Czy czujesz się na tym przejściu bezpieczny –

Z

Zagadka dla uczestników ruchu – bo pewnie zarządca ruchem o tym wie.

Treść kolorem czerwonym dopisana w dniu 2.07.19

Brak znaku  pionowego D-6 na widocznym wlocie  ulicy Słowackiego na Lutosławskiego mimo widocznego znaku poziomego p-10 (przejście dla pieszych).Od kilku lat informuję zarządcę ruchu (władze miasta słupska) że  oznakowanie to jest niepełne i niezgodne z prawem bowiem przejście  dla pieszych  na wlocie   ulicy Słowackiego na Lutosławskiego nie posiada po prawej stronie jezdni znaku pionowego   D-6 

D6 - miejsce przejścia dla pieszych.jpg
D-6

  natomiast  jest tam na jezdni wyznaczone miejsce przejścia dla pieszych znakowaniem poziomym P-10.

Znak P-10 Przejście dla pieszych.
P-10

   Wedlu prawa drogowego  oznakowanie  znakiem D-6 “Przejście dla pieszych”  stosuje się w celu oznaczenia miejsca do [przechodzenia pieszych w poprzek drogi. przeznaczonego do przechodzenia  w poprzek drogi. Oznakowanie poziome ma na celu  ZWIEKSZENIA bezpieczeństwa  uczestników ruchu  i innych osób znajdujących się na drodze  oraz usprawnianie ruchu pojazdów  i ułatwienia  korzystania z ruchu. Znaki poziome mogą występować samodzielnie  lub występować  w powiązaniu ze znakami pionowymi.  Właśnie opisywany przykład stanowi konieczność  takiego powiązania znaku D-6 ze znakiem P-10  

O ile na drogach powiatowych i gminnych  zaleca się stosowanie  oznakowania poziomego  jak dla dróg krajowych i wojewódzkich  to jednak zakres  oznakowania  może być ograniczony  przez organ zarządzający  ruchem do miejsc niebezpiecznych a takim miejscem wskazanym w prawie o ruchu drogowym jest m.inn.  skrzyżowanie , oraz  przejście  dla pieszych i przejazd dla rowerzystów . Inaczej mówiąc   w sytuacji przeze mnie wskazanej i wielokrotnie powtarzanej na wlocie na to skrzyżowanie   obowiązkowo powinien być usytuowany znak pionowy D-6 wraz ze znakiem poziomym P-10 .

Niniejszy wpis pt “czy czujesz się na tym przejściu bezpieczny”  tym razem przekazuję także  pocztą elektroniczna  (jak zwykle do władz miasta)i  do  słupskiej  policji drogowej celem  ewentualnego wykorzystania.  Szczegóły zawarte są we wpisie na moim blogu.

Na tym zdjęciu widoczne jest skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogę z pierwszeństwem przejazdu. Czy piesi przechodząc przez ta jezdnię w miejscu oznakowania poziomego tzw. zebry czuja się bezpiecznie?

Kilka lat wcześniej w tej sprawie i w sprawie brakującego oznakowania w Słupsku, oznakowania niepełnego lub nieprawidłowego skierowałem pismo do ówczesnego Dyrektora ZIM w Słupsku. W części spraw zareagowano także w tej dotyczącej sytuacji na tym zdjęciu.

Wtedy oznakowanie uzupełniono. Dziś ponawiam sprawę bo “ktoś ukradł “znaki (ważne znaki) zarówno na wlocie jak i na wylocie tej drogi. A może pożyczono i ustawiono w innym może ważniejszym miejscu?

W mojej ocenie w tym miejscu oznakowanie istotne głownie z punktu widzenia nasłabszych uczestników ruchu jest po prostu niezgodne z prawem i będę twierdził tak nawet wtedy gdy po raz kolejny ktoś powie że czepiam się.

Jak mi się wydaje, obowiązkiem zarządcy ruchem jest okresowy przegląd oznakowania poziomego i pionowego . Z ostatnich przykładów które podałem także na moim blogu nie wynika aby ten obowiązek był realizowany.

Możliwość komentowania Czy czujesz się na tym przejściu bezpieczny – została wyłączona