Gmina Redzikowo zamiast Gminy Słupsk? Taka decyzja Rady Gminy Słupsk nie jest zrozumiała dla wielu mieszkańców szczególnie tych wyznaczonych przez miasto Słupsk w planach aneksyjnych miasta Słupska. Czy fundament uzasadniający taką decyzję Radnych – jedną z pierwszych w 2023 roku – oddali groźbę kolejnych aneksji i istotnie przyczyni się do zintegrowania mieszkańców gminy . Moim zdaniem nie nastąpi ani jedni ani drugie. Wyraz integracji nastąpił w czasie wielkiej determinacji mieszkańców w 2022 roku w obronie swoich miejsc zamieszkania. Czy obecne działania Radnych z poparciem Pani Wójt Barbary Dykier nie spowodują utraty tego społecznego kapitału przy okazji próby takiego uczczenia 50 – lecia powstania gminy Słupsk – (właśnie). Dobrze byłoby przed mieszkańcami ujawnić prawdziwe intencje takich działań.

Na początku 2023 roku we  wpisie na moim blogu  bezpiecznienadrogach.pl postawiłem kilka  pytań w związku z zaskakująca decyzją Rady Gminy Słupsk o zmianie nazwy gminy Słupsk  na gmina Redzikowo z siedzibą w  Słupsku

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2023/01/14/juz-wkrotce-siedziba-gminy-wiejskiej-kobylnica-miastem-kobylnica-gmina-wiejska-slupsk-zmieni-nazwe-na-gmine-wiejska-redzikowo-z-siedzib/

___________________
“Redzikowo to wieś leżąca w gminie Słupsk. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z  2021 ku liczba ludności we wsi Redzikowo to 1 571 z czego 50,2% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,8% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 8,5% mieszkańców gminy.”
____________________

W planach aneksyjnych miasta Słupska   nie przewijało się Redzikowo  gmina Słupsk, ale najbardziej miejscowość.  Siemianice z tej gminy .Taki odruch obronny władz gminy przed kolejnymi zakusami  na Siemianice raczej nie jest uzasadniony,  bo proponowana zmiana  nie chroni w żaden sposób żadnego przyległego do miasta terenu gminy  przed powtórką aneksyjną co na natychmiast potwierdziły  władze miasta zapowiadając  rozpoczęcie kolejnej procedury już w lutym 2023r?o znacznie większym zakresie.

___________________
“Wieś Siemianice to wieś leżąca w gminie Słupsk. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Siemianice to 3 534 z czego 51,3% mieszkańców stanowią kobiety, a 48,7% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 19,1% mieszkańców gminy.”
____________________

Jak widać w  Redzikowie zamieszkuje  1500  mieszkańców  Redzikowa a w    Siemianicach  3500  mieszkańców  –   co  powinno być jednym    z istotnych argumentów  do ewentualnej (ale w mojej ocenie  niczym nie uzasadnionej ) zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Siemianice  –  tym bardziej  że władze miasta Słupska bardzo chciały Siemianice  (a nie Redzikowo) włączyć w obszar miasta Słupska. – Na korzyść Siemianic przemawia także  poziom urbanizacji a nawet poziom  położenia geograficznego z punktu widzenia  dla mieszkańców gminy i siedziby gminy w niezmienionym miejscu ( to także fakt  mocno  niezrozumiały)

