupsku – na tyle zwiększy poczucie społecznej odpowiedzialności że uniemożliwi raz na zawsze skuteczne kolejne próby przejęcia przez miast Słupsk najbardziej wartościowych terenów tych gmin. ?

Rząd może samodzielnie podjąć decyzję w tej sprawie samodzielnie lub w oparciu o wniosek samorządu na podstawie tej samej ustawy jak w przypadku zmiany granic. Nie ma żadnej pewności że przy tak mało przekonywujących argumentach ekonomicznych, gospodarczych i społecznych jak w uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy – podzieli tak pogląd i dokona zmiany nazwy gminy – wiedząc o tym że w tym zakresie takiej spontaniczności i determinacji ze strony mieszkańców ja kw przypadku zmiany granic na pewno nie będzie.

Nie wiem czy poparcie dla takiej procedury tak ochoczo jak w przypadku zmiany granic nastąpi ze strony posła ziemi Słupskiej Pana Piotra Mullera.

Poseł obserwując i oceniając to co się dzieje po ostatniej aneksji prawdopodobnie tak aktywnie nie włączy się w poparcie obecnej inicjatywy Radnych gminy Słupsk i Radnych Gminy Kobylnica . Poseł musi mieć świadomość że aneksja ziem gminy Słupsk przez miasto Słupsk z jego skutecznym poparciem doprowadziła do zaognienia stosunków dwóch a obecnie już trzech bezpośrednio zainteresowanych samorządów (miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica). Musi mieć świadomość że w obecnej rzeczywistości Polskiej, Europejskiej i światowej problemy związane ze zmianą granic administracyjnych nie mogą prowadzić do szkodliwych działań w samorządach gminnych.

Okazuje się ze w najbliższych miesiącach i latach niezaspokojone apetyty władz miasta Słupska co do zakresu aneksji zatwierdzonej przez Rząd od 2023 roku – spowodują kolejne wnioski i wiele działań obronnych sąsiadujacych ze Słupskiem gmin.

Duża cześć działalności władz gminy Słupsk, Gminy Kobylnica i samorządu miasta Słupska skoncentrowana zostanie na osiągnięcia swoich celów niestety kosztem mieszkańców tych samorządów,

Możliwość komentowania Już wkrótce? Siedziba Gminy wiejskiej Kobylnica – miastem Kobylnica? Gmina wiejska Słupsk zmieni nazwę na Gminę wiejską Redzikowo z siedzibą w Słupsku? Tak wynika z podjętych uchwał Rad Gminnych : Gminy Kobylnica z miesiąca grudnia 2022 roku i Rady Gminy Słupsk z początku stycznia 2023 roku Czy to są najważniejsze sprawy dla mieszkańców tych samorządów z konkretnymi korzyściami? Czy zniknie zagrożenie związane z aneksją ziem tych gmin na rzecz miasta Słupska? Odpowiedzi na tak postawione pytania mieszkańcy nie znajdą w uzasadnieniu tych uchwał gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.. W imieniu mieszkańców będę o to pytał w kolejnych wpisach. Co na to Poseł ziemi Słupskiej Pan Piotr Muller i Premier Mateusz Morawiecki? Rozbijanie przez kolejne Rządy RP – Polskich dobrze prosperujących samorządów wbrew potężnym protestom i negatywnym wynikom konsultacji społecznych trwa w najlepsze. Czy takie działania istotnie nie noszą znamion aneksji. Bez zmiany prawa taka “partyzantka” trwać będzie i będzie coraz więcej zwaśnionych samorządów. została wyłączona