OBWODNICA Rządowa jedna ze stu w kraju Słupsk -Kobylnica – zatoczyła koło na zebraniach z mieszkańcami po protestach -by na chwilę wzbudziła optymizm Pani Wójt Gminy Słupsk – i prawie pewność że to bedzie zmiana przebiegu obwodnicy Rządowej od wschodniej strony – na Redzikowo -Siemianice -Bydlino – by na końcu pozostała obwodnicą Słupsk -Kobylnica z całkowitą ignorancją postulatów mieszkańców gminy Słupsķ szczególnie z wschodniej jej części w tym w pasie drogi wojewódzkiej 213 Słupsk-Siemianice-Główczyce – Wicko a pośrednio do miejscowości nadmorskich jak Rowy, Poddębie , Orzechowo Morskie.

Województwo pomorskie - 100 obwodnic

Czy powstanie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego bez miasta Słupskan i z Panią Wojt Gminy Słupsk jako przewodniczącą jest moim zdaniem odpwiedzią na słabe uwzglednienie inetersów stowarzyszonych w zwiazku członków zwiazku w pierwszym rozdaniu Krajowego Planu Odbudowy (w części komunikacyjno – drogowej) oraz zignorowanie protestów mieszkańców. Czy silna reprezentacja słupskich samorządowych gmin w tym Związku bez miasta Słupska – może odwrócić niekorzystne tendencje dla tego regionu wiodoczne gołym okiem od lat wieluod lat wielu ? Czy deklarowana wcześniej przez Panią Wójt gminy Słupsk Barba8rę Dykier – alternatywna obwodnica na DW 213 Redzikowo – Jezierzyce – Lubuczewo po fiasku z obwodnica Rządową Słupsk – Kobylnica w ramach Słupskiego związku gmin wroci do łask.? Czy slupski ring naprawdę przyczyni się do rozowoju całego regionu słupskiego zważywszy na fakt że wjazdy i wyjazdy z ringu słupskiego nie ominą najbardziej obciążonych miejscowości (satelit) graniczącymi z mieatem Słupsk i nie będą stanowiły żadnego objazdu najbardziej obciązonych miejscowości na wlotach i wylotach miasta Słupska np. dw 213 w kierunku Główczyc – Wicka – Rowów.

Ring Słupski owszem jest bardzo potrzebny aczkolwiek jego zadanie jest zupełnie inne bo ma spowodować istotna poprawę wewnętrznej organizacji i płynności ruchu wewnątrz miasta Słupska i poprawę obsługi między osiedlowej w tym mieście. Ta płynność po wybudowaniu ringu zostanie radykalnie rozregulowana po opuszczeniu tego ringu w kierunkach dróg gminnych ,powiatowych i wojewodzkich poza granicami miasta i na początku wyjazdow na drogi regionalne?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-40.png

Wypowiedz Pani Wójt Gminy Słupsk z dnia      8 września      2021 roku na zebraniu z mieszkańcami w sprawie protestów dot.   przebiegu Rządowej ( jednej ze stu) obwodnicy Słupsk – Kobylnica po dwóch turach konsultacji (Najbardziej istotne w mojej ocenie wypowiedzi pani Wójt Barbary Dykier ; (pisownia orginalna celem uniknięcia zarzutów o wybieraniu zdań z kontekstu szerszej wypowiedzi)

“…Jeżeli chodzi …natomiast o ten wariant wschodni czyli od Redzikowa  między jednymi a drugimi Jezierzycami ( Jezierzyce i Jezierzyce Osiedle) i tu się właśnie w tym wariancie wschodnim  GDKA  odsunęła od Siemianic i Swochowa  od tych zabudowań gdzie planowano zabudowę , bo nawet też jesteśmy po konsultacji z właścicielami terenu (tam Polna … którzy zainteresowani są tymi planowanymi zabudowaniami  i chcemy też mówić państwu o tym  żebyście  wiedzieli jakie jest  nasze stanowisko bo 17 września  mamy przedstawić nasze oficjalne stanowisko więc nasze stanowisko będzie że  z tych wariantów zdecydowanie  ten Wariant właśnie wschodni  co nie znaczy że   nie starami się i nie robimy wszystkiego żeby zamiast tej obwodnicy  dokończyć ring  który by naprawdę rozwiązywał  nasze wszystkie problemy...”

