Organizacja ruchu – a szczególnie tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas prowadzonych inwestycji w Słupsku zawsze była bardzo słabym elementem zarządzania ruchem drogowym w Słupsku. Oto kolejny przykład z terenu miasta Słupska z modernizacji na skrzyżowaniu ul.ul. Kaszubska – Kołłątaja

Ten znak D-4a droga bez przejazdu na pewno w związku z remontem skrzyżowania Kołłątaja – Kaszubska jest źle ustawiony i wprowadza w błąd kierujących pojazdami. Ten błąd funkcjonuje już trzeci miesiąc a zarządca ruchu (władze miasta) jakoś się tym nie przejmują

Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Jana Kilińskiego wymagała zmiany organizacji ruchu i zorganizowania objazdów. Dużo błędów wskazywano zanim tymczasowa organizacja stała się faktem. także na moim blogu i FB wskazywałem błędy.

ZiM w Słupsku jako organizator ruchu z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska ignoruje wskazywane błędy nie kwapi się do ich eliminacji lub poprawy

Jadąc ul. Kaszubską w Słupsku od kierunku Siemianic na skrzyżowanie z ruchem okrężnym z ul. ul. Kościuszki i Madalińskiegi na wlocie na to rondo po prawej stronie usytuowany został na a czas zamknięcie modernizowanego skrzyżowania znak pionowy D- 4a droga bez przejazdu . To znak z grupy znaków informacyjnych . Niestety od początku jego ustawienia. Jest to znak dezinformacyjny bowiem informuje że to właśnie za tym znakiem jest droga bez przejazdu – co oczywiście nie jest prawdą ponieważ na a tym skrzyżowaniu za znakiem D-4 a jest ruch okrężny o czym stanowi cnak C-12 (stojący w tym samym miejscu jak znak D-4a) a więc z tego skrzyżowania tylko jeden zjad w drogę w kierunku modernizowanego węzła jest bez przejazdu i właśnie na początku tego odcinka drogi od zjazdu z ronda w kierunku ulicy skrzyżowania z ul. Kilińskiego ten znak D-4a oo prawej stronie drogi powinien być ustawiony.

Przez cały czas modernizacji znak ten informuje że za nim występuje droga bez przejazdu co oczywiście wprowadza uczestników ruchu w błąd powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Zastanawiam się czy taką organizację ruchu zaplanował jakiś specjalista od tego objazdu czy też wykonawca tego projektu wykonał robotę inaczej kj AK na projekcie. wiem że tymczasowa organizacja ruchu z mocy prawa prawa winna być zaopiniowana przez policję a ostatecznie zatwierdzona przez organ zarządzający ruchem . czy ktoś to opiniował i czy ktoś to zatwierdził? po czynach widać że chyba nie. Dobrze że inwestycja zmierza ku końcowi ale czy ktoś będzie się przejmował czy następne organizację tymczasowe będą zgodne z prawem ? Po czynach wcześniejszych bardzo często przeze mnie wskazywanych obawiam się że indolencja odpowiedzialnych osób i instytucji raczej pozostanie w dotychczasowym stylu

Możliwość komentowania Organizacja ruchu – a szczególnie tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas prowadzonych inwestycji w Słupsku zawsze była bardzo słabym elementem zarządzania ruchem drogowym w Słupsku. Oto kolejny przykład z terenu miasta Słupska z modernizacji na skrzyżowaniu ul.ul. Kaszubska – Kołłątaja została wyłączona