“www.bezpiecznienadrogach.pl” – to także bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich uczestników ruchu drogowego w związku z prowadzeniem przeze mnie bloga

Jedynym celem prowadzenia tematycznego bloga sa działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników tego ruchu.

Wiele zdarzeń drogowych a także wiele zdarzeń drogowych ma swoje przyczyny w nieznajomości lub niedostatecznej wiedzy w zakresie stosowania prawa o ruchu drogowym. Niestety w naszym kraju po otrzymaniu prawa jazdy niemal przez całe życie nie ma możliwości instytucjonalnego dokształcania uczestników ruchu, przede w wszystkim w związku z do S.C. częstymi zmianami w tym prawie. zajmując si e niemal przez cale dorosłe zawodowe życie sprawami bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacji i transportu – dostrzegając dużą lukę w tym zakresie uznałem że prowadzenie tematycznego bloga i edukowanie w trym zakresie przede wszystkim tych którzy takiej edukacji oczekują – zdecydowałem się dzielić się z mój a wiedzą tak “…aby na drogach było bezpieczniej” (to właśnie motto mojego działania). Oczywiście monopolu na wiedzę nawet tak bardzo tematyczną nie posiadam ale gotów jestem swoich tez broni a w przypadku przekonania mnie ze się mylę – mam odwagę do przyznania racji dla kontrargumentów. Na swoim blogu podnoszę przede wszystkim konkretne sprawy i nigdy nie łączę ich z konkretnymi nazwiskami – co najwyżej z instytucjami posiadającymi wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa na drogach oraz podmiotami które z mocy prawa odpowiadają za taki a nie inny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Transparentnosc i przejrzystośc w dzaĺalnosci na rzecz BRD w tym opiniowania spraw dot.zdarzen drogowych jako biegly sadowy i prowadzeniu bloga tematycznego dot bezpieczenstwa w ruchu drogowym – wymaga ode mnie spojnosci we współpracy z najwazniejszymi organami i instytucjami działającymi w tym zakresie stąd zdecydowałem się na korespkndencję jak niżej

_______________________________________________________________________

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-83.png

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Zanim podjąłem się tej całkowicie spolecznej dziłalności wystąpiłem z zapytaniem do ważnych podmiotow i instytucji o opinię prawną prowadzenia tego bloga w kontekście innych zadań realizowanych także dla tych instytucji. Zarówno moje wystapienie do tych podmiotow i instytucji jak też odpowiedzi oparte na stanie prawnym publikuję wyżej bez dodatkowego komentarza.

Możliwość komentowania “www.bezpiecznienadrogach.pl” – to także bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich uczestników ruchu drogowego w związku z prowadzeniem przeze mnie bloga została wyłączona