“…Może tak być, że GDAKA, że uda nam się – GDKA robi swoje- ma podpisane porozumienie z wykonawcą   ten ma do wykonania zadanie, czyli zaproponować komisji w Warszawie ten wariant, który uzyskał największą akceptację i społeczna, i różne jeszcze -bo jesteśmy takim jednym elementem w tej decyzyjności w różnych komisjach – mam nadzieje, że bardzo ważnym elementem. I tak ostatecznie ta decyzja zostanie podjęta gdzieś za rok czasu i oni decyzje środowiskową w tym zakresie też mają do opracowania i przygotowanie materiału do decyzji środowiskowej...”

“…WIĘC JESTEŚMY ZA TYM WARIANTEM WSCHODNIM CZYLI ŻEBY ODCIĄŻYĆ DROGĘ 213,  bo proszę państwa nawet w tych okresach takich wolnych weekendów czy letnich okresach TEN CAŁY SZNUR TURYSTÓW   KTÓRZY JADĄ DO METY DO USTKI DO ROWÓW TEŻ wszyscy już od strony Gdańska i Warszawy wszyscy by pojechali tą obwodnicą i Siemianice i ulica Kaszubska tak została by w dużym stopniu odblokowana. Proszę państwa też o wasze stanowiska w tej sprawie, żeby znowu ilość opinii państwa wpłynęła do Gdańska do DGDKIA . My oczywiście i ja również ja będę pisała w imieniu mieszkańców gminy, bo wczoraj na zebraniu tam było ponad 200 osób i zdecydowanie byli za tym wariantem , tu też z tego co mi zastępca mówił też jakby pastwo zdecydowaliście też za tym wariantem wschodnim…” .

Czyli będziemy wszystko robić, żeby był ten wariant wschodni, ale również będziemy starać się o to, żeby o dokończenie tego ringu . państwo wiecie ze decydujący w tej sprawie, jeżeli chodzi o ring ma miasto Słupsk, bo cały ring jest na terenie administracyjnym miasta Słupska i wspólnie z udziałami tam starostwa , wójt gminy Kobylnica , który też jest bardzo zainteresowany, żeby węzeł w Łosinie zbudować i ominąć samą Kobylnicę i wtedy wyjechać już na istniejące rondo na ulicy Poznańskiej. Tak że dwutorowo idziemy , zobaczymy jak to się zakończy .

Więc proszę tylko od państwa   – o ten sygnał o ta krotką informacje od państwa.  Nie musicie państwo tego wysyłać wystarczy do pana sołtysa i my to wszystko razem wyślemy czy podwieziemy do generalnej dyrekcji niech tych głosów naszych jak najwięcej będzie, co tak naprawdę myślę, że od nas w dużej mierze ten wybór będzie zależny.

Po odniesieniu się Pani Wójt gminy Barbary Dykier w sparwie przebiegu spotkań z mieszkancami gmin Słupsk i Kobylnica – poddałem w wątpliowość że ustatlenia rządowe z pazdiernika 2020 roku w sprawie 100 Rządowych obwodnic – w tym Słupsk – Kobylnica trudno będzie zmienić nawet po tak licznym udziale mieszkańców w zebraniach konsultacyjnych i po tak licznych protestach skierowanych do Gminy i do GDDKiA – mieszkańcy usłyszeli na podsumowanie zebrania od Pani Wójt:

Po dyskusji  i moich wątpliwościach pani Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier na końcu podsumowała:

“…Wierze jednak, że głosy te które padły i zostały  jeszcze wysłane  po tych dwóch turach konsultacji  jednak zrobią swoje  i tak do końca  nie przekreślałabym  tego, że ten zapis,  że jest tam Kobylnica   nie decyduje jednak, że będzie to wariant zachodni i ze nie będzie to taką formą szantażu.  Pozwolimy na to czy nie pozwolimy natomiast lubię rozmawiać o decyzjach i faktach już podjętych  i zrobimy wszystko, żeby ten ring wschodni powstał...”

Po ostatnim zdaniu wypowiedzi pani Wójt i apelu o wysyłaniu licznych protestów i wniosków Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajoiwych i Autostrad – mieszkańcy poważnie potraktowali to wezwanie i takich protestow przekazywali wiele.

