O mnie

Zbigniew Wiczkowski

ur. 28.02.1952 r – na Kaszubach w regionie Bytowskim, W 1966 r koniec szkoły podstawowej. Od 1966 do 1971 Technikum Ekonomiczne w Bytowie.. Od 1971 roku początek pracy w PKS Bytów, i w tym samym roku do 1973 zasadnicza służba wojskowa, Od 1973 do 1982 i 1997 – 2002 (kontrakt menadżerski) PPKS Słupsk. Studia na Wydziale ekonomiczno – inżynieryjnym Politechniki Szczecińskiej (obecnie Uniwersytet Szczeciński) w kierunku ekonomika i organizacja transportu lądowego. Po wojsku praca zawodowa w PKS Bytów i Słupsk (organizacja przewozów pasażerskich i rozkładów jazdy. Radny Rady Miasta Słupska 4 kadencji 1990 – 2006 (odznaczony przez Radę Miejską w 2014 medalem “Za zasługi dla Miasta Słupska) Członek Zarządu Miasta i Wiceprezydent Miasta (1990-1994) ds gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej , spraw obywatelskich. Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Słupska, Zastępca Dyrektora od 2003 roku a Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku Zastępca Dyrektora od 2006 do 2019 roku (aktualnie) . Egzaminator kandydatów dla kierowców w zakresie wszystkich uprawnień prawa jazdy, Biegły Sadowy w zakresie rekonstrukcji zdarzeń drogowych, t organizacji ruchu, techniki i eksploatacji pojazdów od 1995 roku do 2019 roku i aktualnie. Członek Zespołu BRD przy prezydencie Miasta Słupska w kadencjach 2006 – 2019