(Bardzo) Niebezpieczne skrzyżowanie – Gdańska-Sierpinka-Wiejska

Poważna awaria sygnalizacji świetlnej w dniu 16.01.2019 roku na w/w skrzyżowaniu bardzo skomplikowała ruch dla wielu uczestników ruchu drogowego . Jeszcze w dniu następnym kontynuowano usuwanie awarii.
Z punktu widzenia ilości zdarzeń drogowych w statystykach miejsce to jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Słupsku.

Każda awaria sygnalizacji świetlnej tak jak każde zdarzenie drogowe w tym miejscu powoduje powodują ogromna dezorganizację ruchu na obszarze tego węzła komunikacyjnego . Ja widać “gołym okiem” na powyższym szkicu dobra organizacja ruchu i dobre kierowanie ruchem (sygnalizacja świetlną czy też przez uprawnione osoby) jest praktycznie niemożliwe.

Układ wlotów, układ pasów ruchu , duży strumień pojazdów szczególnie na kierunku Gdańska – Zamkowa, duży obszar przestrzeni dla wielu nieskanalizowanych strumieni pojazdów z wszystkich wlotów, a ponadto konieczność asymetryczności strumieni na poszczególnych kierunkach i wlotach powoduje, że jedynie sygnalizacja świetlna akomodacyjna jest w stanie utrzymać płynność ruchu – jednak duże zagrożenie kolizyjnością w nieskanalizowanych strumieniach ruchu istnieje ciągle i z tego wynika znaczna ilość zdarzeń drogowych.

Płynna regulacja ruchu przez policjantów w stanach awaryjnych jest także niemożliwa mimo ich dobrej woli i niezwykle wytężonej uwagi.

Przedstawiona niżej sytuacja awaryjnego kierowania ruchem przez policjantów o godz. 14.0 0w dniu 16.01.2019 roku jest nie do pozazdroszczenia a przede wszystkim wymaga zaangażowania znacznych sił osobowych do opanowania ruchu w sytuacji gdy policjanci mogliby w tym czasie wykonywać bardziej pilną pracę.

Widok czterech policjantów drogówki widocznych dla kierujących jak na zdjęciu z pewnością powoduje “popłoch” kierujących i stan zagrożenia ponieważ kierujący nie jest w stanie przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu obserwować pojazdy z różnych kierunków a dodatkowo w tym samym czasie kilku policjantów kierujących ruchem .

Widoczne na zdjęciu “obstawienie” skrzyżowania aż czwórka policjantów drogówki w celu opanowania sytuacji potwierdza tylko tezę że to skrzyżowanie nadaje się w pilnym trybie do przeróbki

ruch kierowany przez policjantów

Także policjanci mimo dobrych chęci nie są w stanie obserwować równocześnie ruchu całego ruchu pojazdów a jednocześnie gesty kolegów.

Gdyby awaria sygnalizacji świetlnej trwała dłużej to z pewnością konieczność regulacji ruchu przez policjantów drogówki w tak licznym składzie osobowym mogłaby poważnie zakłócić pracę drogówki.

W dniu 17.01.2019 roku o godzinie 7.00 awaria trwała w dalszym ciągu ale bez pomocy drogówki w tym momencie.

Przejazdy kierujących przez to skrzyżowanie o dużym natężeniu ruchu w tym momencie w żadnym stopniu nie odbywały się według oznakowania poziomego i pionowego i według zasady pierwszeństwa w ruchu a raczej na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy.” przy donośnym wykorzystaniu klaksonów czy też gestykulacji bardziej lub mniej przyjaznej pomiędzy kierującymi Z pewnością jednak przy wielkiej niepewności kierujących co do obowiązujących tam zasad , tylko niewielka prędkość w czasie przejazdu mogła uchronić od niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
Zwracam się do Pani Prezydent Miasta o pochylenie się nad zmianą organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu w kierunku wyrazistej czytelności organizacji ruchu i płynności ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i znaczne ograniczenie zdarzeń drogowych . W szczególności dotychczasowe wnioski zmierzały do czytelności i jednoznaczności zachowań kierujących na zbyt wielkiej płaszczyźnie nieskanalizowanego, przecinających się strumieni ruchu na środku skrzyżowania z wszystkich asymetrycznych wlotów.

Zbigniew Wiczkowski

Możliwość komentowania (Bardzo) Niebezpieczne skrzyżowanie – Gdańska-Sierpinka-Wiejska została wyłączona