Skutki tych protestów i wniosków -jak przewidywalem wczesniej – nie spowodoowały zmiany stanowiska Rządowego w sprawie obwodnicy Słupsk – Kobylnica . Dokładie pozostało tak jak jak w moich wcxesniejszych wystapieniach, w moim wystapieniu na zebraniu i wmoim szeroko uzasdanionym wniosku w trybie administracyjnych po zebraniu skierowanym bezpośrednio do GDDKiA ale także do tej instytucjai za pośrednictwem Wójt Gminy Słupsk.

Mimo ogłoszonych ostatecznych już decyzji po konsultacjach nie uwzględniajacych a najmniejszym zakresie stanowiska mieszkańców i władz gminy Słupsk – do dziś nie otrzymałem odpowiedzi na moj wniosek (zlozomny w dwoch trybach jako głos w konsultacjach społecznych ale także jako pisemny wniosek w imieniu mieszkańców gminy Słupsk i czytelników za pośrednictwem mojego bloga tematycznego – bezpiecznienadrogach.pl

Moj wniosek poniżej z 18 czerwca 2021 roku skierowany na piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do Pani Wójt Gminy Słupsk (oba pozostały do dziś bez odpwiedzi mimo administarcyjnego (prawnego) charakteru tych pism

                                                           Siemianice18.06.2021

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W Gdańsku

Za pośrednictwem  Wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier

Zastrzeżenia i wnioski  w sprawie obwodnicy  Słupsk – Kobylnica po dyskusji nad propozycjami  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  z Gdańska  na  spotkaniu  z mieszkańcami w dniu 17.06.2021 roku w szkole podstawowej w Siemianicach

Niniejszy   wniosek składam równolegle   do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku za pośrednictwem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier  a także do Pani wójt Gminy Słupska z prośbą o przekazanie  tego wniosku w komplecie z innymi wnioskami w tej sprawie –    jako że Pan Sobolewski z tej instytucji drogowej nie pozwolił mi na postawienie takiego wniosku na zakończenie zebrania.

Niniejszy wniosek z uzasadnieniem   będzie umieszczony także przez czas na moim blogu bezpiecznienadrogach.pl  i na moim profilu na Facebucku

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­———————————————————————————————————————————–

Jedna obwodnica  w ramach  rządowych 100 obwodnic  nie rozwiąże problemów komunikacyjnych i wąskich gardeł  w Sołectwach  gminy Słupsk od strony wschodniej  – ale może istotnie poprawić sytuacje po zaniechaniu  budowy kolejnych etapów słupskiego ringu.

Po dyskusji w Siemianicach w dniu 17 czerwca 2021 roku z projektantami i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku – analizowany projekt mimo wielowariantowych propozycji w dalszym ciągu pozostał przy nazwie “Obwodnica Słupska i Kobylnica”. Komunikat GDDKiA jest już od dość dawna decyzją, której raczej żadne zebranie nie zmieni przynajmniej w zakresie wpisanym w poniższym komunikacie.

Na spotkaniu zabrałem w tej sprawie głos jako prowadzący bloga www.bezpiecznienadrogachg.pl oraz jako mieszkaniec terenu, którego problem dotyczy po stronie gminy Słupsk. Niestety Prowadzący spotkanie Pan Sobolewski z GDDKiA odmówił mi postawienia na końcu tego spotkania wniosków jakie nasuwały się po niemal dwugodzinnej dyskusji

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.(z komunikatu Ministerstwa z dnia 7.09. 2020r)

W dniu 01.02.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU) dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Obecna droga krajowa nr 21 przechodzi przez ścisłe centrum Słupska i Kobylnicy. Celem wybudowania tej obwodnicy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego, odciążenie Słupska i Kobylnicy od uciążliwego dla mieszkańców ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Obwodnica Słupska i Kobylnicy będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu 100 obwodnic.

Ten właśnie wpis na stronie GDDKiA w Gdańsku był dla mnie inspiracją do popełnienia wpisu na moim blogu bezpiecznie na drogach w dniu 3 czerwca 2021 jak niżej pod linkiem:

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/06/03/obiecane-inwestycje-drogowe-tranzytowe-i-zbiorcze-w-nowym-rozdaniu-ominely-gmine-slupsk-czy-pani-wojt-gminy-slupsk-wraz-z-rada-gminy-a-w-konsekwencji-mieszkancy-gniny-zostali-ograni-k-raz/(otworzy się w nowej zakładce)

W tym kontekście wpis mój zawierał pytania raczej pod adresem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykiel co dalej z problemami komunikacyjnymi mieszkańców sołectw położonych na wschód od trasy Słupsk – Ustka a także w kontekście przewidzianej do modernizacji trasy Słupsk Ustka do roku 2023. W tekście tym jest pytanie: dlaczego obwodnica Słupsk – Kobylnica jak w nazwie zadania a nie np. obwodnica Siemianice i Sołectwa po stronie wschodniej – np. w ramach nowego rozwiązania po wątpliwej budowie kolejnych etapów Słupskiego ringu.