Mocni zaawansowany o nagłośniony  projekt  realizacji w Siemianicach  przy granicy z miastem Słupsk w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego –   wielkiego centrum kulturalno – oświatowego  i sportowego  wraz z placówką służby zdrowia   zmierzał w kierunku tego, że  właśnie taki projekt byłby istotnym argumentem (ale nie prawnym) przeciw kolejnym zapędom aneksyjnym  miasta Słupska wobec miejscowości Siemianice.    W tym projekcie należało by uwzględnić to  – czego  kolejni Wójtowie i kolejne Rady Gminy nie uczynili  tzn. nie wyprowadzili siedziby gminy  Słupsk z miasta Słupska.  W nowym centrum  rozwoju życia  społecznego   we wszystkich aspektach  i wspomnianej  integracji  mieszkańców w Siemianicach –  także  siedziba gminy  winna się pojawić    .  Mieszkańcy Siemianic  i pozostałych miejscowości gminy mogą mieć  słuszne obawy, że  podniesienie  niejako na siłę rangi miejscowości Redzikowo (jako przyszłej nazwy  gminy)  będzie jednoznaczne z porzuceniem projektu   inwestycji  prywatno – publicznej w Siemianicach i  spowolnienia rozwoju  innych miejscowości gminy.

Strefa ekonomiczna w Redzikowie – słabo  jak dotychczas rozwinięta – mogła by być   jeszcze lepszym kąskiem dla miasta Słupska w kolejnym   rozdaniu aneksyjnym, bo jakże byłoby to spójne  z przejętą już po przez miasto strefą Płaszewko . Także w tym przypadku  mogło by się to odbyć bez przejęcia mieszkańców obecnej wsi Redzikowo i bez wyniszczającej walki ze społecznością tej miejscowości.

Strefy inwestycyjne   w gminie Słupsk (Redzikowo i Płaszewko) włączone w obszar gminy    jako rekompensata za   negatywne skutki społeczna – gospodarcze związane z   budową amerykańskiej tarczy  antyrakietowej   w Redzikowie.(na mapie poniżej).

Niestety     tempo i poziom zainwestowania  tych obszarów nie  jest imponujący co powoduje, że   władze miasta Słupska dostrzegły  włączenia tych obszarów  w obszar miasta Słupska poprzez administracyjną zmianę granic miasta Słupska.   Przejęcie przez miasto Słupsk   obszaru inwestycyjnego Płaszewko  nastąpiło wyjątkowo szybko  tj.  w ciągu jednego roku od   podjęcia przez Radnych Słupska  procedury zmiany granic.  Moim zdaniem   to była  przemyślana taktyka wnioskodawców tj. w planie maksimum było przejęcie  kilku sołectw  gminy Słupsk wraz z mieszkańcami   a walka mieszkańców  gminy o  pozostanie w swoich sołectwach   uśpiła  moim zdaniem   podstawowy zamiar  władz miasta Słupska tzn. przejęcie    obszarów inwestycyjnych   niemal z pełną infrastrukturą   bez  mieszkańców gminy.

A jaki będzie plan kolejnego wniosku  miasta Słupska zapowiedzianego już w lutym 2023 roku.  Czy zabiegi  administracyjne w postaci zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo  mogą zablokować prawnie  takie działania? Wątpię.

Łatwość z jaką  miasto Słupsk weszło w posiadanie  nowych  terenów od gminy Słupsk na pewno     spowoduje kolejne próby na zasadzie – „zawnioskujemy o wiele obszarów, ale  te najbardziej intratne przejmkjemy” . Tak było z Płaszewkiem co dokładnie  przewidziałem w moim wpisie na długo przed aneksją, która właśnie się od 2023 roku zrealizowała.


Strefa inwestycyjna Płaszewko  do 31.12.2022  w gminie Słupsk a od 1.01.2023 roku po zmianie granica  włączona została do miasta Słupska

Zmiana nazwy gminy ze stolicą w Redzikowie niestety prawnie nic nie zmieni w podejściu do procedury  aneksyjnej  tak długo jak długo nie zmieni się prawo nadrzędne w tym zakresie, co najwyżej może mieć wydźwięk propagandowy a z tym władza centralna dobrze sobie radzi mimo totalnych protestów. 
Moim zdaniem ten zabieg nic nie zmieni. Nie  poprawi a wręcz osłabi społeczną aktywność  innych miejscowości w tym Siemianic i Bierkowa,   które w takim   zabiegu dostrzegać będą  w ostatecznym przypadku poświecenie  obszarów jednych miejscowości gminy Słupsk kosztem innych.  Na ołtarzu  aneksyjnym  Siemianic  czy Bierkowa na rzecz obrony Redzikowa ze strefą ekonomiczną –   będzie  łatwiej sprawować władzę  nad infrastrukturą przemysłową w strefie ekonomicznej Redzikowa nawet z ludnością  1500 mieszkańców   niż  nad np. krnąbrnymi często – 3500  mieszkańcami   Siemianic  a może Bierkowa.

