Podziękowanie

 

 
Szanowni  Mieszkańcy  Miasta Słupska  i Regionu  Słupskiego

             Dzień 28 lutego 2019 roku będzie ostatnim dniem mojej pracy zawodowej na  stanowisku Dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku w związku z przejściem  na emeryturę po  blisko 48 latach od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej.

Moja  praca zawodowa i społeczna  dotyczyła  w istotnej części pracy  w demokratycznym samorządzie Miasta Słupska od   początku jego funkcjonowania tj od 1990 roku przez cztery kolejne kadencje w tym na stanowisku   wiceprezydenta Miasta Słupska. Moja działalność społeczna  i zawodowa   ukierunkowana  była  przede wszystkim na rzecz poprawy jakości życia  mieszkańców miasta Słupska  i  regionu Słupskiego i  rozwiązywania ich trudnych problemów  podobnie jak praca zawodowa w innych  miejscach mojej zawodowej pracy  na terenie miasta Słupska w tym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego  w Słupsku przez ostatnie   16 lat – gdzie realizowałem zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie  na rzecz najmłodszych i najsłabszych uczestników tego ruchu, także  jako członek  Zespołu BRD  przy Prezydencie Miasta Słupska..

Z wielką radością   przyjąłem przyznanie  mi w roku    2015  przez Radę Miejską w Słupsku  medalu „Za zasługi dla Miasta Słupska”-   co było dla mnie  potwierdzeniem słuszności obranego przeze mnie kierunku w pracy zawodowej i społecznej – zbudowanego     głównie na wielkim szacunku do każdego człowieka  i   wielkiego  szacunku  dla  najbliższej rodziny stanowiącej podstawowy   sens mojego  życia.

Ten moment jest  najbardziej właściwym aby zwrócić się do  wszystkim mieszkańcom miasta Słupska oraz Regionu Słupskiego   i podziękować  za okazywanie akceptacji dla realizowanych przeze mnie zdań zawodowych  i  społecznych. Szczególnie bliska mi była, jest i pozostanie  po przejściu na emeryturę  działalność BRD na rzecz najmłodszych i najsłabszych uczestników ruchu drogowego  miedzy innymi  poprzez prowadzenie tematycznego bloga z udziałem i współpraca ze wszystkimi którzy są przekonani że każde działanie na rzecz poprawy BRD jest szansą na uniknięcie zdarzenia drogowego,  kalectwa a często śmierci na drodze.

Wszystkim  Osobom, instytucjom. stowarzyszeniom, firmom, szkołom wszystkich typów , Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, samorządom  z którymi współpracowałem   w mojej działalności zawodowej i społecznej  realizując na rzecz poprawy BRD – ogromnie dziękuję i zachęcam do jeszcze bardziej intensywnych działań w tym zakresie  i do Was kieruę  apel o wspólne  redagowanie bloga  (adres poniżej)

Jednocześnie  tak jak dotychczas – choć z pozycji innego miejsca  w moim życiu – deklaruję  bezinteresowną   pomoc  mieszkańcom Słupska i Regionu Słupskiego    w zakresie   nabytej wiedzy i umiejętności  a w szczególności  dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowania i rekonstrukcji zdarzeń drogowych, techniki i eksploatacji pojazdów. 

Wielu  uczestników ruchu drogowego (piesi, kierujący)   z racji konieczności  uczestniczenia w coraz bardziej intensywnym ruchu drogowym  dotykają problemy związane ze zdarzeniami  skutkującymi  przykrymi konsekwencjami a  nawet dramatycznymi  sytuacjami życiowymi. Wielu  uczestników ruchu  nie może sobie często poradzić   z tymi problemami i nie może doczekać się pomocy instytucjonalnej,  także w procesach sądowych ponosząc bardzo przykre konsekwencje mimo przekonania o braku winy   za zaistnienie zdarzenia drogowego.

Korzystając z faktu przejścia na emeryturę i posiadania  większej przestrzeni czasu na wspieranie potrzebujących pomocy  uczestników ruchu drogowego- a także posiadając wiedzę i umiejętności  w zakresie opiniowania i rekonstrukcji zdarzeń drogowych,  bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, techniki i eksploatacji pojazdów   – poparte  25 letnim okresem  sporządzania jako biegły sądowy   opinii, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki i eksploatacji pojazdów  –  zdecydowałem o  wspieraniu wszystkich którzy potrzebują pomocy i wsparcia w wymienionej wyżej tematyce.

Zapraszam już  na   moją  prywatną,  ale tematyczną stronę internetową (bloga) pod adresem   www.bezpiecznienadrogach.pl  i adresu elektronicznego do korespondencji  wiczkowski1@poczta.onet.pl,– która to strona będzie w szerokim zakresie udostępniona  dla  uczestników ruchu drogowego  do przedyskutowania problemów, uzyskania   wsparcia i opinii w zakresie zdarzeń drogowych, organizacji ruchu, oznakowania dróg. Będzie to także forum  do dyskusji i polemiki  oraz miejsce  do zgłaszania absurdów drogowych – przekazywanych następnie do  samorządów,zarządców dróg i zarządców  ruchu na drogach z nadzieją na poprawę organizacji ruchu   i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Życzę wszystkim uczestnikom ruchu drogowego  wyłącznie  bezpiecznego  poruszania się po drogach. Dbajcie przede wszystkim o dzieci które na drogach  w samotności nie mają żadnych szans  w konfrontacji z drogowymi „potworami” na  kołach

Zbigniew Wiczkowski

  Dyrektor WORD  w Słupsku

            Słupsk  dnia 21.01.19 r