Nie mam wątpliwości że płynące od mieszkańców i samorządu Gminy Słupsk jak też uwagami Pani Wójt Gminy Słupsk (według jej oświadczenia na rzeczonym wyżej zebraniu) a także w związku z często publikowanym wpisem na moim blogu i na Facebooku, – w trybie niemal natychmiastowym zapowiedziano spotkania z mieszkańcami które moim zdaniem (a potwierdzone na zebraniu) miało tylko uspokoić samorządowców i mieszkańców gminy Słupsk – dlaczego to ma być obwodnica Słupsk – Kobylnica mimo że decyzje już w tej sprawie podjęte dotyczą wciąż tego samego zadania Kobylnicy i Słupska i jak wiadomo niektóre z tych decyzji rządowych nie mogą już się zmienić co oświadczyli prelegenci z GDDKiA na tymże spotkaniu

Nie mam także wątpliwości – tak jak wielu dyskutantów na spotkaniu że nieprzemyślane koncepcje IV wariantu były nakazem chwili w związku z coraz głośniejszymi sprzeciwami płynącymi z różnych stron w sprawie decyzji, która tak naprawdę została już podjęta zanim doszło do cyklu spotkań z mieszkańcami Gminy Słupsk, miasta Słupska, Gminy Kobylnica i gminy Damnica – niż na spotkaniu co do przebiegu obwodnicy (po zachodniej lub wschodniej stronie miasta Słupska ) i że już jest przesądzone co do przebiegu tej obwodnicy po stronie zachodniej i jak można było usłyszeć na spotkaniu – o tym przesądziły priorytety rządowe związane z wojskiem, kompleksem port – stocznia Ustka oraz tranzytem ludności od południa Polski na wypoczynek nad morze do Ustki

Z tego powodu prowadzący spotkanie Pan Sobolewski uczynił wszystko abym nie mógł postawić konkretnego wniosku ewidentnie zarysowanego w wyniku dyskusji który brzmi następująco:

Wniosek nr 1

Jeżeli deklaracja GDDKiA z Gdańska na tym zebraniu deklaruje, że spotkanie w dniu 17 czerwca 2021 roku w Siemianicach może spowodować ostateczne decyzje zgodnie z sugestiami większość na tym zebraniu – wraz z taką deklaracja GDDKiA winna zmienić tytuł zdania na z “Obwodnicy Słupska i Kobylnicy” na tytuł zdania bardziej ogólny co do obszaru, którego statecznie podjęta zostanie decyzja np.: Obwodnica Słupska po stronie wschodniej lub zachodniej. Tylko zmiana tytułu zdania w formie proponowanej lub podobnej zostanie przez Rząd i projektantów przyjęta – będzie to oznaczało prawdziwe a nie fikcyjne deklaracje woli uwzględnienia w ostatecznych decyzjach co do przebiegu obwodnicy – interesu mieszkańców sołectw gminy Słupsk na wschód od miasta Słupska który to interes dotyczy przede wszystkim złagodzenia ewidentnego wykluczenia komunikacyjnego po prawie pewnych decyzjach nie realizowania trzech kolejnych etapów słupskiego ringu – szczególnie po szlaku drogi wojewódzkiej 213 na odcinku od Słupska – w kierunku miejscowości nadmorskich turystycznych (Rowy, Kluki , Poddębie, Orzechowo Morskie, Łeba, Puck) ale także drogi o bardzo dużym znaczeniu dla mieszkańców regionu słupskiego korzystających z tego szlaku na co dzień w różnych sprawach społeczna gospodarczych i kontaktu z stolica regionu Słupskiego – miastem Słupsk i i oknem na świat dla mieszkańców zamieszkałych w obszarach wykluczonych komunikacyjnie , nie tylko na szlaku 213 ale także na drogach powiatowych jak np. Bydlino – Rowy czy Bydlino Ustka. Gdyby GDDKiA nie uwzględniła tego wniosku i pozostawiła tytuł zadania jak na początku i obecnie – to oczywistym jest, że dyskusja mieszkańców gminy Słupsk najbardziej zainteresowanych przebiegiem wschodnim obwodnicy – nie ma żadnego sensu bowiem byłaby to dyskusja o zadaniu poza interesem społecznym tej grupy. Należy moim zdaniem pilnie zmienić tytuł zadania na obwodnica Słupska (wschodnia lub zachodnia) i przystąpić do kolejnego etapu dyskusji z uwzględnieniem postulatów zgłaszanych na spotkaniu w Siemianicach w dniu 17.06. 2021 roku

