Szczecińska – Kossaka – Małczużyńskiego – druga propozycja ewentualnej zmiany organizacji ruchu poprawiającej bezpieczeństwo w tym miejscu

21 maja 2019 roku umieściłem na niniejszym blogu wpis z pierwszą propozycją której konkluzja zawarta jest w poniższym fragmencie tamtego wpisu.

Liczne dyskusje dotyczące sytuacji na skrzyżowaniu jak w tytule niniejszego wpisu – charakteryzuje używanie pojęcia ronda i propozycji poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu np. przez budowę ronda. wpi

Polskie przepisy ruchu drogowego (ustawa Prawo o ruchu drogowym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze) nie posługują się pojęciem ronda. Zamiast tego wprowadzają znak drogowy C-12 ruch okrężny. Zgodnie z treścią Rozporządzenia MI i MSWiA w sprawie znaków i sygnałów drogowych oznacza on, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Tym samym polski kodeks drogowy wymusza traktowanie oznakowanego w ten sposób ronda jako jedno skrzyżowanie, a nie zespół wielu skrzyżowań

Może więc nie rondo – ale jednopasmowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym na istniejącej tarczy skrzyżowania – zamiast sygnalizacji świetlnej – możliwe nawet niewielkim kosztem w kontekście możliwego i natychmiastowego efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu.

To właśnie stanowi podstawę drugiej propozycji zmiany organizacji ruchu poprzez zorganizowanie skrzyżowania z ruchem okrężnym jednopasmowym przed którym dwa pasy ruchu w jednym kierunku na wszystkich wlotach zostaną skanalizowane dużo wcześniej przed wlotem na skrzyżowanie tylko jednym pasem ruchu jak na szkicu poniżej

Ruch wokół wyspy centralnej odbywał by się tylko jednym pasem w związku z czym nastąpi naturalne spowolnienie ruchu w tym niebezpiecznym miejscu a ponadto na samej tarczy tego skrzyżowania będzie mniej kolizyjnych punktów. Dwupasmowe jezdnie prowadzące do tego skrzyżowania od strony centrum miasta i od strony Sławna mogłyby się zakończyć około 100 metrów przed skrzyżowaniem a do samego skrzyżowania prowadziłby jeden pas ruchu zbierający ruch z obu pasów na zasadzie tzw suwaka. Trakie rozwiązania w pOlsce i w Europie są często stosowane, są przejrzyste i zachowują pierwotny sens tworzenia skrzyżowań z ruchem okrężnym. Są to najbardziej bezpieczne i najbardziej czytelne skrzyżowania. Pewnie będzie larum że przepustowość się zmniejszy i wydłużą się kolejki na wlocie. Moim zdaniem spowolnienie jest oczekiwane a obaw co do ograniczenia przepustowości po wdrożeniu takiej organizacji raczej nie posiadam w związku z funkcjonowaniem Obwodnicy i ringu oraz istotnego obniżenia rangi tego szlaku drogowego miejskiego. Niewątpliwie byłoby to mniej uciążliwe niż zasłyszane tu i tam informacje o zakazie skrętu w lewo z ulicy Sczecińskiej w ulicę Małcużyńskiego czy też ze Szczecińskiej w Kossaka z przeciwnego kierunku.

Nie ma potrzeby rozbudowy obszaru skrzyżowania by wdrożyć tu ruch okrężny a jedynie należałoby wykonać nakładkę w centrum skrzyżowaia jako wyspę centralną z wyznaczeniem jednego pasa wokół wyspy. W budowie urządzęń imitujących centralną wyspę miejski zarządca ruchu ma wieloletnie doświadczenie (Armii Krajowej – Obrońców Wybrzeża – Św, Piotra czy też Trzeciego Maja – Chrobrego) jednak nie polecam takich tymczasowych . wieloletnich skrzyżowań z ruchem okrężnym. (lub

Na słupskich skrzyżowaniach z ruchem okrężnym na których organizacja ruchu jest inna niż w innych regionach Polski i bardzo nieczytelna – wbrew pozorom jest dużo zdarzeń drogowych. Kto nie wierzy niech wystapi na zasadzie dostępu do informacji publicznej do Słupskiej Policji o dane statystyczne w tym zakresie.

Jednocześnie jestem przekonany że najmniej zdarzeń drogowych lub prawie wcale ich nie ma na skrzyżowaniach z moich propozycji a przykładem w Słupsku może być skrzyżowanie Poznańska – Paderewskiego – Szymanowskiego z zastosowaniem fazy z sygnalizatorem S-3 do skrętu w lewo, (pierwsza moja propozycja na blogu kilka dni wcześniej) czy też jednopasmowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym na rozległej tarczy skrzyżowania na szlaku do Ustki (Portowa) . Zdjęcia poniżej:

Możliwość komentowania Szczecińska – Kossaka – Małczużyńskiego – druga propozycja ewentualnej zmiany organizacji ruchu poprawiającej bezpieczeństwo w tym miejscu została wyłączona