HALO 112 ? – Błagam pomóżcie! – Ratujcie moje dziecko – ono już nie oddycha, co mam robić

To tylko jeden przykład wołania o pomoc, gdy pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbierając kolejne wezwanie o pomoc pod nr 112 muszą szybko podejmować działania ratunkowe by zdążyć na czas, by uratować kolejne zagrożone zdrowie i życie. Choć sposób wybierania numeru jest podobny jak tysiące innych – to jednak prawie każdy wie (nawet przedszkolak), że wybierając ten numer – prawie zawsze oznacza to dramatyczne wołanie o pomoc

11 lutego – To Dzień Numeru Alarmowego 112 w całej Europie –

Jakże wiele zależy od tych którzy pod numerem 112 odbierają nasze często błagalne prosby o szybki przyjazd i ratowanie życia bliskich w sytuacjach nieraz beznadziejnych. Ile razy ratownik pod nr 112 droga telefoniczną udziela porad jak pomóc do czasu przyjazdu służb ratowniczych. W sposób praktyczny wraz z moją rodziną pod koniec 2020 roku w czasie zmagania się z covid 19 miałem dowód na dużą empatię tej służby i wielką potrzebę ratowania przez nich zdrowia i życia.

DZIĘKUJEMY .

Nie ma wątpliwości że po drugiej stronie numeru 112 – to nie cyfry numeru 112 są ważne i godne najwyższego szacunku w Dniu Numeru Alarmowego – ale usłyszymy ratownika na służbie, profesjonalnie przygotowanego , który odbierając telefon nr 112 musi powstrzymać własne emocje aby pokierować w sposób prawidłowy emocjami na najwyższym możliwym poziomie po stronie osoby wołającej o pomoc.

Wybierając ten numer można zgłaszać m.in. pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, nagłe omdlenia, poważne uszkodzenie ciała i przypadki porażenia prądem. To operator decyduje, czy potrzebna jest interwencja pogo.towia ratunkowego, gazowego, straży pożarnej, czy też policji.

Niestety, zdarzają się dość często przypadki braku absolutnej świadomości i niezwykle szkodliwej głupoty – kiedy to wykorzystywany jest telefon alarmowy 112 do celów nie mających żadnego związku z ratowaniem życia, zdrowia lub majątku ludzi.

Z racji tematyki prowadzonego przeze mnie bloga – a także z racji bliskiej mi zawodowo i społecznie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego o telefonie alarmowym 112 w zdarzeniach drogowych – nieco więcej

Dobrze się stało że od 19 listopada 2017 roku (po serii nieodpowiedzialnego wykorzystywania telefonu alarmowego 112)) – w drodze Ustawy dokonano zmiany – która istotnie zaostrzyła konsekwencje karne za przypadki nieuzasadnionego blokowania telefonu alarmowego a takich przypadków zgłoszeń fałszywych, złośliwych, niezasadnych jest bardzo dużo (według statystyk z 2017 roku – ponad 40 procent)

Zadania realizowane w ramach numeru alarmowego 112 w zdarzeniach drogowych mają swoją specyfikę.

Przyjmujący zgłoszenie o zdarzeniu drogowym pracownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego – bardzo często musi określić miejsce zdarzenia ( a odległości od najbliższych jednostek ratowniczych są różne), rodzaj niezbędnej pomocy sprzętowej i medycznej, określić i wyznaczyć jednostki które będą brały udział w akcji ratunkowej i koordynować pracę tych jednostek , jednostki do których kierowane będą osoby poszkodowane w zdarzeniu itp. Bardzo często odbiorca telefonu ratunkowego jest kierującym akcją i instruującym do czasu przyjazdu na miejsce służb ratownictwa drogowego.

Bardzo pozytywnie ocenić należy edukację od przedszkola do studenta w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, bez względu na miejscu powstawania tych zagrożeń.

Pracując zawodowo niemal cały czas w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – moim mottem zawodowym w tym zakresie była zasada „Czego się Jaś nie nauczył tego Jan nie będzie umiał”

Dziś przekonałem się że w zakresie realizacji tej zasady w naszej społeczności wiele dobrego się w ostatnich latach wydarzyło, a potwierdzeniem tego może być moja wnuczka Marysia, która po powrocie ze szkoły , opowiedziała mi w szczegółach jak należy się zachowywać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka i jak posługiwać się w takich sytuacjach numerem alarmowym 112 – i tego wszystkiego dowiedziała się przy okazji obchodzenia Europejskiego Dnia Obchodów Numeru Alarmowego 112.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 – wszystkim Pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 – życzę wszystkim Pracownikom tej Służby jak najmniejszej ilości zgłoszeń o pomoc z numeru 112 i jak największej skutecznej pomocy wszystkim którzy za pośrednictwem tego numeru oczekują od Was szybkiej i skutecznej pomocy.1

Możliwość komentowania HALO 112 ? – Błagam pomóżcie! – Ratujcie moje dziecko – ono już nie oddycha, co mam robić została wyłączona