• Propozycje organizacji ruchu w Siemianicach

  wlot z ulicy Słupskiej (dw 213) na ulice Spacerową                                                          Siemianice  19.03.2018                                 OPINIA WSTEPNA DOT KONCEPCJI PRZEBUDOWY ULICY SPACEROWEJ W SIEMIANICACH OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 213 DO SKRZYŻOWANIA MIEJSKIEJ Z DROGA  2013 W związku z zaproszeniem na spotkanie w dniu 21 marca 2018 roku  o godz. 18.00  ( w temacie jak wyżej) niniejszym przedstawiam wstępną opinie dotyczącą projektowanej inwestycji. Moja opinii jest konsekwencja mojej wcześniej korespondencji w sprawie konieczności podjęcia inwestycji w zakresie organizacji ruchu drogowego i przebudowy węzłów komunikacyjnych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 213 od skrzyżowania ulicy Kaszubskiej z ulicą Sportową do granicy miasta Słupska na skrzyżowania Miejska – Kaszubska z Gminą Wiejską SŁUPSK oraz na odcinku…

  Możliwość komentowania Propozycje organizacji ruchu w Siemianicach została wyłączona
 • Oznakowanie poziome – poprawa czy pogorszenie BRD

  Pismo z dnia Słupsk dnia 9.05.2018 skierowane do Urzędu Miasta Słupska Uwaga ! W wyniku tego pisma skierowanego do Prezydenta Miasta oraz wystąpień innych specjalistów i uczestników ruchu – dokonano istotnych zmian oznakowania poziomego na tym rondzie – choć nie wszystkich o których mowa w poniższym wystąpieniu Od kilku dni na terenie miasta Słupska wykonywane są prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego na słupskich ulicach. Jednak w miarę postępu tych prac szkoleniowcy i egzaminatorzy oraz inni użytkownicy dróg zgłaszają istotne zmiany organizacji ruch realizowane poprzez naniesione oznakowania poziome, w kilku przypadkach są to istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych – i to zmieniające zasadę pierwszeństwa w stosunku do dotychczasowych organizacji.…

  Możliwość komentowania Oznakowanie poziome – poprawa czy pogorszenie BRD została wyłączona
 • OPINIA W SPRAWIE NOWEJ ORGANZACJI RUCHU PO MODERNIZACJI WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W OBSZARZE OGRANICZONYM ULICAMI : JEDNOŚCI NARODOWEJ ZAMENHOFFA – PIEKIEŁKO – FILMOWA – WARYŃSKIEGO – BEMA – MURARSKA (strefa zamieszkania w obszarze zmodernizowanej ulicy Piekiełko )

  Niniejsze opracowanie jest wynikiem uwag dotyczących nowej organizacji ruchu po modernizacji w obszarze ulic wymienionych w tytule niniejszej opinii –  przez instytucje i osoby prywatne (uczestników ruchu drogowego) oraz  przez egzaminatorów  WORD Słupsk oraz instruktorów nauki jazdy z regionu słupskiego). Problemy istniejącej wcześniej  strefy zamieszkania w centrum miasta Słupska  (Stary Rynek – Mostnika – Dominikańska – Łukaszewicza – Filmowa)  i nałożonej na nią strefy ograniczonej prędkości były przedmiotem mojej licznej korespondencji z   władzami Miasta  od kilku lat ze szczególnym  zwróceniem uwagi na  niezgodność oznakowanej strefy zamieszkania z obowiązującymi przepisami,  brakiem zasadności  istnienia strefy zamieszkania w tym obszarze z uwagi na istniejącą infrastrukturę drogową pozwalającą  pieszym na  bezpieczne poruszanie się w…

  Możliwość komentowania OPINIA W SPRAWIE NOWEJ ORGANZACJI RUCHU PO MODERNIZACJI WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W OBSZARZE OGRANICZONYM ULICAMI : JEDNOŚCI NARODOWEJ ZAMENHOFFA – PIEKIEŁKO – FILMOWA – WARYŃSKIEGO – BEMA – MURARSKA (strefa zamieszkania w obszarze zmodernizowanej ulicy Piekiełko ) została wyłączona
 • Likwidacja zatok autobusowych w Słupsku?

  OPINIA w  sprawie  dyskusji dotyczącej likwidacji zatok autobusowych  komunikacji miejskiej w Słupsku rok) Prowadzona od niedawna  duża kampania  na rzecz likwidacji zatok autobusowych  w mieście Słupsk jest dla mnie niezrozumiała a także nieuzasadniona co postaram się poniżej uzasadnić.. W materiałach i  w piśmie  Pana Wiceprezydenta  do Przewodniczącej Rady Miejskiej  o zamiarze likwidacji zatok autobusowych  na terenie miasta  występuje przywołanie przykładów Szczecina i Warszawy   na których zamierza się oprzeć miasto Słupsk  w tym zakresie.  Pan Wiceprezydent w ostatnim zdaniu pisma do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej  zachęca do lektury   wielkiego opracowania  stowarzyszenia Zielone Mazowsze i  przykładu ze  Szczecina odchodzącego od budowy zatok. Zapoznałem się w całości z tymi dokumentami ale wnioski które …

  Możliwość komentowania Likwidacja zatok autobusowych w Słupsku? została wyłączona
 • Fotelik w samochodzie – chroń swoje dziecko

  Przewożenie dzieci w samochodzie: zmiany w 2017, które obowiązują od 2018 roku. W 2017 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy Kodeks Ruchu Drogowego, który jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Część zmian dotyczyła zasad przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Do najważniejszych z nich należy zniesienie granicy wiekowej do przewożenia dzieci w foteliku samochodowym oraz zezwolenie na podróżowanie dzieci do 150 cm w przedniej części samochodu w tymże urządzeniu. Ponadto, zgodnie z nowymi zapisami Kodeksu Ruchu Drogowego, zwolniono rodziców i opiekunów z obowiązku przewożenia dzieci powyżej 135 cm z tyłu samochodu w foteliku – od czasu nowelizacji można przewozić je również w pasach bezpieczeństwa. Inne zmiany dotyczą braku obowiązku przewożenia w foteliku…

  Możliwość komentowania Fotelik w samochodzie – chroń swoje dziecko została wyłączona
 • Miejsca postoju dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18 z tabliczką T-29

  opracował: Zbigniew Wiczkowski – autor bloga Znaki informacyjne mają na celu  poinformowanie kierujących pojazdami  o rodzaju drogi i SPOSOBIE KORZYSTANIA ORAZ O OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DRODZE LUB W JEJ POBLIŻU…” W  razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18a  umieszcza się tabliczkę T-29 T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy” *Znak pionowy  D-18 a „PARKING” miejsce zastrzeżone – oznacza miejsce przeznaczone  na postój pojazdu uprawnionej osoby. *Tabliczka  T-29 umieszczana pod  tablicą znaku pionowego D-18 a – informuje o miejscu przeznaczonym dla  pojazdu samochodowego…

  Możliwość komentowania Miejsca postoju dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18 z tabliczką T-29 została wyłączona