Decyzja Rady Gminy Słupsk  o  wyniesieniu Redzikowa  do rangi „stolicy” gminy Słupsk   bez względu na  zapisane w uzasadnieniu  argumenty  formalnie nie da się obronić  i nie może być przekonywująca dla mieszkańców tylko z powodów  odstraszenia władz miasta od kolejnych aneksji.

Fakt, że  ma to się stać  bezkosztowo nic nie zmienia,  bo wbrew zapowiedziom nie umocni więzi społecznych w gminie, lecz na pewno je osłabi,  ale nie osłabi prawnych  podstaw  do sięgnięcia władz miasta Słupska po raz kolejny  po tereny gmin sąsiadujących z miastem, bo nie ma woli władz ustawodawczych  o zmianie  fatalnego w tym zakresie prawa.

Pozostawienie siedziby  gminy z nową nazwą  w dotychczasowej siedzibie w mieście Słupsk – moim zdaniem całkowicie deprecjonuje ten pomysł . Miejscowość Redzikowo  już jako miejscowość  z nazwą dla gminy  w dalszym ciągu  pozostanie z siedzibą w  Słupsku.   Kościół Parafialny  pozostanie   z siedzibą w miejscowością  Wieszyno,  przychodnie lekarskie w Redzikowie pozostaną z siedzibami w Słupsku lub innych miejscowościach gminy.

W Redzikowie    co prawda znajduje się strefa ekonomiczna – słabo zainwestowana (i dobra zanęta aneksyjna),   szkoła, park wodny i lodowisko  oraz  muzeum  samolotów wojskowych) .

Jest także    jednostka  amerykańskiej armii jako tarcza antyrakietowa.   O korzyściach z tego tytułu raczej  chwalić się nie należy, bo tereny   tej jednostki i  tereny  ochronne dla tej jednostki raczej nie powodują wyraźnych dla mieszkańców gminy korzyści.  Dlatego  też gmina  kilak lat temu otrzymała  rekompensatę   w postaci  dodatkowych  terenów na rozwój zastępczy, ale cóż to za korzyść, skoro gmina Słupsk decyzją darczyńcy tych terenów zaanektowała obszar takiej strefy  który włączony został do miasta Słupska. Czy podobny los może spotkać  tereny inwestycyjne z Redzikowa?

Możliwość komentowania Gmina Redzikowo zamiast Gminy Słupsk? Taka decyzja Rady Gminy Słupsk nie jest zrozumiała dla wielu mieszkańców szczególnie tych wyznaczonych przez miasto Słupsk w planach aneksyjnych miasta Słupska. Czy fundament uzasadniający taką decyzję Radnych – jedną z pierwszych w 2023 roku – oddali groźbę kolejnych aneksji i istotnie przyczyni się do zintegrowania mieszkańców gminy . Moim zdaniem nie nastąpi ani jedni ani drugie. Wyraz integracji nastąpił w czasie wielkiej determinacji mieszkańców w 2022 roku w obronie swoich miejsc zamieszkania. Czy obecne działania Radnych z poparciem Pani Wójt Barbary Dykier nie spowodują utraty tego społecznego kapitału przy okazji próby takiego uczczenia 50 – lecia powstania gminy Słupsk – (właśnie). Dobrze byłoby przed mieszkańcami ujawnić prawdziwe intencje takich działań. została wyłączona