Nowa sygnalizacja świetlna przy ulicy Kaszubskiej (przy wlocie ulicy “Na skarpie”)? Skąd taki priorytet – podyskutujmy.

W pierwszej fazie robót przekonany byłem, że to zapowiadana modernizacja systemu oświetlenia dróg w Słupsku z unijnego programu operacyjnego.

Dziś – przed uruchomieniem sygnalizacji świetlnej – pytają mnie , także przedstawiciele lokalnych środków przekazu o moje zdanie na ten temat w kontekście poprawy BRD w tym rejonie drogi – odpowiadam że nie wiem bo nie znam funkcji programu który sterować będzie sygnalizacją a więc który sterować będzie ruchem drogowym w tym miejscu . Taka informacja jest ważna bo nie wiem czyta sygnalizacja będzie z funkcja stałego wyświetlania zielonego sygnału zielonego dla kierujących pojazdami i wzbudzana tylko przez pieszych na czas przejścia pieszych przez drogę, a może jeszcze jakiś inny mniej lub bardziej inteligentny program sterowania ta sygnalizacja.

Nowa sygnalizacja świetlna przed uruchomieniem
wystarczy przeanalizować powyższe dwa miejśca aby wiedzięć które bardziej potrzebuje sygnalizacji

Pytany dalej o zasadność zastosowania właśnie w tym miejscu priorytetu – bo przecież ilość wlotow na ulice Kszubską jest znacznie większa i nie koneicnie mniej niebezpiecznycvh – moja opinia w tym zakresie jest jednoznaczna i uzasadniona ponizsymi tezami. Uzasadnienie co do priorytetu tej sygnalizacji przyulicy “NA skarpie” być może doczeka się upublicznienia pzrwez Prezydenta Miasta bo przecież nie może być to precedens bez uzasadnienia abrak uzasadnienia to pewność żkolejnych żądań w tym obszarze i w takim zakresie (chocby po sąsiedzku wloty pokazane ponizej na zdjęciach.)

1.Wlot z ulicy Na skarpie na ulicę Kaszubską (przy nowej sygnalizacji świetlnej)

2.Wlot z ulicy Kusocińskiego na ulicę Kaszubska.

3.Wlot z ulicy Bauera na ulicę Kaszubska.

Wloty z ulic Owocowej i Drzymały na ulicę Kaszubska.

Budowa każdej sygnalziacji świetlnej wymaga pogłębionych analiz zanim ostateczna decyzja zostaje pzrez właściciela podjęta. To wynika wprost z prawa oruchu drogowym i prawie o drogach publicznych.

Aż boję się myśleć że to kolejny przyklad – jak budowa wielu progów zwalniających przy ulicy Lawendowej w Słupsku gdzie uzasadniano tak potrzebę licznymi wnioskami mieskańców choć potwierdzenia takich wnioskow pisemnych nie było mimo moich próśb na posiedzeniu zespołu BRD przy Prezydencie Miasta w poprzedniej kadencji.

Moim zdaniem , gdy władza samorzadowa ma pieniądze i kaceptacje Eady Miejskiej – to oczywiscie może budować według wyboru i zgodnie z prawem i zasadmai. Tych pieniedzy chyba za dużo nie ma bo nawet malowanie znakow poziomyuch na jedniach idzie w tym roku jak po grudzie i nawet w bardzowrażliwych miejscach takie oznakowanie dotej pory nie zostało wykonane.

W powszechnej świadomości mieszkańców i uczestnikow ruchu drogowego inetresujących sie utrudnieniami na odcinku Słupskim ulicy Kaszubskiej aż dogranicy z Siemianicami – fukcjonuje przekonanie (w moim głębokim przekonaniu takze) że to nie w tym miejscu należało stosować priorytet w budowie sygnalizacji świetlnej a w pierwszej kolejności na skrzyzowaniu Kaszubskiej – Owocowej – Drzymały. Uzasadnienie nawet jest zbędne bo każdy wie jak trudne jest to skrzyżowanie by włączyć się do ruchu na drogę wojewódzką 213 lub jak trudne zmiany kierunku jazdy w lewo, (czy to w ulicę Drzymaly czy też w ulicę Owocową.) Uzasadnienie też jest zbędne z uwagi na statystykę zdarzeń drogowych. Nie tak dawno na przejściu w obszarze tego skrzyzowania miał miejsce wypadek śmiertelny a już w bieżącym roku doszło do poważengo zdarzenia w tym samym miejscu. (czytaj na moim blogi w ruybryce wypadki drogowe)

wpis na moim blogu o zdazreniu drogowym na tym skrzyżowaniu 28 marca 2019 roku

To skrzyżowanie porrzebuje pełnej symetrycznej sygnalizacji świetlnej
wpis na moim blogu o zdazreniu drogowym na tym skrzyżowaniu 28 marca 2019 roku

Poniżej na tym samym skrzyżowaniu ale wcześniej poważny wypadek

Skrzyżowanie powyższe z pewnością w rankingu na instalacje sygnalizacji świetlnej w tym obszarze winno wygrać bezapelacyjnie.

Już od dłuższego czasu na skrzyżowanie to trudno wjechać z wlotów podporządkowanych (Owocowa ,Drzymały) a także z drogi Kaszubskiej zmienić kierunek jazdy w lewo w ul. Owocową czy też w ulicę Drzymały. Od czasu otwarcia Netto wyjazd z tego hipermarketu bezpośrednio w lewo w kierunku centrum Słupska udaremniono (i dobrze że się tak stało) tym samym umożliwiono wyjazd z Netto w kierunku centrum miasta poprzez ulicę Owocową na skrzyżowanie z Kaszubską Drzymały zagęszczając ruch na tym skrzyżowaniu. To także argument dodatkowy na priorytet sygnalizacji właśnie dla tego skrzyżowania. Z kierunku Owocowej ruch ten będzie gestniał w tępie szybkim zważywszy na trwającą już urbanizacje terenów miasta Słupska aż do granic z Siemianicami. Trzeba także myśleć o tym że ulice Sportowa Drzymały oraz Owocowa stanowić będą w coraz wiekszym wymiarze jakąś formę bajpasa (objazdu)w sytuacjach kryzysowych. Z tego też względu to skrzyżwoanie na takie kryzysowe sytuacje drogowe winno być dobrze przygotowane.

oczekuję na komentarze na adres mailowy:

wiczkowski1@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Nowa sygnalizacja świetlna przy ulicy Kaszubskiej (przy wlocie ulicy “Na skarpie”)? Skąd taki priorytet – podyskutujmy. została wyłączona