C-2 “Nakaz jazdy w prawo za znakiem” . W Słupsku można też z tym znakiem w lewo – przez wiele lat – bez żadnych konsekwencji

Stan prawny dotyczący znaku pionowego nakazu C-2

Kategoria znaków: C – Znaki nakazu

Paragraf 35 ust 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych – zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami,… Znaki obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy

Znak pionowy C-2 zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem;

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo.

Na skrzyżowaniu typu „T” znak nakazu C-2 umieszcza się na:
— wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeństwa.

Poniżej opisywany stan rzeczywisty na skrzyżowaniu w kształcie litery T ( wlot z dwukierunkowej ulicy Wojska Polskiego na skrzyżowanie z dwukierunkową ulicą Kołłątaja).

Widoczne na zdjęciu po prawej stronie oznakowanie znakami pionowymi to znak A-7 jako ostrzeżenie o wjeżdzie na drogę z piewrszeństwem przejazdu i konieczności zachowania szczególnej ostrożności w zwiazku z wjazdem na te drogę z pierwszeństwem.

Na tym samym słupsku znak nakazu C-2 a pod nim tabliczka o treści : “nie dotyczy autobusów komunikacji publicznej”

Zgodnie z paragrafem 2 ust 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych “Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod nakiem drogowym stanowi integralną część znaku”. Czytając wprost, nie ma wątpliwości że zacytowany wyżej napis z tabliczki pod znakiem mógłby być integralny co najwyżej ze znakiem nakazu C-2 z jednoznaczna interpretacją że z tego nakazu jazdy w prawo za znakiem wykluczono autobusy komunikacji publicznej. (według napisu na tabliczce) Nie mogło być inaczej bo żadnym innym znakiem pionowym w tym miejscu nie wskazano możliwości jazdy autobusów komunikacji publicznej w lewo w ulicę Kołłataja . Nie ma takiej możliwości prawnej. Ewentualne tabliczki spoza katalogu określonego w załączniku do rozporzdzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych pod znakiem (tylko zintegrowane ze znakiem pod którym funkcjonują) przy ewidentnej nadinterpretacji przepisu paragrafu 1 ust 4 w/w rozporządzenia – mogłyby dotyczyć sytuacji sposobu korzystania z drogi (a nie jednej bardzo wąskiej kategorii pojazdów) jeżeli ten sposób wykorzystania drogi nie można by było wyrazić znakami określonymi w załączniku do rozporządzenia dot znaków i sygnałów drogowych.

Nie mam wątpliwości że oznakowanie poziome na tarczy tego skrzyżowania (wlotu) potwierdza podane przeze mnie cytowane tezy (zasady) prawa o ruchu drogowym.

Widoczny na powyższym zdjęciu tor jazdy autobusów na wlocie z Wojska Polskiego na ul Kołłątaja (co ma miejsce od bardzo długiego czasu) przebiega przez “powierzchnię wyłączoną” według znaku poziomego P-21, i tu wypada zacytować definicję stanu prawnego tego znaku poziomego.

Najpierw definicja znaku poziomego P-21 “Powierzchnia wyłączona” par.90 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

“Znak P-21 “powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi , na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione” – a graficznie wygląda to tak:

Znak P-21.svg
P-21 “powierzchnia wyłączona”

Świadome kierowanie autobusów komunikacji publicznej przez organizatorów komunikacji publicznej przy aktualnym stanie prawnym i istniejącym realnie w opisywanym miejscu oznakowaniu na tor widoczny na zdjęciu i dalej jak na zdjęciach autobusów realizujących manewr skrętu w lewo – a także kierujący tymi autobusami komunikacji publicznej świadomie wjeżdżający torem jazdy wyłączonym poprzez znak poziomy P-21 – moim zdaniem i w oparciu o istniejący stan prawny naruszają przepisy prawa wykorzystując nieprawidłową interpretację znaku C-2 z tabliczka integralną pod tym znakiem o treści “nie dotyczy autobusów komunikacji publicznej” do skrętu autobusów w lewo na ulicę Kołłątaja popełniając tym samym kolejne wykroczenie poprzez najeżdżanie na “powierzchnię wyłączona” według znaku P-21 – co niewątpliwie jest zabronione prawem.

A co na to organ kontroli ruchu drogowego, KTÓRY Z MOCY PRAWA POWINIEN OPINIOWAĆ KAŻDA ORGANZIACJĘ RUCHU NA TERENIE MIASTA.

Poniżej autobusy komunikacji publicznej popełniający wykroczenie najpierw wbrew oznakowaniu na wlocie skręcając w lewo w ulicę Kołłątaja a następnie wjeżdżając na “powierzchnię wyłączoną” według interpretacji znaku poziomego P-21 – co jest zabronione prawem.

Analizując dwa wpisy (wczorajszy i dzisiejszy) dotyczące nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem priorytetu wobec niektorych kategorii uczestników ruchu (kierujących pojazdami), zoragnizwoanego przez instytucje prowadzące dla tych kategorii pojazdów i tolerowane absolutnie przez organy kontroli ruchu drogowego, inni uczetsnicy tego ruchu zastanawiają się czy priorytet dla komunikacji publicznej musi byc realizowany poprzez organizacje ruchu niezgodną z prawem prawdopodobnie w imię popularnej służebności wobec pasażerów komunikacji publicznej. Rozumiem konieczne priorytety wobec komunikacji publicznej a nawet ułatwienia dla kierujących autobusami bowiem ciasnota układu komunikacyjnego tego wymaga ale pod warunkiem że ułatwienia te nie naruszają prawa.

Takich ułatwień także w strukturze drogowej
adekwatnie do stopnia trudności obsługi tras komunikacyjnych – jakoś nie widać – bo przecież inwestycje takie kosztują. Ilość wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji publicznej, bus pasy pomagające kierującym autobusami przy różnorodnych manewrach w układzie komunikacyjnym, różnorodność taboru (pod względem ilości miejsc) do obsługi linii w zależności od natężenia pasażerów, wygodne miejsce zawracania autobusów na końcowych przystankach, sygnalizacje świetlne z czasami uwzględniającymi ruch autobusów komunikacji miejskiej, minutowe czasy wyświetlania poszczególnych sygnałów świetnych itp to elementy organizacji ruchu które powinny pomagać kierującym autobusami komunikacji publicznej.Możliwość komentowania C-2 “Nakaz jazdy w prawo za znakiem” . W Słupsku można też z tym znakiem w lewo – przez wiele lat – bez żadnych konsekwencji została wyłączona