Nie tylko negatywne recenzje – widzimy też pozytywy

Ratusz Miejski Słupsk

Na bezpieczeństwie ruchu drogowego w powszechnym odczuciu – tak jak na medycynie znają się wszyscy. Jednak najbardziej “znają się” Ci którzy tak naprawdę niewiele wiedzą, przepisów nie przestrzegają i nie pozwalają na dyskusję w żadnej sprawie.

Krytykujemy różne rozwiązania, napiętnujemy absurdy drogowe i komunikacyjne nawet tak na wszelki wypadek.

Czy jednak dostrzegamy zmiany na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym organizacji ruchu drogowego i inwestycje drogowo komunikacyjne? Rzadko lub bardzo sporadycznie a powinniśmy wtedy gdy efektem podejmowanych działań jest nawet najmniejszy element na rzecz poprawy BRD.

Na nadmiar środków budżetowych żaden samorząd nie narzeka a przy jego niedoborze należy czynić wszystko aby za posiadane środki uzyskać jak największy efekt.

Kadencja 2014 – 2018 samorządu miasta Słupska upłynęła raczej w atmosferze utyskiwania na brak wydatków inwestycyjnych. Ten sceptyczny ton uzasadniany jest brakiem postępu w nośnych społecznie inwestycjach jak np. wciąż niezrealizowany park wodny i wskazywanie na inne inwestycje które co prawda służą także mieszkańcom miasta Słupska, tyle że funkcjonują na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej.

Moja ocena jest istotnie inna . Oceniam zrealizowane inwestycje na terenie miasta Słupska w kadencji 2014 – 2018 raczej z punktu widzenia znaczenia dla realizacji bardzo ważnych funkcji gospodarczych i społecznych a także zwykłej wygody dla mieszkańców.

W tym zakresie dokonania władz miasta Słupska w kadencji minionej 2014 – 2018 zdecydowanie wygrywają z “dokonaniami” kilku poprzednich kadencji. W kadencjach poprzednich istotną, zapamiętaną i bardzo oczekiwaną inwestycją była realizacja I etapu ringu szlakiem drogi krajowej 21 choć moim zdaniem przebieg tego etapu środkiem największego osiedla mieszkaniowego z blisko 1/4 populacji ludności Słupska jest nieodwracalnym błędem zważywszy że rezerwa terenu na przebieg tego odcinka poza obszarem ulicy Zaborowskiej pozwalała na większy rozmach budowy tego etapu.

Błędem poprzednich władz było opracowanie projektowe wszystkich etapów ringu bez zapewnienia żródła finansowania pozostałych etapów z tych samych lub podobnych zewnętrznych żródeł finasowania z udziałem własnego, samorządowego udziału finansowego.

Uczciwie oceniając kadencję pod kierownictwem Prezydenta Biedronia – wskazać należy wielu zadań drogowych , modernizacyjnych zarówno tych finansowanych ze środków zewnętrznych ale także dość znaczną ilość zadań niewielkich z tzw małej inżynierii ruchu, których realizacja za relatywnie niskie koszty istotnie poprawia podstawowe funkcje społeczności lokalnej. Znaczna ich ilość rozpoczęta na koniec poprzedniej kadencji jest w dalszym ciągu realizowana z pewnymi żródłami finansowania.

Z dużych inwestycji i bardzo korzystnych inwestycji wymienił bym modernizacje obszaru układu komunikacyjno drogowego łącznie z mocno zdekapitalizowanymi obiektami kubaturowymi w samym centrum miasta (ulice Długa, Sygietyńskiego)

ul. Sygietyńskiego modernizacja zdjęcie GP24

Wymienił bym tu także duży zakres modernizacji układu komunikacyjno drogowego obszaru ograniczonego ulicami Mostnika-Dominikańskiej – Łukasiewicza oraz ulicy Kowalskiej. (zdjęcie poniżej)

Ulica Mostnika w trakcie modernizacji fot,GP24

Moim zdaniem dość dużo zrealizowano zadań małej infrastruktury drogowo komunikacyjnej długo oczekiwanych likwidujących określone bariery i utrudnienia i można tu wymienić takie realizacje jak: wykonanie krótkiego odcinka połączenia ulicy Raszyńskiej z ulicą Lelewela zdecydowanie poprawiającego organizację ruchu dla uczestników w tym obszarze a przede wszystkim otwierającego drogę do dalszych zmian organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo ruchu , jak choćby zmianę kierunków strumieni ruchu (ruch jednokierunkowy) – zdjęcie poniżej

żródło GP24

Dostrzegam konstrukcyjne i modernizacyjne zmiany na tarczach rond słupskich poprawiających czytelność ruchu i lepsze manewrowanie pojazdami.

Dostrzegam także poprawę nawierzchni odcinka drogi 213 na odcinku od ulicy Sportowej do granicy z Siemianicami (gminą Słupsk) poprzez położenia dywanika asfaltowego jako rekompensaty za wykorzystanie tej drogi do transportu siłowni wiatrowych. Oczywiście położenia tego dywanika nie rozwiąże problemu brak alternatywnych objazdów dla tego i wiele niebezpieczeństw czyhających na uczestników ruchu początkowego odcinka drogi 213 o których wiąż głośno.

początek modernizowanego odcinka do Siemianic żródło: TV kanał 6

Jak wielokrotnie postulowałem w sytuacji braku środków na realizację wielkich – dobrym rozwiązaniem jest pójście drogą małych kroczków łagodzących istniejące ograniczenia. O takich krokach napisałem w innym artykule bloga.

Zbigniew WiczkowskiMożliwość komentowania Nie tylko negatywne recenzje – widzimy też pozytywy została wyłączona