Powyższy wniosek jako pierwszy stawiam generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku za pośrednictwem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier, jako że Pan Sobolewski z tej instytucji drogowej nie pozwolił mi na postawienie takiego wniosku na zakończenie zebrania.

Nie mam wątpliwości, że wariant IV z pod wariantem IV naszkicowany na w/w mapce to efekt obawy przed protestami mieszkańców gminy Słupsk przed utrwaleniem komunikacyjnego wykluczenia Gminy Słupsk szczególnie utrwaleniem tzw. bardzo wąskich gardeł na wlotach do miasta z miejscowości granicznych do miasta np. Siemianice, Dębnica Kaszubska Głobino, Bruskowo. Niektóre drogi wojewódzkie związane z regionem Słupskim – z pewnością o mniejszym znaczeniu społeczno- gospodarczym (oczywiście także potrzebne) zostały zrealizowane bez szczególnych priorytetów lub znacznie powyżej standardu także dróg tej kategorii dw. 212, 213 jak np. z Ustki w kierunku Postomina, czy np. z Lęborka do Łeby.

Z tego samego powodu nie mam wątpliwości, że pierwsze decyzje w czasie ustalania wykazu 100 obwodnic – w zakresie tej o której dyskutowano na zebraniu dotyczył tylko dokładnie takiego zadania jaki funkcjonuje w nazwie i w podjętych już w tej sprawie decyzjach.

Wniosek nr 2

Nowy przebieg powinien być wyznaczony w niedalekiej odległości od miejscowości Siemianice z uwagi na brak alternatywnych objazdów technicznych (na wlocie do Słupska) i znaczny ruch na szlaku dw. 213. Możliwość złagodzenia tego problemu poprzez wykorzystanie wschodniej obwodnicy – zrekompensuje brak decyzji lub odwlekanie w nieskończoność decyzji o budowie kolejnych etapów Słupskiego ringu. Przebieg obwodnicy po stronie wschodniej nie może kolidować z terenami woskowymi wykluczającymi tego typu inwestycję. Tak też tłumaczono fiasko IV etapu słupskiego ringu w związku z planowanym przebiegiem w obszarze przeznaczonym pod obiekty związane z tarczą antyrakietową. Pod względem trudności terenowych przebieg obwodnicy po stronie wschodniej jest zdecydowania

Uczestnicy spotkania nie odrzucili propozycji przebiegu trasy obwodnicy po stronie wschodniej miasta Słupska od Redzikowa szerokim łukiem w kierunku południowym a wręcz mimo nietrafnego i konfliktowego przebiegu naciskali na ten przebieg obwodnicy pod warunkiem dobrego rozpoznania aktualnego zagospodarowania tych obszarów tak by obwodnica ta nie kolidowała z istniejącymi planami istotnymi z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego i wymaganych parametrów odległościowych od poszczególnych rodzajów zabudowy.

Generalnie albo w zdecydowanej większości zabierający głos na zebraniu mieszkańcy wskazali i kwestionowali na poprowadzenie (chyba z powodu pośpiechu i nieanalizowania obszarów po stronie wschodniej) przebiegu wariantu IV niemal na granicy istniejącej zabudowy domów jednorodzinnych a także na terenach wyznaczonych na zgodnie z planem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Długi okres realizacji tego zadania – planowanie i wykonanie według Rządu “Dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji administracyjnych. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2023 r., a zawarcie umowy w II kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2025-2028“. a więc przy sprzyjających warunkach do 2028 roku – spowodowało by zamrożenie na co najmniej 7 lat zaprzestanie inwestowania przez samorząd na terenach planowanej w takim trybie przebiegu trasy. Dobrze byłoby, gdyby jednak nawet w tych warunkach doszło do budowy drogi w takim korycie. Gorzej, gdy decyzja dla wariantu IV nie znajdzie zrozumienia 9władz centralnych przy wyborze wariantu ostatecznego z trzech do wyboru. (Tak niestety może być

Wskazanie przebiegu według wariantu IV (pod wariant IV nieistotny) został moim zdaniem obliczony na pewne odrzucenie tej propozycji od tzw. strony wschodniej bez możliwości alternatywnych po stronie wschodniej tak jak naszkicowano 3 warianty i 3 pod warianty po stronie zachodniej. Tak więc gołym okiem widać na mapie, że pokazano do dyskusji 6 propozycji po stronie zachodniej 6 przy 1 propozycji po stronie zachodniej (pod wariant 4a z punktu widzenia zastrzeżeń mieszkańców nieistotny). Z tego względu prelegenci nie potrafili obronić wariantu IV i nie potrafili udzielić informacji na podstawowe pytania ze strony mieszkańców nawet takich jakie są normy odległości tej klasy drogi od zabudowań mieszkalnych. W odpowiedzi, na które w swojej “fachowości” nie doszukano się odpowiedzi – zalecono pytającym do zajrzenia do norm technicznych albo złożenie pisemnego wniosku do autorów na które zostaną udzielone odpowiedzi.

Wniosek 3

Zachodni odcinek obwodnicy Słupsk – Kobylnica (według wszystkich wariantów) moim zdaniem zdecydowanie wykazuje się niższym priorytetem potrzeb w tym zakresie niż ewentualny przebieg po stronie wschodniej. Gmina Kobylnica jest dobre skomunikowana z południowym przebiegiem nad morze Bałtyckie w Ustce i dalej do mniejszych ośrodków wczasowych nad morzem. Od Koszalina na węźle w Reblinie lub na węźle w Kobylnicy nowym przebiegiem drogi krajowej DK 21 do pierwszego odcinka Słupskiego Ringu i dalej tym samym numerem drogi trasy Słupsk Ustka które według zapewnień GDDKiA będzie zmodernizowana i nowoczesna łącznie z niezależnych ciągiem pieszo jezdnym na całym odcinku planowanej modernizacji. Istotnie istnieje wąskie gardło DK nr 21 po pierwszym odcinku słupskiego ringu a w szczególności biegnącego w poprzek największego osiedla Niepodległości w Słupską (ul 11 listopada i krótkiego odcinka ulicy Piłsudskiego.). To rozwiązanie wymyślone zostało przez Urzędników Słupskiego ratusza pod wodza Prezydenta Kobylińskiego, Doskonale pamiętam i posiadam w moim archiwum ówczesny wniosek jako członka zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska o konieczna zmianę przebiegu tego odcinka (dziś drogi krajowej) z ulicy 11 listopada i Piłsudskiego na zachód poza ulicę Dmowskiego Zaborowskiej. Wniosek brutalnie odrzucono z uwago na obawę, że na tym etapie zmiany mogą spowodować wycofanie się z zewnętrznego finansowania. Gdyby wtedy przebieg zaplanowano według mojego wniosku – dziś z pewnością droga krajowa prowadziła by innym korytem z wjazdem na szlak Słupsk – Ustka dopiero w obszarze Słupskiej Strefy Ekonomicznej a nie tak jak jest obecnie – wlot nastąpił w miejscu mocno zurbanizowanego obszar niemal w centrum miasta Słupska.

W tym miejscu należy wspomnieć, że podobny los spotkał wcześniej wniosek dot. inwestycji ” Obwodnica Słupska” która tak naprawdę niby jest a w rzeczywistości jej nie ma, bo j to co zbudowano to zaledwie ogryzek obwodnicy, która nie spełnia do dziś kryteriów tej kategorii drogi, choćby trwałego wy separowania jezdni w przeciwnych kierunkach. Takie wyreparowanie istnieje wyłącznie na węzłach drogowych a pozostałe odcinki są wyseparowane wyłącznie poprzez oznakowanie poziome na jezdni.

W historii dokumentacji budowy istnieją argumenty i wnioski grupy nacisku (mój także) na to, aby obwodnica słupska biegła od strony północnej Słupska zamiast od strony południowej, bo północna byłaby łatwiejsza w realizacji i mniej kosztowna, bo po mniej krętym i mniej pagórkowatym terenie. Na ostateczny południowy kształt przebiegu słupskiej obwodnicy w formie takiego ogryzka wpływ pewnie miała GDDKiA. Taki przebieg obwodnicy pewnie miał istotny wpływ na statystyki wypadkowe w tym liczne śmiertelne.

Te wszystkie problemy opisywałem niejednokrotnie w moich wystąpieniach a ostatnio na blogu bezpiecznienadrogach.pl. Podstawowym dokumentem, w którym wskazywałem na błędy w projektowaniu, wykonawstwie a w końcu w organizacji ruchu jest mój wpis na blogu pod linkiem jak niżej.

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2019/12/09/niebezpieczna-obwodnica-slupska-prawda-czy-mit/

Słupska niebezpieczna obwodnica – z pasem rezerwowym na droga nitkę. Jak ten obraz ma się do obwodnicy trójmiejskiej nadzorowanej przez tę samą instytucje tj. Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Piszę o tym dlatego, by nie popełniono podobnych błędów jak w przeszłości a przede wszystkimi by wyciągano wnioski z dyskusji ze środowiskami lokalnymi w miejscach, gdzie takie inwestycje powstają a nie uprawiano pozorów tak jak w tej opisywanej sprawie obwodnicy Słupsk – Kobylnica. Tubylcy i stali bywalcy często wiedzą lepiej co jest im potrzebne nawet jeżeli dyskusje prowadza z wykwalifikowani specjaliści – ale w oderwaniu od spraw społeczności lokalnych i i specjalistami,

Obecnie forsuje się nową obwodnicę tzw. Kobylnicką – na terenach które od Uczestnicy spotkania nie odrzucili propozycji przebiegu trasy obwodnicy po stronie wschodniej miasta Słupska od Redzikowa szerokim łukiem w kierunku południowym a wręcz mimo nietrafnego i konfliktowego przebiegu naciskali na ten przebieg obwodnicy pod warunkiem dobrego rozpoznania aktualnego zagospodarowania tych obszarów tak by obwodnica ta nie kolidowała z istniejącymi planami istotnymi z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego i wymaganych parametrów odległościowych od poszczególnych rodzajów zabudowy. Czasu budowy ringu zostały mocno zurbanizowane poprzez inicjatywy gospodarcze w strefie ekonomicznej podczas gdy koncepcja z mojego wniosku byłaby z korektami jeszcze możliwa bez skazywania wschodniej części gminy Słupsk na dalsze wieloletnie wykluczenie komunikacyjne w opisywanym w niniejszym wniosku zakresie choć oczywistym jest, że finasowanie tej rządowej obwodnicy nie może dotyczyć bezpośredniego finasowania zadań gminy,

Wniosek nr 4

Biorąc pod uwagę dyskusję na temat Obwodnicy Słupsk – Kobylnica – w imieniu własnym ale także w imieniu czytelników bloga – wnioskuje o zmianę tytułu inwestycyjnego jak we wniosku i objęciem od początku tej inwestycji w ramach 100 obwodnic – przebiegu wschodniego tej obwodnicy w taki sposób aby choć w części mieszkańcy wschodnich obszarów gminy wyrwali się ze szponów społecznego wykluczenia drogowego szczególnie w strefie przebiegu drogi wojewódzkiej 213 i dróg wlotowych niższych kategorii na tę drogę.

Wniosek nr 5 (kierowany do Pani Barbary Dykier  Wójt Gminy Słupsk z prośbą o pisemne stanowisko)

Wniosek nr 5 w imieniu czytelników bloga i własnym kieruję do Pani Barbary Dykier Wójt Gminy Słupsk z prośbą o informacje – czy złożone wcześniej obietnice dotyczące złagodzenia opisywanych problemów mieszkańców gminy Słupsk będą zrealizowane i czy są nowe koncepcję poprawy sytuacji komunikacyjnej w kontekście wycofania się z realizacji kolejnych etapów słupskiego ringu i w sytuacji, gdy wybrany zostanie przebieg zachodni omawianej obwodnicy Słupsk – Kobylnica.

Zbigniew  Wiczkowski

76-200 Siemianice

Ul. Akacjowa 22

www.bezpiecznienadrogach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *