Przyjazny  Marsz   Mieszkańców  gminy Słupsk na Słupski Ratusz w dniu 7.02.2022 – odpowiedzią  na   NIEPRZYJAZNĄ I ANTYDEMOKRATYCZNĄ  (BEZ UZASADNIENIA) i przy dużym sprzeciwie mieszkańców gminy Słupsk i Powiatu Słupskiego)  – PRÓBĘ PRZEJĘCIA  przez władze miasta Słupska NAJBARDZIEJ ZURBANIZOWANYCH  OBSZARÓW GMINY SŁUPSK. Czy w naszym kraju są przestrzegane podstawowe zasady samorządnożci a przy okazji Konstytucji w tym obszarze? Z mojej perspetywy radnego Rady Miejskiej Słupska przez 4 kadencje – (1990 – 2006) sposób dziaŁania obecnych władz miasta Słupska – to bardzo zły i niemal bezprecedensowy przykład

Strategia Miasta Słupska – 2016 -2022 to bardzo ważny akt prawa miejscowego miasta Słupska tworzony dla mieszkańców miasta i z ich udziałem w formie konsultacji społecznej. Ten dokument strategiczny to nic innego jak ocena i analiza stanu miasta w momencie podjęcia decyzji o opracowaniu strategii oraz kierunku działalności i rozwoju miasta jako wspólnoty samorządowej .

W tej strategii jak też w strategii poprzedniej nie doszukałem się ani jednej wzmianki , ani jednego celu startegii z którego wynikało by że problemem rozwoju miasta Słupska jest suburbanizacja terenów gmin graniczących z miastem Słupsk nie jest przeszkodą w działalności i rozwoju miasta Słupska . Wręcz przeciwnie – jest w tej startegii zawarte stwierdzenie o konieczności współpracy z otaczającymi miasto Słupsk samorządami.

W strategii wyrażnie określono problem demograficzny polegajacy na zmniejszeniu się ilości mieszkańców miasta Słupska w okresie transformacji ustrojowej szczególnie od roku 1990 do chwili obecnej. Jako przyczynę tej niekorzystnej tendencji wskazuje się dość dużą emigrację mieszkańców (szczególnie młodego pokolenia) do najbardziej rozwiniętych aglomeracji w Polsce a także znaczna emigrację ludności we wszystkich kategoriach wiekowych do rowziniętych krajowych eutopejskich a nawet światowych (tzw emigracja w ceu poszukiwania lepszych warunków życia)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-166-1140x1240.png

Próba nieprzyjaznej aneksji ziem gminy Słupsk przez władze niasta Słupska uzasadniana przez inicjatorów jako konsumpcyjna suburbanizacja – albo po prostu jako żerowanie mieszkańców gminy Słupsk (nie wiem tylko dlaczego tylko ta gmina jest wyjątiem) na tzw dobrach miasta Słupska tak jakby inicjatorzy nie zdawali sobie sprawy z wzajemnych korzyści gminy Słupsk i miasta Słupska z suburbanizacji która przecież jest wynikiem istotnego rozwoju społeczno gospodarczego gminy Słupsk bo właśnie gminę Słupsk mieszkańcy miasta wybierają jako dalekosiężny cel orgnizacji swojego życia w tym dzialalności gospodarczej jako podtstawę rodzinnego i społecznego bytu ze śwaidomością bliskości od miasta (a nie darmowej konsumpcji) świadczonych w organziamie miejskim usług czy też kontynuacji pracy zawodowej.

Bardzo niepowaznym argumentem inicjatorów aneksji ziem gminy słupsk – o nieuzaadnionym korzystaniu mieszkańcow gminy Słupsk z “dobrodziejstw” infrastruktury miejskiej – komunikacji, teatrów, szkół . muzeów , wodociągów i kanalizacji, może parku wodnego i innych) – można by potraktować w kategorii żartu (ale chyba to zbyt poważna sprawa ) albo po prostu nieznajomosci funkcjownowania samorządów lub -czy tez z powodu braku innych powazniejszych argumentów .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20210210_120026-1-768x1024.jpg

Żaden mieszkaniec gminy Słupsk nie korzysta nieodpłatnie z w/w “dobrodziejstw” miasta Słupska i z punktu widzenia koniecznosci utrzymania infrastruktury miejskiej władze miasta Słupska winny zapraszać i konkurowac w tym aby pozyskać klientow do korzystania z infrastruktury miejskiej – bo to bardzo często uchroni obiekty publiczne a nawet komercyjen od kolejnych lkwidacji szkół, od świecących pustkami miejsc w kinach, muzeach, teatrach itp. Czyż nie oglądamy często na budynkach w mieście Słupsk transparentów, banerów , ogłoszeń o naborze klientów , uczniów , widzów by uchronić te instytucje od upadłości lub ujemnego wyniku finasowego?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20210811_162550-461x1024.jpg

Czy incjatorzy aneksji zaponieli o tym że przez całe lata mieszkańcy Słupska korzystali z “dobrodziejstw” gminy Słupsk choćby terenów mieszkaniowych , przemysłowych przy czym w dlaszym ciągu mogli być pracownikami firm i instytucji miejskich i mogli być klientami rożnych form działalności gospodarczej i społecznej . Czy też nie zauwazyli że tysiace słupszczan korzysta od lat z usług w wielu dziedzinach w gminie Słupsk np park wodny w Redzikowie, hala sportowa w Jezierzycach, ) Ciekawe czy inicjatorzy aneksji obliczyli czy więcej z miejskich słupskich rożnorodnych usług mieszkańców gminy Słupsk, a może wiecej z gminy Kobylnica lub z innych gmin środkowego pomorza ? Czy inicjatorzy aneksji dostrzegają że słabo rownięte niektore placówki kulturalno oświatowe miasta powodują wyjazdy licznej grupy mieszkańćów miasta i gmin słupskich do trójmiasta lub Koszalina?

Są oczywiście w Polsce nieliczne gminy lub części gmin które z własnej inicjatywy chcieliby przyłącznia do większych aglomeracji natomiast w Słupsku trwa tendencja a może się nasila – kiedy to mieszkańcy z własnej i nie przymuszonej woli chcą integracji miasta z gmina ale w ramach porozumień grminnych na podstwwie ustawy samorządowej. Niestety władze miasta Slupska idą raczej w kierunku albo nie realizowania istniejących porozumień albo niechęci do zawierania nowych z inicjatywy gminy Słupsk.

Zdjęcia: Słupsk, pomorskie, Stary Rynek w Słupsku, POLSKA

Władze miasta Słupska ale także decydenci z Warszawy muszą być świadomi że aneksja obszarów gminy (bardzo dobrze prosperujacej ) na rzecz otaczających je miast nieuchronnie prowadzić będzie do rozerwania więzi społeczno -gospodarczych, wzbudzenia na lata niechęci zwaśnionych stron do siebie. To nie może prowadzić do spokojnego rozwoju ani miasta Słupska ani anektowanych ziem z przyległych gmin . Nie tylo o anektowane tereny tu chodzi ale także o pozostałości gmin z których anektowano obszary – które jako samodzielne i samofinasujące się jednostki nie będą dalej się rozwijać a naweet przetrwać nawet jeżeli przez dwa – trzy lata na otarcie łez otrzymają “ochłapy” z budzeto państwa .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20220122_133342-461x1024.jpg

Jednyną korzyścią na którą w krótkiej perspektywie mogą liczyć władze miasta Słupska (pewnie juz nastepnych kadencji) jest oddalenie procesu pogłębiajacego się deficytu budżetowego prowadzącego nieuchronnie do utraty płynności finansowej miasta Słupska a w ostetcznym rachunku do zarządu komisarycznego miasta Słupska oczywiście po przekroczeniu niektórych wskażników finansowo – ekonomicznych

Niewątpliwą i nieuzasadniona karą dla mieszkańców anektowanych ziem byłaby decyzja administracyjna o ankesji ziem mimo sprzeciwu zdecydowanej większości społeczeństwa gminy i powiatu Słupskiego. Indywidualni mieszkańcy miasta Słupska z pewnością w sposób bezpośredni i odczuwalny na przestrzeni wielu następnych lat nie mogą się spodziewać poprawy sytuacji życiowej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *