• Wsparcie uczestników ruchu drogowego w zakresie zdarzeń drogowych

    Szanowni  Mieszkańcy Słupska i Regionu Słupskiego      Dzień 28 lutego 2019 roku będzie ostatnim dniem mojej pracy zawodowej na  stanowisku Dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku w związku z przejściem  na emeryturę po  blisko 48 latach od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Moja  praca zawodowa i społeczna  dotyczyła  w istotnej części pracy  w demokratycznym samorządzie Miasta Słupska od  początku jego funkcjonowania tj od 1990 roku przez cztery kolejne kadencje w tym na stanowisku   wiceprezydenta Miasta Słupska. Moja działalność społeczna  i zawodowa   ukierunkowana  była  przede wszystkim na rzecz poprawy jakości życia  mieszkańców miasta Słupska  i  Regionu Słupskiego i  rozwiązywania ich trudnych problemów  podobnie jak praca zawodowa w innych  miejscach…

    Możliwość komentowania Wsparcie uczestników ruchu drogowego w zakresie zdarzeń drogowych została wyłączona
  • zakres usług

    Zakres realizowanej działalności: *wsparcie dla indywidualnych uczestników ruchu drogowego w zakresie: -ekspertyz – opinii – rekonstrukcji dot. przyczyn zdarzeń drogowych i prawdopodobnych naruszeń prawa prawa w kontekście zdarzeń drogowych *analizowanie zdarzeń i zachowań uczestników ruchu w kontekście obowiązujących organizacji ruchu. *zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym nieprawidłowości w oznakowaniu dróg i organizacji ruchu drogowego przez zarządców ruchu na tych drogach *działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz najsłabszych uczestników tego ruchu – (najmłodsi, piesi, rowerzyści) (współpraca ze szkołami policją, zarządcami dróg, stowarzyszeniami)

    Możliwość komentowania zakres usług została wyłączona